Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2007  
         
         
   
1.  ITINERARIA ECCLESIASTICA ÎN SCYTHIA MINOR.
          Autori: NELU ZUGRAVU.


2.  NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 5. CORRIGENDA LA O INTERVENŢIE PRIVIND VASUL CU INSCRIPŢII ŞI SIMBOLURI CREŞTINE DE LA MOIGRAD.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


3.  NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 6. DESPRE DATAREA ŞI INTERPRETAREA UNOR PIESE DESCOPERITE ÎN DACIA ŞI DATÂND DIN EPOCA CREŞTINĂ VECHE (106-275/313 P. CHR.).
          Autori: NICOLAE GUDEA.


4.  PERSPECTIVE ISTORICE ŞI ECLEZIOLOGICE ASUPRA ROLULUI SFÂNTULUI SCAUN ÎN DIMENSIUNE INTERNAŢIONALĂ.
          Autori: ŞERBAN TURCUŞ.


5.  PROBLEMA BOTEZULUI ÎN DREPTUL CANONIC DIN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ PÂNĂ ÎN SECOLUL XX.
          Autori: IOAN TÎMBUŞ.


6.  DEVOŢIUNEA ROZARULUI ÎN MEDIUL RELIGIOS GRECO-CATOLIC ROMÂNESC: ÎNTRE CONTROVERSA RITUALĂ ŞI ASUMAREA CA ELEMENT ECLEZIOLOGIC.
          Autori: ANTON RUS.


7.  DEZBATERI ÎN JURUL MITURILOR ISTORIOGRAFICE ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA: PĂTRUNDEREA ROMÂNILOR ARDELENI ÎN ADMINISTRAŢIA PROVINCIEI, PE CALEA GRECO-CATOLICISMULUI, PE PARCURSUL VEACULUI AL XVIII-LEA / DEBATES AROUND THE HISTORIOGRAPHICAL MYTHS IN TRANSYLVANIA: THE PENETRATION OF THE ROMANIANS TO THE TRANSYLVANIA ’S ADMINISTRATIVE STRUCTURES BY THE GREEK-CATHOLIC RELIGION ’S WAY DURING THE 18TH CENTURY.
          Autori: REMUS CÂMPEANU.


8.  OPINII PRIVITOARE LA RAPORTURILE DINTRE UNIRE ŞI „SCHISMĂ” ÎN TRANSILVANIA, ÎN TIMPUL EPISCOPULUI INOCHENTIE MICU-KLEIN / CONSIDERATIONS ON THE RELATION BETWEEN THE UNION AND THE „SCHISM” IN TRANSYLVANIA, DURING THE BISHOP INOCHENTIE MICU-KLEIN.
          Autori: DANIEL DUMITRAN.


9.  COMPETENŢELE VICARULUI FORANEU DIN BISERICA ROMÂNĂ GRECO-CATOLICĂ. STUDIU DE CAZ: VICARUL NĂSĂUDULUI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: MIRELA ANDREI.


10.  ATITUDINEA EPISCOPULUI IULIU HOSSU FAŢĂ DE PROBLEMATICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CONFESIONAL.
          Autori: VALER HOSSU.


11.  DE LA PREJUDECĂŢI LA REALITĂŢI. PENTRU ÎNTREGIREA PERSPECTIVEI ASUPRA CONFLICTELOR DINTRE ORTODOCŞI ŞI UNIŢI ÎN TRANSILVANIA / ZWISCHEN VORURTEIL UND TATSACHE. ZUR ERGÄNZUNG DER SICHT ÜBER DIE KONFLIKTE ZWISCHEN ORTHODOXEN UND UNIERTEN IN SIEBENBÜRGEN.
          Autori: DAN RUSCU, SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


12.  BISERICA PIERDUTĂ DIN LOCALITATEA ŢAGA SAU ECUMENISMUL DE BIROU VERSUS ECUMENISMUL DE TEREN.
          Autori: MARIUS ANDREI FODOR.


13.  UNIVERSITATEA ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI.
          Autori: CLAUDIA MARIA UDRESCU.


14.  SFIDĂRI PENTRU CREDINŢĂ, TEOLOGIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC ÎN CONTEXTUL POSTCOMUNIST.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


15.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: CREŞTINII DIN SICILIA ÎN SECOLUL AL CINCILEA , EDITURA GIORGIO BRETSCHNEIDER, ROMA, 2005-2006, P. 265 (VOL. I), 268 (VOL. II, VOLUMUL 1), 371 (VOL. II, VOLUM 2) / FRANCESCO PAOLO RIZZO, SICILIA CRISTIANA DAL I AL V SECOLO , GIORGIO BRETSCHNEIDER EDITORE, ROMA 2005-2006, P. 265 (VOL. I), 268 (VOL. II, TOMO 1), 371 (VOL. II, TOMO 2).
          Autori: SALVATORE TARANTO.


16.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: TERESA SARDELLA ŞI GAETANO ZITO, EDITAT DE EUPLO E LUCIA 304-2004, PROCEDURILE CONFERINŢELOR DE STUDII / TERESA SARDELLA E GAETANO ZITO A CURA DI, EUPLO E LUCIA 304-2004, ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI.
          Autori: SALVATORE TARANTO.


17.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: MARTA SORDI, IMPERIULUI ROMAN ŞI CREŞTINISMUL. SCRIERI ALESE, ROMA, 2006, 552 P.(STUDII DE EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM 39) / MARTA SORDI, IMPERO ROMANO E CRISTIANESIMO. SCRITTI SCELTI, ROMA, 2006, 552 P. (STUDIA EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM 39).
          Autori: NELU ZUGRAVU.


18.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: RAMIRO DONCIU, ÎMPĂRATUL MAXENŢIU ŞI VICTORIA CREŞTINISMULUI , EDITURA ANTET XX PRESS, FILIPEŞTII DE TÂRG 2007, 216 p..
          Autori: NELU ZUGRAVU.


19.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: NICOLAE V. DURĂ, „SCYTHIA MINOR” (DOBROGEA) ŞI BISERICA EI APOSTOLICĂ. SCAUNUL ARHIEPISCOPAL ŞI MITROPOLITAN AL TOMISULUI (SEC. IV – XIV), EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI 2006, 267 p..
          Autori: NELU ZUGRAVU.


20.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: COSMIN DANIEL MATES, VIAŢA BISERICEASCĂ ÎN SUDUL DUNĂRII ŞI RELAŢIILE CU NORDUL DUNĂRII ÎN SECOLELE IV-VI p. Chr., EDITURA CASA CORPULUI DIDACTIC, DEVA 2005.
          Autori: NELU ZUGRAVU.


21.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: PAUL NEGRUŢ, BISERICA ŞI STATUL. O INTEROGAŢIE ASUPRA MODELULUI „SIMFONIEI BIZANTINE”, EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC „EMANUEL”, ORADEA 2005, 199 p..
          Autori: NICOLAE GUDEA.


22.  PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE/ ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă