Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2007  
         
         
   
1.  ORGANELE CONSULTATIVE ŞI PUTEREA DE GUVERNĂMÂNT A EPISCOPULUI - SENSUS FIDEI AL VIEŢII ECLEZIASTICE / GLI ORGANI CONSULATATIVI ED IL POTERE DI GOVERNO DEL VESCOVO – SENSUS FIDEI DELLA VITA ECCELSIASTICA .
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


2.  IUBIREA ŞI MĂRTURIA APOSTOLILOR DESPRE HRISTOS ÎN SPIRITUL SFÂNT ÎN IN 13,1-16,33(17,26) / L’AMORE E LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI A CRISTO NELLO SPIRITO SANTO IN GV 13,1-16,33(17,26).
          Autori: NICOLAE BODEA.


3.  EUHARISTIA ŞI UNIUNEA INIMII CU HRISTOS ÎN OPERA “VIAŢA ÎN HRISTOS” DE NICOLAE CABASILA / L’EUCARISTIA UNIONE DELL’ANIMA CON CRISTO NELL’OPERA LA “VITA IN CRISTO” DI NICOLA CABASILAS.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


4.  EREZIILE ŞI TEOLOGIA TRINITARĂ ÎN PERIOADA PRENICENIANĂ / LES HÉRÉSIES ET LA THÉOLOGIE TRINITAIRE PENDANT LA PÉRIODE AVANT-NICÉE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


5.  EXILUL SFÂNTULUI SIMEON NOUL TEOLOG ŞI ULTIMA PARTE A VIEŢII SALE.
          Autori: CĂLIN-IOAN DUŞE.


6.  CRISTOS, PAŞTILE NOSTRU. TRATATUL DESPRE PAŞTE, O SCRIERE INEDITĂ DE-A LUI ORIGEN / CRISTO, LA NOSTRA PASQUA. TRATTATO SULLA PASQUA, UN''''OPERA INEDITA DI ORIGENE .
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.


7.  O VIZIUNE DE ANSAMBLU ASUPRA PRINCIPALELOR RELIGII ALE LUMII PÂNĂ LA ISUS CRISTOS / UNE VISION D’ENSEMBLE SUR LES PRINCIPALES RELIGIONS DU MONDE JUSQU’A JESUS CHRIST .
          Autori: LUCIAN LEŞ.


8.  PELERINAJE NAŢIONALE GRECO-CATOLICE ROMÂNEŞTI LA ROMA (1886-1937) / PELLEGRINAGGI RASIONALI GRECO-CATTOLICI ROMENI A ROMA (1886–1937) .
          Autori: ANTON RUS.


9.  PRACTICA ŞI SCOPUL DIALOGULUI INTER-RELIGIOS ÎN VIZIUNEA LUI J. DUPUIS / LA PRASSI E LO SCOPO DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO SECONDO J. DUPUIS .
          Autori: CRISTIAN FLORIN SABĂU.


10.  MUZICA BISERICEASCĂ ÎN VIAŢA ŞI CREAŢIA LUI IACOB MUREŞIANU / LA MUSIQUE RELIGIEUSE DANS LA VIE ET LA CREATION DE IACOB MURESIANU .
          Autori: ALEXANDRU SUCIU.


11.  SENSUL TERMENULUI NOERÒN LA PLOTIN ŞI IDEEA LUI UNU-MULTIPLU CA UNU-ÎN-REŢEA.
          Autori: ANDREI BERESCHI.


12.  PENTRU O DEFINIŢIE NEUTRĂ A SECULARIZĂRII – II.
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


13.  VOCABULARUL EROTIC A LUI PLATON. NOTE LA PASAJUL 202.E.6-7 DIN BANCHETUL DAIMON / LE VOCABULAIRE ÉROTIQUE DE PLATON. NOTE AU PASSAGE 202.E.6-7 DU BANQUET.
          Autori: CLAUDIU SFIRSCHI-LĂUDAT.


14.  NIHILISMUL ÎN DISCUŢIE / NICHILISMO IN DISCUSSIONE.
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


15.  STĂRI ÎN ROMÂNIA DIN TOAMNA ANULUI 1944 (PE BAZA RAPOARTELOR JANDARMEREŞTI) / SITUAZIONI IN ROMANIA NELL’AUTUNNO DELL’ANNO 1944 (SULLA BASE DEI RAPPORTI DELLA GENDARMERIA).
          Autori: CORNELIU CRĂCIUN.


16.  RECENZII: FRANÇOISE DASTUR, MOARTEA: ESEU DESPRE FINITUDINE, EDITURA HUMANITAS, BUCUREŞTI, 2006 .
          Autori: BEKE CSABA.


17.  RECENZII: SORIN TOMA, PRIVIND ÎNAPOI AMINTIRILE UNUI FOST ZIARIST COMUNIST REDACTOR-ŞEF AL „SCÂNTEII” DIN 1947 PÂNĂ ÎN 1960, COMPANIA, (2004), 336 P..
          Autori: CORNELIU CRĂCIUN.


18.  RECENZII: MAICA ÉLIANE POIROT, PENTRU A-L CINSTI PE SFÂNTUL PROROC ELISEU ÎN TRADIŢIA BIZANTINĂ [TRADUCERE DE PR. ADRIAN LUNG DUPĂ, POUR CHANTER LE SAINT PROPHET ÉLISÉ DANS LA TRADITION BYZANTINE, ABBAYE DE BELLEFONTAINE, BÉGROLLES EN MAUGES, 2005], EDITURA ARS LONGA, IAŞI, 2006, 140 P. .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


19.  RECENZII: CIPRIAN GHIŞA, “BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN TRANSILVANIA. ELABORAREA DISCURSULUI IDENTITAR”.
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă