Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
         
   
1.  TRADUCEREA SFINTEI SCRIPTURI ÎN LUMINA MARTYRIEI CREŞTINE / TRADUIRE L’ÉCRITURE À LA LUMIÈRE DE LA „MARTYRIA” CHRÉTIENNE.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  VIZIUNEA SF. IOAN HRISOSTOM DESPRE SCRIPTURĂ ÎN PREOCUPĂRILE BIBLICE ALE PROF. IUSTIN MOISESCU. O EVALUARE CRITICĂ.
          Autori: .


3.  CATEDRA DE “ISTORIE BISERICEASCĂ” 1924-1952 / LA CHAIRE D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE (1924-1952).
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


4.  SLUJITORI AI BISERICII NOASTRE STRĂBUNE REFUGIAŢI ÎN CUPRINSUL VICARIATULUI ORTODOX ROMÂN DE LA ALBA IULIA (1940 – 1945).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


5.  MOMENTE PRIVITOARE LA ORGANIZAREA VICARIATULUI ORTODOX ROMÂN DE ALBA-IULIA.
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


6.  BISERICA ORTODOXĂ ÎN IMPERIUL OTOMAN DUPĂ 1453 / L’ÉGLISE ORTHODOXE DANS L’EMPIRE OTTOMAN APRÈS 1453.
          Autori: IOAN CRISTIAN BACIU.


7.  BISERICA ŞI CONFESIUNILE ÎN PERSPECTIVA FORMĂRII ECUMENICE / DIE KIRCHE UND DIE KONFESSIONEN IN DER PERSPEKTIVE DER ÖKUMENISCHEN AUSBILDUNG.
          Autori: VALER BEL.


8.  ATITUDINEA RESPONSABILĂ A CREŞTINULUI, ÎN EPOCA POSTMODERNĂ.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


9.  CREŞTINISMUL ŞI LIMITELE EUROPEI. O ABORDARE SOCIAL-TEOLOGICĂ.
          Autori: RADU PREDA.


10.  ACTIVITATEA REPREZENTANTILOR ROMANI IN CADRUL DIETEI DE LA SIBIU.
          Autori: ANA BACIU.


11.  OMUL, CHIPUL LUI HRISTOS ŞI TRIMITEREA LUI ÎN LUME PENTRU PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI.
          Autori: CRISTIAN SONEA.


12.  LA RHÉTORIQUE DE L’ORALITÉ AU SERVICE DE LA PRÉDICATION / RETORICA ORALITĂŢII ÎN SLUJBA PREDICII.
          Autori: IOAN TOADER.


13.  DIE ORTHODOXE SPIRITUALITÄT, EXISTEZ UNTER DEN GEIST / SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ, EXISTENŢĂ ÎN DUH .
          Autori: MIRCEA OROS.


14.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ŞI DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ A FIINŢEI UMANE.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


15.  REDESCOPERIREA RĂSTIGNIRII ÎN CREAŢIA ARTIŞTILOR SECOLULUI AL XX-LEA.
          Autori: .


16.  SUVERANITATE DIVINA SI DRAGOSTE DIVINA – CONTRADICTIE SAU NECESARA COMPLEMENTARITATE?.
          Autori: HANS SCHWARZ.


17.  TEMPLUL CA LOC MATERNAL AL BISERICII / IL TEMPIO QUALE LUOGO MATERNALE DELLA CHIESA.
          Autori: CHRISTOPH VON SCHÖNBORN.


18.  ELEMENTE DE ECLESIOLOGIE ÎN DECLARAŢIA SPRE O ÎNŢELEGERE COMUNĂ A BISERICII.
          Autori: .


19.  POZIŢIA BISERICII FAŢĂ DE MASS-MEDIA: DOCUMENTE OFICIALE / LA POSITION DE L’EGLISE ENVERS LES MÉDIAS: DOCUMENTS OFFICIELS.
          Autori: MARIA ALUAȘ.


20.  PAUPERUM DE LUGDUNO ÎNTRE GRATIA ŞI DIZGRAŢIA ROMEI. O PRIMĂ ETAPĂ (1170-1204) / PAUPERUM CRISTI ENTRE LA GRATIA ET LA DISGRÂCE DE ROME. UNE PREMIÈRE ÉTAPE (1170-1204).
          Autori: LIVIU VIDICAN.


21.  REPROŞURI ADUSE SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR ÎN TEOLOGIA VESTICĂ / DIE DEM HEILIGE JOHANNES CHRISOSTOMUS VON DER ABENDLÄNDISCHEN THEOLOGIE GEBRACHTEN VORWÜRFE.
          Autori: MIRCEA BIDIAN.


22.  VALENŢE ETICE ŞI ESTETICE ALE IMAGINII ÎN VECHIUL TESTAMENT / VALENCES ÉTHIQUES ET ESTHÉTIQUES DE L’IMAGE.
          Autori: PAULA BUD.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă