Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  LICENŢIAŢII INSTITUTULUI TEOLOGIC DE GRAD UNIVERSITAR ORTODOX DIN CLUJ (1949-1952).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


2.  TEOLOGIA LOGOSULUI LA SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL.
          Autori: ANA BACIU.


3.  STATUTUL SOCIAL AL PREOŢIMII TRANSILVANE ÎN PRIMA JUMĂTATE A SEC. AL XVIII-LEA / LE STATUT SOCIAL DES PRÊTRES DE TRANSYLVANIE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE.
          Autori: IOAN CRISTIAN BACIU.


4.  PROBLEMA ECLESIOLOGICĂ ÎN OPERELE A DOI TEOLOGI REFORMAŢI REPREZENTATIVI AI ECUMENISMULUI CONTEMPORAN.
          Autori: .


5.  CERCETĂRI PRIVIND ORTODOXIA ÎN AMERICA / DES RECHERCHES CONCERNANT L’ORTHODOXIE EN AMÉRIQUE.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


6.  ARTA CREŞTINĂ ŞI SIMBOLURILE – VALORI EDUCATIVE / L’ART CHRÉTIEN ET LES SYMBOLES – DES VALEURS ÉDUCATIVES.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


7.  NATURWISSENSCHAFT UND THEOLOGISCHE AUSLEGUNGEN DER BIBEL / ŞTIINŢELE NATURII ŞI INTERPRETAREA TEOLOGICĂ A BIBLIEI.
          Autori: HANS SCHWARZ.


8.  INCURSIUNI ÎN ISTORIA EDIFICĂRII TEMPLULUI CREŞTIN / INCURSIONS DANS L’HISTOIRE DE L’EDIFICATION DU TEMPLE CHRETIEN.
          Autori: IOAN BIZĂU.


9.  NAG HAMMADI - GNOSTICISM SAU REVELAŢIE? / NAG HAMMADI – GNOSTICISME OU RÉVÉLATION?.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


10.  ASPECTE ALE SECULARIZĂRII ŞI ALE OMULUI SECULARIZAT / ASPEKTE DES SÄKULARISIERUNG UND DER SÄKULARISIERTEN MENSCHEN.
          Autori: IOAN-GHEORGHE ROTARU.


11.  L’HOMELIE DANS LE TEMPS DE LA LITURGIE / OMILIA DIN TIMPUL LITURGHIEI.
          Autori: IOAN TOADER.


12.  SFÂNTUL CUTHBERT DIN LINDISFARNE ŞI APOSTOLATUL SĂU ÎN ŢINUTURILE ANGLO-SAXONE.
          Autori: MACARIE MARIUS DRĂGOI.


13.  FAPTA LUI TĂNASE TODORAN DIN ANUL 1763 ÎN CONŞTIINŢA URMAŞILOR: O SCRISOARE–DOCUMENT DIN ANUL 1887 PRIVIND REVOLTA DE LA SALVA.
          Autori: DOREL MAN.


14.  RECENZIE - PR. PROF. DUMITRU POPESCU, IISUS HRISTOS, PANTOCRATOR, ED. EIBMBOR, BUCUREŞTI, 2005, 442 P..
          Autori: IOAN ICĂ SR..


15.  APOSTOLUL PAVEL LA ATENA. DIMENSIUNEA TEOLOGICĂ A CUVÂNTĂRII DIN AREOPAG (F. AP. 17, 15-34).
          Autori: .


16.  STATUTUL LEGAL AL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN GERMANIA. CU REFERIRE LA SITUAŢIA DIN FRANŢA, SUEDIA ŞI ANGLIA.
          Autori: THOMAS KOTHMANN.


17.  DE NOUVEAUX PARADIGMES EN EXEGESE JOHANNIQUE / NOI PARADIGME IN EXEGEZA IOANEICA.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă