Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2007  
         
         
   
1.  REPERE TEORETICE PENTRU O EXEGEZĂ TRANS-CONFESIONALĂ A PENTATEUHULUI / DES REPÈRES THÉORÉTIQUES POUR UNE EXÉGÈSE TRANS-CONFESSIONELLE DU PENTATEUQUE.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  SUSPINUL CREAŢIEI ŞI SLAVA FIILOR LUI DUMNEZEU, DUPĂ ROM. 8,19-23.
          Autori: .


3.  TEMOINS DU CHRIST DANS UN MONDE PLURIEL / MARTORI AI LUI HRISTOS ÎNTR-O LUME PLURALISTĂ.
          Autori: ADELBERT DENAUX.


4.  STATISTICI REFERITOARE LA PAROHII, FILII, CLERICI ŞI CREDINCIOŞI DIN EPARHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A VADULUI, FELEACULUI ŞI CLUJULUI DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


5.  DIE BEDEUTUNG DER KATHOLIZITÄT DER KIRCHE FÜR IHRE ÖKUMENISCHE EXISTENZ / IMPORTANŢA CATOLICITĂŢII BISERICII PENTRU EXISTENŢA EI ECUMENICĂ.
          Autori: VALER BEL.


6.  FAMILLE ET EGLISE AU III-EME MILLENAIRE. UN POINT DE VUE ORTHODOXE / FAMILIE ŞI BISERICĂ ÎN MILENIUL III. UN PUNCT DE VEDERE ORTODOX.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


7.  SIMBOLISTICA CRUCII.
          Autori: .


8.  SLUJBELE VECERNIEI, UTRENIEI ŞI ACATISTULUI SFÂTULUI PAHOMIE DE LA GLEDIN, EPISCOPUL ROMANULUI / DER ABENDGEBET DIE FRÜHMESSE UND DER LOBGESANG DES HEILIGEN PAHOMIE VON GLEDIN, DER BISCHOP VON ROMAN.
          Autori: VASILE STANCIU.


9.  DOMUS ECCLESIAE ÎNTRE LITURGHIE ŞI ASCEZĂ/ DOMUS ECCLESIAE ENTRE LA LITURGIE ET L’ASCÈSE.
          Autori: IOAN BIZĂU.


10.  REPERE PASTORALE PENTRU O APOLOGETICĂ CREŞTINĂ.
          Autori: DOREL MAN.


11.  CUM PERCEP TINERII ANUMITE REALITĂŢI RELIGIOASE ŞI SOCIALE. AVORTUL / COMMENT LES JEUNES PERÇOIVENT-ILS CERTAINES RÉALITÉS RELIGIEUSES ET SOCIALES. L’AVORTEMENT.
          Autori: VASILE TIMIŞ.


12.  CONSECINŢELE CANONICE ALE UTILIZĂRII MASS-MEDIA DE CĂTRE BISERICILE LOCALE / CONSÉQUENCES CANONIQUES DE L’UTILISATION DES MÉDIAS PAR LES ÉGLISES LOCALES.
          Autori: GRIGORIOS D. PAPATHOMAS.


13.  MARIE, FILLE D’ISRAËL SELON LA TRADITION JOHANNIQUE / MARIA, FIICA LUI ISRAEL, DUPĂ TRADIŢIA IOANEICĂ.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


14.  DIE BEDEUTUNG DER THEOLOGIE FÜR DIE UNIVERSITÄT / IMPORTANŢA TEOLOGIEI PENTRU UNIVERSITATE.
          Autori: HANS SCHWARZ.


15.  ŞCOALA CONFESIONALĂ A ROMÂNILOR ORTODOCŞI DIN PROTOPOPIATUL SOLNOCULUI AL II-LEA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


16.  BISERICĂ ŞI STAT LA SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR.
          Autori: ADRIAN-AUREL PODARU.


17.  PREOŢIA SACRAMENTALĂ ŞI PREOŢIA OBŞTEASCĂ LA PĂRINTELE ISIDOR TODORAN.
          Autori: .


18.  GNOSTICISMUL. APARIŢIE, CONCEPTE, ORGANIZARE, CLASIFICĂRI ŞI INFLUENŢE.
          Autori: IOAN-GHEORGHE ROTARU.


19.  BISERICA, STAT, NAŢIUNE ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA.
          Autori: LICINIU IUSTIN CAMPEAN.


20.  DIMITRIE CANTEMIR ŞI IZVOARELE BIZANTINE ALE OPERELOR SALE / DIMITRIE CANTEMIR ET LES SOURCES BYZANTINES DE SES OEUVRES.
          Autori: NELU-ALEXANDRU HALES.


21.  BISERICA ORTODOXĂ ŞI ŞCOALA CONFESIONALĂ DIN TRANSILVANIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA / DIE ORTHODOXE KIRCHE UND DIE KONFESSIONSSCHULEN IN SIEBENBÜRGEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS.
          Autori: MACARIE MARIUS DRĂGOI.


22.  RECENZII – CRÂMPEIE DIN ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DIN TRANSILVANIA. EPARHIA SIBIULUI CĂTRE PROTOPOPIATUL SOLNOC II. CORESPONDENŢĂ (1 OCTOMBRIE 1845 – 20 DECEMBRIE 1874).
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă