Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2008  
         
         
   
1.  DIVINUL MYRON ÎN GÂNDIREA TEOLOGICĂ ŞI SPIRITUALĂ A LUI NICOLAE CABASILA / IL DIVIN MYRON NEL PENSERIO TEOLOGICO-SPIRITUALE DI NICOLA CABASILAS.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


2.  EVOLUŢIA SCRIERILOR LITURGICE ÎN BISERICA GRECO-CATOLICĂ / DIE ENTWICKLUNG DEM LITURGIKON IN DER RUMÄNISCH GRIECHISCH-CATHOLISCHE KIRCHE.
          Autori: FLORIN BUDĂU.


3.  PAPA - SIMBOLUL UNITĂŢII ŞI A BISERICII ORTODOXE / LE PAPE - SYMBOLE D’UNITE ET L’EGLISE ORTHODOXE [DE ROUMANIE].
          Autori: EMIL MARIAN EMBER.


4.  RELAŢIA DINTRE CREDINŢĂ ŞI CULTURĂ ÎN GÂNDIREA LUI RENÉ GIRARD / IL RAPPORTO TRA FEDE E CULTURA NELLA RIFLESSIONE DI RENÉ GIRARD / LE RAPPORT ENTRE LA FOI ET LA CULTURE DANS LA REFLEXION DE RENE GIRARD .
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.


5.  SENSUL ŞI SCOPUL REFORMEI LITURGICE / IL SENSO E LO SCOPO DI UNA RIFORMA LITURGICA / LE SENS ET LE BUT D''UNE REFORME LITURGIQUE.
          Autori: EDUARD FELICIAN FISCHER.


6.  O SCURTĂ ISTORIE A CĂSĂTORIEI ŞI A FAMILIEI / UNE COURTE HISTOIRE DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE.
          Autori: IULIAN IOAN HOTICO.


7.  IMNUL "ACATIST", ÎN ICONOGRAFIA MĂNĂSTIRILOR ROMÂNEŞTI / L’HYMNE «ACATHISTE» DANS L’ICONOGRAPHIE DES MONASTÈRES ROUMAINS.
          Autori: LIGIA MAN.


8.  CONCILIUL II DIN VATICAN: ASPECTE ALE GENEZEI TEXTUL REFERITOR LA CĂSĂTORIŢI (GS 49) [II] / CONCILIO VATICANO II: ASPETTI CHE RIGUARDANO LA GENESI DEL TESTO SULL’AMORE CONIUGALE (GS 49) II.
          Autori: ANIKÓ NICHITA.


9.  NATURAL - CREAŢIE ŞI SUPRANATURAL- CREAŢIA SUPERIOARĂ / NATURAL- CREATURAL Y SOBRENATURAL- SUPRACREATURAL.
          Autori: PAUL OANCEA.


10.  COMISIA MIXTĂ PENTRU DIALOGUL TEOLOGIC ÎNTRE BISERICA CATOLICĂ ŞI BISERICA ORTODOXĂ / COMMISSION MIXTE POUR LE DIALOGUE THEOLOGIQUE ENTRE L’EGLISE CATHOLIQUE ET L’EGLISE ORTHODOXE / LA COMMISSIONE MISTA PER IL DIALOGO TEOLOGICO FRA LA CHIESA CATTOLICA E LA CHIESA ORTODOSSA.
          Autori: OLIVIER RAQUEZ.


11.  PURIFICAREA DRAGOSTEI ÎN DEUS CARITAS EST / LA PURIFICAZIONE DELL’AMORE IN DEUS CARITAS EST.
          Autori: EDUARD ROMAN.


12.  CATEGORIA "IMPREPENSABILITÀ" ÎN HRISTOLOGIA LUI VON BALTHASAR / LA CATEGORIA DI «IMPREPENSABILITÀ» NELLA CRISTOLOGIA BALTHASARIANA.
          Autori: CRISTIAN FLORIN SABĂU.


13.  NEOPLATONISMUL ÎNTRE TIMPUL LUI ŞI AL NOSTRU / IL NEOPLATONISMO FRA LA SUA EPOCA E LA NOSTRA / NEOPLATONISME ENTRE SON EPOQUE ET LA NOTRE.
          Autori: VASILE MUSCĂ.


14.  LIBERTATEA. HEIDEGGER ÎN CAUZĂ / SULLA LIBERTÀ. HEIDEGGER IN QUESTIONE / SUR LA LIBERTE. HEIDEGGER EN QUESTION .
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


15.  DEZBATERI AMĂNUNŢITE PRIVIND LIMBA OFICIALĂ A TRANSILVANIEI ŞI REACŢIILE BISERICII ROMÂNE UNITE / DIBATTITI DIETALI SULLA LINGUA UFFICIALE DELLA TRANSILVANIA E LA REAZIONE DELLA CHIESA RUMENA UNITA (1842) / DES DEBATS DIETALES EN CONCERNANT LA LANGUE OFFICIELLE DE LA TRANSYLVANIE ET LES REACTIONS DE L’EGLISE ROUMAINE UNIE .
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


16.  SLUJBA DE LA BISERICĂ ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ DIN PERSPECTIVA ARHIEPISCOPULUI DE BUCUREŞTI RAYMUND NETZHAMMER ŞI A PATRIARHULUI ROMÂN JUSTINIAN MARINA / DER DIENST DER KIRCHE FÜR DIE RUMÄNISCHE GESELLSCHAFT AUS DER SICHT DES BUKARESTER ERZBISCHOFS RAYMUND NETZHAMMER UND DES RUMÄNISCHEN PATRIARCHEN JUSTINIAN MARINA / IL SERVIZIO ECCLESIALE NELLA SOCIETÀ RUMENA DALLA PROSPETTIVA DELL’ARCIVESCOVO DI BUCAREST RAYMUND NETZHAMMER E DA QUELLA DEL PATRIARCA RUMENO JUSTINIAN MARINA.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă