Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  HIGH-TEMPERATURE AND “EXOTIC” MINERALS FROM THE CIOCLOVINA CAVE, ROMANIA: A REVIEW.
          Autori: BOGDAN P. ONAC, HERTA S. EFFENBERGER, RADU C. BREBAN.


2.  PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE MUNTELE MARE GRANITOID (NORTHERN APUSENI MOUNTAINS), ROMANIA.
          Autori: LUCREŢIA GHERGARI, CRISTINA MARIŞ.


3.  THE SARMATIAN VERTEBRATES FROM DRAXENI (MOLDAVIAN PLATFORM).
          Autori: VLAD A. CODREA, LAURENŢIU URSACHI.


4.  EARLY MEDIEVAL CERAMICS FROM THE VIILE TECII ARCHAEOLOGICAL SITE (ROMANIA): AN OPTICAL AND XRD STUDY.
          Autori: CORINA IONESCU, LUCREŢIA GHERGARI, MARIUS HORGA, GABRIELA RĂDULESCU.


5.  BIOSTRATIGRAPHY OF THE CRETACEOUS DEPOSITS IN THE WESTERN TRANSYLVANIDES FROM AMPOI VALLEY (SOUTHERN APUSENI MOUNTAINS, ROMANIA).
          Autori: RAMONA BĂLC, ERIKA SUCIU-KRAUSZ, FLORIN BORBEI.


6.  UPPERMOST JURASSIC-LOWER CRETACEOUS CARBONATE DEPOSITS FROM FARA SAN MARTINO (MAIELLA, ITALY): BIOSTRATIGRAPHIC REMARKS.
          Autori: ROBERTA BRUNI, IOAN I. BUCUR, ALAIN PREAT.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă