Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2007  
         
         
   
1.  MONUMENTE VOTIVE DIN PIATRĂ ŞI REFLEXIA LOR SOCIALĂ ŞI ETNICĂ. STUDIU DE CAZ: POROLISSUM (DACIA POROLISSENSIS) / VOTIVDENKMÄLER AUS STEIN UND IHRE SOZIALE UND ETHNISCHE WIDERSPIEGELUNG FALLSTUDIE: POROLISSUM (DACIA POROLISSENSIS).
          Autori: NICOLAE GUDEA.


2.  NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 4. DESCOPERIRILE CREŞTINE TIMPURII DE LA GÂRLA MARE (JUD. MEHEDINŢI).
          Autori: NICOLAE GUDEA.


3.  ECLEZIOLOGIILE DIFERITE ŞI O ÎNŢELEGERE DIFERITĂ A HOTĂRÂRILOR FLORENTINE ÎN SINODUL KIEVEAN ŞI LA ROMA SUNT CAUZELE PRINCIPALE ALE EŞECULUI AŞA-NUMITEI UNIRI DE LA BREST / VERSCHIEDENE EKKLESIOLOGIEN UND EIN GEGENSÄTZLICHES VERSTÄNDNIS VON DEN BESCHLÜSSEN DES FLORENTINUMS IN DER KIEVER SYNODE UND IN ROM SIND HAUPTURSACHEN FÜR DAS SCHEITERN DER SOGENANNTEN BRESTER UNION.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


4.  ACCEPTAREA ŞI REFUZUL DECIZIILOR CONSILIULUI DIN FERRARA / FLORENŢA (1438-1439). / AKZEPTANZ UND ABLEHNUNG DER LEHRMEINUNGEN DES KONZILS VON FERRARA/ FLORENZ (1438/ 39).
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


5.  FUNCŢIA PEDAGOGICĂ A TEATRULUI ÎN ŞCOLILE IEZUITE.
          Autori: BODÓ MARTA.


6.  LIMBA LITURGHIERELOR GRECO-CATOLICE BLĂJENE (1807-1931). STUDIU ISTORIC ŞI LEXICO-ETIMOLOGIC.
          Autori: MELISA BIANCA MAGDĂU, PETRU MAGDĂU.


7.  12 AUGUST 1956. O MANIFESTARE PUBLICĂ A BISERICII GRECO-CATOLICE CLANDESTINE. UN DOCUMENT ŞI O MĂRTURIE.
          Autori: IOAN BOTA.


8.  MISIUNEA ROMÂNĂ UNITĂ – LEAGĂNUL ROMÂNILOR DIN EXIL „50 DE ANI DE ACTIVITATE”.
          Autori: PETER ZIMA, DAN WILHELM SVISTEA.


9.  PERSPECTIVE MÜNCHENEZE: PROGRAM ŞI REALIZARE.
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


10.  DE LA CĂDEREA COMUNISMULUI LA INTEGRAREA EUROPEANĂ, DE LA RENAŞTEREA DIN PROPRIA „CENUŞĂ” SPRE UN NOU AVÂNT EUROPEAN (BISERICA GRECO-CATOLICĂ ROMÂNĂ, UNITĂ CU ROMA, TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR, ÎN PERIODA POSTCOMUNISTĂ / DALLA CADUTA DEL COMUNISMO ALL’INTEGRAZIONE EUROPEA, DALLA RINASCITA DALLE PROPRIE „CENERI” VERSO UN NUOVO SLANCIO EUROPEO (LA CHIESA GRECO-CATTOLICA ROMENA, UNITA CON ROMA, PASSATO, PRESENTE E FUTURO, NEL PERIODO POST-COMUNISTA).
          Autori: .


11.  RECENZII - VIRGIL LUNGU, CREŞTINISMUL ÎN SCYTHIA MINOR ÎN CONTEXTUL VESTPONTIC, SIBIU – CONSTANŢA (2000) .
          Autori: NICOLAE GUDEA.


12.  RECENZII - AURELIA ŞTIRBAN, MARCEL ŞTIRBAN, DIN ISTORIA BISERICII ROMÂNE UNITE DE LA 1918 LA 1941 (SATU MARE 2005, 378 p.).
          Autori: NICOLAE GUDEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă