Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  EXIGENŢELE ASCETICE ŞI PEDAGOGICE ALE RUGĂCIUNII TEREZIENE ÎN OPERA ''DRUMUL PERFECŢIUNII" / LE ESIGENZE ASCETICHE E PEDAGOGICHE DELLA PREGHIERA TERESIANA NEL "CAMMINO DI PERFEZIONE".
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


2.  IOAN GURĂ DE AUR, SFÂNT PĂRINTE AL BISERICII, DIACON, PREOT, EPISCOP, REFORMATOR, MARTIR / JOHANNES CHRYSOSTOMUS ALS KIRCHENVATER, DIAKON, PRESBYTER, BISCHOF, REFORMER, MÄRTYRER..
          Autori: EUGEN CLINTOC.


3.  BOTEZ ŞI BISERICĂ ÎN CONTROVERSELE DIN SECOLUL AL III-LEA ŞI IMPLICAŢII ÎN DIALOGUL ECUMENIC CATOLIC-ORTODOX CONTEMPORAN / BATTESIMO E CHIESA NELLE CONTROVERSIE DEL III SECOLO ED IMPLICAZIONI NEL DIALOGO ECUMENICO CATTOLICO-ORTODOSSO CONTEMPORANEO .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


4.  MONOTEISMUL ŞI MISTERUL PREASFINTEI TREIMI / LE MONOTHEISME ET LE MYSTERE DE LA TRINITE.
          Autori: LUCIAN LEŞ.


5.  ROLUL ESCATOLOGIC AL LUI ILIE. AŞTEPTĂRI IUDAICE ŞI CREŞTINE / ROLE ESCHATOLOGIQUE D’ELIE ATTENTES JUIVES ET CHRETIENNES.
          Autori: MENAHEM MACINA.


6.  ECOLOGIA SEXUALITATII. EDUCAŢIA SEXUALĂ ÎNTRE REALITATE ŞI FANTEZIE / L’ECOLOGIA DELLA SESSUALITÀ. L’EDUCAZIONE SESSUALE TRA REALTÀ E FANTASIA .
          Autori: IOAN MITROFAN.


7.  IMNOGRAFIA SFÂNTULUI AMBROZIE DIN MILAN / L’INNOLOGIA DI SANT’AMBROGIO DI MILANO.
          Autori: PAUL POPA.


8.  CATEHEZA ACTUALĂ DIN PERSPECTIVĂ COMUNICATIVĂ.
          Autori: EDUARD ROMAN.


9.  TRADIŢIA ÎN VIAŢA EKKLESIEI / LA TRADIZIONE NELLA VITA DELL’EKKLESIA.
          Autori: CRISTIAN FLORIN SABĂU.


10.  DESPRE MIRARE CA ORIGINE A FILOZOFIEI ŞI TEOLOGIEI / ÜBER DAS STAUNEN ALS URSPRUNG VON PHILOSOPHIE UND THEOLOGIE.
          Autori: KARL BAIER.


11.  PROTOPOPI ŞI PROTOPOPIATE ÎN EPARHIA ROMÂNĂ UNITĂ DE ORADEA (1850 – 1900) / ARCIPRETI E DECANATI NELL’EPARCHIA RUMENA UNITA DI ORADEA (1850-1900).
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


12.  ASPECTE ISTORICE LEGATE DE APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA EVANGHELIILOR APOCRIFE / ASPETTI STORICI RIGUARDANTI ALL’APPARIZIONE E LO SVILUPPO DEI VANGELI APOCRIFI.
          Autori: CONSTANTIN DANIEL SĂVESCU.


13.  RECENZII: TRANSILVANIA MEA. ISTORII, MENTALITĂŢI, IDENTITĂŢI, EDITURA POLIROM, IAŞI, 2006, 461 P..
          Autori: SORIN MITU.


14.  RECENZII: JILL BURNETT COMINGS - ASPECTE ALE ANULUI LITURGIC ÎN CAPADOCIA (325-430) [COL. «STUDII PATRISTICE», 7], EDITURA PETER LANG, INC, NEW YORK 2005, 140 P., ISBN 0-8204-7464-9.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


15.  RECENZII: OLGA LUKÁCS -“BISERICA REFORMATĂ DIN ARDEAL ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA .
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


16.  RECENZII: MARIA BASARAB, ISTORICUL PAROHIEI ROMÂNE UNITE CU ROMA, GRECO- CATOLICĂ, DEVA, 2006, 200 PAGINI.
          Autori: CONSTANTIN DANIEL SĂVESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă