Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
         
   
1.  CONCEPŢIA IUDAICĂ ASUPRA MORŢII; PRACTICA FUNERARĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ FUNERARĂ.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


2.  MĂRTURII DESPRE DIACONESELE ANTICE ÎN INSCRIPŢII.
          Autori: VICTORIA BOLFĂ-OTIC.


3.  NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 7. DESPRE UN INEL DE AUR CU GEMĂ CU SIMBOLURI CREŞTINE ŞI INSCRIPŢIE DE LA DUROSTORUM (MOESIA II).
          Autori: NICOLAE GUDEA.


4.  CREŞTINISMUL DACO-ROMAN ÎN SECOLELE IV-VI. AUTOHTONI ŞI MIGRATORI.
          Autori: DANIEL CHIU.


5.  RELICVELE SF. APOSTOL ANDREI ŞI CINSTIREA LOR LA PATRAS, CONSTANTINOPOLE, AMALFI ŞI ROMA / DIE RELIQUIEN DES HL. APOSTELS ANDREAS UND IHRE VEREHRUNG IN PATRAS, KONSTANTINOPEL, AMALFI UND ROM.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


6.  DRUMUL ISTORIC AL BISERICII DE LA MUNKAČEVO / DER GESCHICHTLICHE WEG DER KIRCHE VON MUKAČEVO.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


7.  RAPORTUL GENERALULUI DE VILLE CĂTRE MARIA TEREZA, PRIVIND SITUAŢIA CREDINCIOŞILOR ROMÂNI DIN BIHOR LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIII-LEA.
          Autori: GHEORGHE GORUN.


8.  ÎNTRE ABSTINENŢĂ ŞI ABUNDENŢĂ: DESPRE ALIMENTAŢIA CLERULUI BLĂJEAN, ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA / ENTRE ABSTINENCE ET ABONDANCE: SUR L’ALIMENTATION DU CLERGÉ DE BLAJ AU XVIIIE SIÈCLE.
          Autori: LAURA STANCIU.


9.  ÎNCEPUTURILE UNEI IDENTITĂŢI - „HOSSU DE MILAŞ”.
          Autori: VALER HOSSU.


10.  PROBLEMELE MATRIMONIALE ÎN PRACTICA BISERICII GRECO-CATOLICE DIN TRANSILVANIA (1830-1850).
          Autori: CIPRIAN GHIŞA.


11.  VICTOR MIHALYI, CLERICUL EPARHIEI DE GHERLA MITROPOLIT AL BLAJULUI.
          Autori: .


12.  DIPLOMAŢII FRANCEZI ŞI SITUAŢIA BISERICII CATOLICE DIN ROMÂNIA (1946-1955) / LES DIPLOMATES FRANÇAIS ET LA SITUATION DE L’EGLISE CATHOLIQUE DE ROUMANIE (1946-1955).
          Autori: GEORGE CIPĂIANU.


13.  EPISCOPUL AUXILIAR DR. IOAN SUCIU, MARTIR AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA.
          Autori: VASILE T. CIUBĂNCAN.


14.  ERNST CHRISTOPH SUTTNER, STATE SI BISERICI DIN LUME INTERNAŢIONALĂ A EUROPEI. DEZVOLTAREA ÎN EPOCA MODERNĂ. FRIBOURG 2007, 484 P / ERNST CHRISTOPH SUTTNER, STAATEN UND KIRCHEN IN DER VÖLKERWELT DES ÄTLICHEN EUROPA. ENTWICKLUNGEN DER NEUZEIT. FRIBOURG 2007, 484 P.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


15.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI: JAN MIKRUT, MARTIR CREŞTIN AL NAŢIONAL-SOCIALISMULUI ŞI TOTALITARISMULUI ÎN EUROPA CENTRALĂ. 1938-1945, VIENA 2005 / JAN MIKRUT, DIE CHRISTLICHE MÄRTYRER DES NAZIONALSOZIALISMUS UND TOTALITARISMUS IN MITTELEUROPA. 1938-1945, WIEN 2005.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă