Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.3 din 2007  
         
         
   
1.  FRONTIERELE EUROPEI / THE FRONTIERS OF EUROPE.
          Autori: ANDREI MARGA.


2.  CUM SE PREVIN CONFLICTELE ETNICE: LECTIA DE ISTORIE NEINVATATA / HOW TO PREVENT ETHNIC CONFLICTS: THE UNLEARNED LESSONS OF HISTORY.
          Autori: GÉZA JESZENSZKY .


3.  CĂLĂTORIE ŞI IMAGINI: CUM SE DEPĂŞESC PREJUDECĂŢILE ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE? /TRAVEL AND IMAGES: HOW TO OVERCOME PREJUDICES IN INTERNATIONAL RELATIONS?.
          Autori: ENRIQUE BANÚS .


4.  IMPACTUL CONVENŢIEI CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE PRIVIND PRACTICI PUBLICE INTERNE ADMINISTRATIVE - O ABORDARE RAŢIONALIST / CONSTRUCTIVISTĂ / THE IMPACT OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ON DOMESTIC PUBLIC ADMINISTRATIVE PRACTICES– A RATIONALIST/CONSTRUCTIVIST APPROACH.
          Autori: GEORGE-TUDOR FLOREA .


5.  ORGANIZAREA MULTICULTURALĂ A UNIVERSITĂŢILOR EUROPENE / MULTICULTURAL ORGANIZATION OF EUROPEAN UNIVERSITIES.
          Autori: .


6.  ALT DECENIU, ALTĂ INCLUZIUNE ... (CÂTEVA CUVINTE DESPRE DECENIUL DE INCLUZIUNE A ROMILOR, O PERSPECTIVĂ PERSONALĂ DIN ROMÂNIA) /ANOTHER DECADE, ANOTHER INCLUSION… (A FEW WORDS ON THE DECADE OF ROMA’S INCLUSION; A PERSONAL PERSPECTIVE FROM RUMANIA).
          Autori: DAN OPRESCU ZENDA .


7.  NORMAN MANEA ŞI NOI FRONTIERE EUROPENE / NORMAN MANEA AND THE NEW EUROPEAN FRONTIERS.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


8.  ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA CULTURALĂ AMERICANĂ / ROMANIA THROUGH AMERICAN EYES. A CULTURAL PERSPECTIVE.
          Autori: JOHN SORENSEN .


9.  RELAŢIILE INTER-ETNICE ŞI CONSTRUCŢIA IDENTITĂŢII / INTER-ETHNIC RELATIONS AND THE CONSTRUCTION OF IDENTITY.
          Autori: SIMONA BRANC .


10.  DINCOLO DE PORŢI - ETNIE, CLASĂ, GEN ŞI IDENTITATE LOCALĂ IN ISTORIA VIETII DIN BACIU / BEYOND THE GATES – ETHNICITY, CLASS, GENDER AND LOCAL IDENTITY IN A LIFE-STORY FROM BACIU.
          Autori: ZSUZSA PLAINER .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă