Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  VIAŢA ŞI SCRIERILE LUI NICOLAE CABASILA ÎN CONTEXTUL ISTORIC ŞI CULTURAL AL SEC. XIV BIZANTIN / VITA E OPERE DI NICOLA CABASILAS NEL CONTESTO STORICO E CULTURALE DEL SECOLO XIV BIZANTINO.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


2.  CONCEPTUL DE PERSOANĂ ÎN TEOLOGIA TRINITARĂ CONTEMPORANĂ / LE CONCEPT DE LA PERSONNE DANS LA THÉOLOGIE TRINITAIRE CONTEMPORAINE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


3.  BISERICA ITALO-ALBANEZĂ / RITUL ITALO-ALBANEZ / ITALO-ALBANISCHE KIRCHE/ DER ITALO-ALBANISCHE RITUS.
          Autori: EUGEN CLINTOC.


4.  COMENTARII ALE SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR / COMMENTAIRES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME SUR LES THEOPHANIES BIBLIQUES .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


5.  CONFLICTUL SFÂNTULUI SIMEON NOUL TEOLOG CU SINCELUL ŞTEFAN.
          Autori: CĂLIN-IOAN DUŞE.


6.  DEZUMANIZARE, UMANIZARE, DIVINIZARE.
          Autori: RAIMOND SAINT GELAIS.


7.  CONCILIUL VATICAN II: ASPECTE PRIVIND GENEZA TEXTULUI DESPRE IUBIREA CONJUGALĂ (GS 49) / CONCILIO VATICANOII: ASPETTI CHE RIGUARDANO LA GENESI DEL TESTO SULL’AMORE CONIUGALE (GS 49) .
          Autori: ANIKÓ NICHITA.


8.  LITURGIA ÎNMORMÂNTĂRII BIZANTINE ÎN BISERICA GRECO-CATOLICĂ ROMÂNĂ / DIE BYZANTINISCHE BEGRÄBNISLITURGIE IN DER RUMÄNISCH GRIECHISCH-KATHOLISCHE KIRCHE.
          Autori: FLORIN BUDĂU.


9.  ÎNTRETĂIEREA EPISTEMELOR. LEONARDO DA VINCI ŞI DIEGO VELAZQUEZ.
          Autori: ANDREI BERESCHI.


10.  FENOMENOLOGIA DREPT ŞTIINŢĂ ISTORICĂ. APROPIERI ŞI DISTANŢĂRI ÎN CONFRUNTAREA TÂNĂRULUI HEIDEGGER CU HEGEL / LA FENOMENOLOGIA COME SCIENZA STORICA PROSSIMITÀ E DISTANZA NEL CONFRONTO DEL GIOVANE HEIDEGGER CON HEGEL.
          Autori: ROSA MARIA MARAFIOTI.


11.  CONSTITUIREA IDENTITĂŢII COLECTIVE ÎN MODERNITATEA REFLEXIVĂ.
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


12.  SECVENŢE DIN OPOZIŢIA BISERICII GRECO-CATOLICE FAŢĂ DE INSTITUIREA COMUNISMULUI (1948) / SEQUENZE DALL’OPPOSIZIONE DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA ALL’ISTITUZIONE DEL COMUNISMO .
          Autori: CORNELIU CRĂCIUN.


13.  BISERICA ŞI ARMATA / LA CHIESA E L’ESERCITO .
          Autori: BLAGA MIHOC.


14.  DEZBATERI TRANSILVANE CU PRIVIRE LA LIMBA ROMÂNĂ ÎNAINTE DE 1848 / DIBATTITI TRANSILVANI SULLA LINGUA RUMENA PRIMA DEL 1848.
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


15.  CONTRIBUŢIA MONSENIORULUI OCTAVIAN BÂRLEA LA ISTORIA EPISCOPATULUI LUI IOAN BOB - EPISCOP UNIT AL FĂGĂRAŞULUI / IL CONTRIBUTO DEL MONSIGNIORE OCTAVIAN BÂRLEA ALLA STORIA DELL’EPISCOPATO DI IOAN BOB – VESCOVO UNITO DI FĂGĂRAŞ.
          Autori: ADINA ROŞU.


16.  RECENZII: JEAN BOISSONAT, DUMNEZEU ŞI EUROPA, DESCLÉE DE BROUWER, PARIS 2005, P. 178 / JEAN BOISSONAT, DIEU ET L’EUROPE, DESCLéE DE BROUWER, PARIS 2005, 178 P..
          Autori: CORNEL DÂRLE.


17.  RECENZII: JEAN SEVILLIA, PUNCT DE VEDERE MORAL CORECT. CĂUTARE DISPERATĂ DE VALORI, PERRIN, PARIS 2007, P. 220 / JEAN SÉVILLIA, MORALEMENT CORRECT. RECHERCHE VALEURS DESESPEREMENT, PERRIN, PARIS 2007, 220 P. .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


18.  RECENZII: BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET, COMPOSESORAT NOBILIAR ÎN ZONA CHIOAR. CONSCRIPŢIA ÎN BAZA MĂRTURIILOR DIN 1803 / BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET, NEMESI KÖZBIRTOKOSSÁGOK A KŐVÁR-VIDÉKEN. VALLOMÁSOS ÖSSZEIRÁS 1803 – BÓL..
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă