Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  FOCUL ÎN LEGĂTURĂ CU DIVINITATEA. POSIBILE IZVOARE AL TEXTULUI FP AP 2 ÎN LITERATURA IUDEO-ELENISTICĂ? / FUOCO IN RELAZIONE ALLA DIVINITA. POSIBILI FONTI DEL TESTO AT 2 NELLA LETTERATURA GIUDEO-ELLENISTICA?.
          Autori: .


2.  FOCUL ÎN LEGĂTURĂ CU DIVINITATEA. POSIBILE IZVOARE AL TEXTULUI FP. AP. 2 ÎN CARTEA APOCRIFĂ A LUI ENOH? / FUOCO IN RELAZIONE ALLA DIVINTA. POSSIBILI FONTI DEL TESTO AT 2 NEL LIBRO DI ENOC?.
          Autori: .


3.  DIACONESELE ÎN EPISTOLELE PAULINE.
          Autori: VICTORIA BOLFĂ-OTIC.


4.  DIACONESELE ÎN DOCUMENTELE CANONICE, SECOLELE II-VI.
          Autori: VICTORIA BOLFĂ-OTIC.


5.  DISCURSURILE SFÂNTULUI PĂRINTE IOAN PAUL AL II-LEA ÎN UNIVERSITĂŢILE LUMII / I DISCORSI DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II NELLE UNIVERSITÀ DEL MONDO.
          Autori: CLAUDIA-MARIA UDRESCU.


6.  CARDINALII ŞI EVOLUŢIONISMUL.
          Autori: ROBERT LAZU.


7.  RAPORTURILE DINTRE BISERICĂ ŞI STAT POTRIVIT FUNDAMENTELOR CONCEPŢIEI SOCIALE A BISERICII ORTODOXE RUSE / LE RELAZIONI TRA CHIESA E STATO SECONDO I FONDAMENTI DELLA CONCEZIONE SOCIALE DELLA CHIESA ORTODOSSA RUSSA.
          Autori: DUMITRU MARIUS CERGHIZAN.


8.  ABATELE PIERRE, O CARISMĂ DE PROPAGAT / L’ABBÉ PIERRE, UN CHARISME À COMMUNIQUER.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


9.  CULTURA MORŢII: „CONSUMISMUL”, EXCESUL ŞI DEPENDENŢA; POLUAREA ŞI INFLUENŢELE EI ASUPRA SPIRITUALITĂŢII.
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.


10.  ABORDAREA TEOLOGICĂ ŞI PSIHOLOGICĂ A SENSULUI VIEŢII.
          Autori: MARIA PAVEL.


11.  VIAŢA CĂLUGĂREASCĂ, TRĂIRE PLENARĂ A SENSULUI VIEŢII.
          Autori: ELISABETA SÎNGEORZAN.


12.  IUBIREA-PRIETENIE – ANALIZĂ FILOSOFICĂ / L’AMOUR D’AMITIE – ANALYSE PHILOSOPHIQUE.
          Autori: INOCENŢIE IOAN.


13.  LEONARDO BOFF, ISUS HRISTOS LIBERATORUL, TRADUCERE DE ANITA SORSAJA, ED. CITTADELLA, ASSISI 1990, COL. “ORIZZONTI NUOVI”, 263 P. / LEONARDO BOFF, GESÙ CRISTO LIBERATORE, TRADUZIONE: ANITA SORSAJA, CITTADELLA EDITRICE, ASSISI 1990, COLL. “ORIZZONTI NUOVI”, 263 P..
          Autori: VASILE TRIFOI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă