Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  NOI PERSPECTIVE DIN ISTORIA IUDAISMULUI ÎN EPOCA MODERNĂ / NUOVE PROSPETTIVE PER LA STORIOGRAFIA SULL’EBRAISMO IN ETÀ MODERNA.
          Autori: ALBERTO CASTALDINI.


2.  HABITUS ŞI AGENŢIA ÎN ELABORAREA UNUI MODEL TEORETIC CONSTRUCTIVIST DE FORMARE A NAŢIUNILOR ÎN EUROPA / HABITUS ET AGENCE DANS LE MODELAGE THÉORIQUE DES FORMATIONS DES NATIONS EN EUROPE.
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


3.  INTOARCEREA UNEI EXPERIENTE EXTRAORDINARE: JURATUL/ SOCIOLOGUL IN CURTEA CU JURAŢI / RETOUR D’UNE EXPERIENCE HORS NORME: LE JURE/SOCIOLOGUE EN COUR D’ASSISES.
          Autori: SÉBASTIEN JAKUBOWSKI, MICHEL SUEUR.


4.  PROTEJAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ŞI CULTURAL ÎN MACEDONIA DE AZI: O ÎNCERCARE DE PROMOVARE A PERSPECTIVEI EUROPENE / PROTECTION AND MANAGEMENT OF ARCHITECTURAL AND CULTURAL HERITAGE IN F.Y.R.O.M. TODAY: AN ATTEMPT AT PROMOTINGTHE EUROPEAN PERSPECTIVE.
          Autori: ELENI G. GAVRA, GEORGIA GEMENETZI.


5.  EUROPENII STRĂINI / THE FOREIGN EUROPEANS / DER FREMDE EUROPÄER.
          Autori: CHRISTIAN SCHUSTER.


6.  NOI CARACTERISTICI ALE PROBLEMEI SUVERANITĂŢII DUPĂ RECENTELE SCHIMBĂRI ÎN COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE / NOUVEAUX TRAITS DU PROBLEME DE LA SOUVERAINETE APRES LES CHANGEMENT RECENTS DANS LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT.
          Autori: ALEXANDER GONZÁLEZ CHEVARRIA.


7.  ORGANIZAŢII NON-GUVERNAMENTALE CA ACTORI AI RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE. STUDIU DE CAZ: COMITETUL INTERNAŢIONAL AL CRUCII ROŞII / NON‐GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS ACTORS OF INTERNATIONAL RELATIONS. CASE STUDY: THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS.
          Autori: SIMONA VARGA.


8.  FANTASMĂ, URAGAN SAU NICI UNUL DINTRE ELE. OARE ÎNTR-ADEVĂR HUGO CHAVEZ REPREZINTĂ O AMENINŢARE DIRECTĂ PENTRU SUA? / SPECTRE, HURRICANE OR NEITHER OF THEM. DOES HUGO CHÁVEZ REALLY POSE A DIRECT THREAT TO THE U.S.?.
          Autori: BOGDAN LUCIAN.


9.  RECENZIE: P. J. GEARY, ISTORIA NAŢIUNILOR. ORIGINILE MEDIEVALE ALE EUROPEI, PARIS, AUBIER, 2004. / P. J. GEARY, QUAND LES NATIONS REFONT L’HISTOIRE. L’INVENTION DES ORIGINES MÉDIÉVALES DE L’EUROPE, PARIS, AUBIER, 2004..
          Autori: LUCIE ACKERMANN.


10.  RECENZIE: ERNST CASSIRER, MITUL STATULUI, EDITURA GALLIMARD, PARIS, 1993 / ERNST CASSIRER, LE MYTHE DE LʹÉTAT, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1993.
          Autori: RAPHAËLLE CHARGOIS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă