Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2006  
         
         
   
1.  IGNAŢIU DIN ANTIOHIA – TEOLOGIA UNUI MARTIR.
          Autori: VASILE GORZO.


2.  DESPRE RĂSPÂNDIREA OPAIŢELOR NORD-AFRICANE DE SEC. IV-VI P. CH. ÎN FOSTELE PROVINCII DE LA DUNĂREA DE MIJLOC ŞI DE JOS. STUDIU DE CAZ: OPAIŢUL TIP ATLANTE VIII-X CU CHRISMON.
          Autori: VALER PĂRĂU.


3.  IOAN FECHETE-NEGRUŢIU ŞI RELAŢIILE LUI CU TIMOTEI CIPARIU.
          Autori: IOANA BOTEZAN, LIVIU BOTEZAN.


4.  EPISCOPUL DE ZAGREB ALOIS KARDINAL STEPINAC ÎN VÂLTOAREA TIMPULUI / DER ZAGREBER ERZBISCHOF ALOIS KARDINAL STEPINAĆ IM TRUBEL DER ZEIT.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


5.  ÎNCERCAREA PATRIARHATULUI ECUMENIC DIN 1870 DE A CONVOCA AUTOCEFALIILE ORTODOXE ÎNTR-UN CONCILIU ECUMENIC. NOI CONTRIBUŢII VIENEZE LA ISTORIA BISERICII BULGARE / DER VERSUCH DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHATS AUS DEM JAHR 1870, DIE AUTOKEPHALEN ORTHODOXEN .
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


6.  CONCEPŢIA ORTODOXĂ DESPRE CĂSĂTORIE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CONCILIILOR DE LA FLORENŢA ŞI TRIENT / ORTHODOXES EHEVERSTÄNDNIS AUS DER SICHT DER KONZILIEN VON FLORENZ UND TRIENT.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


7.  PAGINI DIN LUPTA ANTICOMUNISTĂ A CLERULUI BISERICII GRECO-CATOLICE ROMÂNE ÎN CLANDESTINITATE. DOCUMENTA.
          Autori: VASILE T. CIUBĂNCAN.


8.  SISTEMUL ŞCOLAR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ / IL SISTEMA SCOLASTICO CONFESSIONALE NELLA LEGISLAZIONE ROMENA NEL PERIODO INTERBELLICO.
          Autori: .


9.  PERSPECTIVE PENTRU BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA (GRECOCATOLICĂ) DUPĂ CĂDEREA „ZIDULUI” ÎN CONTEXT LAIC ŞI BISERICESC / PROSPETTIVE DELLA CHIESA ROMENA UNITA CON ROMA (GRECO-CATTOLICA) DOPO LA CADUTA DELLE „MURA”, NEL CONTESTO LAICO ED ECC.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


10.  RECENZII - DANIEL DUMITRAN, UN TIMP AL REFORMELOR. BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN TRANSILVANIA SUB CONDUCEREA EPISCOPULUI IOAN BOB (1782-1830). BUCUREŞTI, EDITURA SCRIPTORIUM, 2005 442 P.: TEXT 351 P., ANEXE 45 P. BIBLIOGRAFIE SELECTIVă 20 P., REZUMAT îN.
          Autori: DANIEL DUMITRAN.


11.  RECENZII - M.R. BIRTZ, EPISCOPUL EMIL RITI (1926-2006). TENTATIVA UNEI RECUPERĂRI ISTORIOGRAFICE (CU DOCUMENTE INEDITE), CLUJ-NAPOCA, ED. NAPOCA STAR 2006, 216 P..
          Autori: M.R. BIRTZ.


12.  RECENZII – NICOLAI STAAB, BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN ROMÂNIA. 1948-1989 TEZA MASTER. UNIVERSITATEA DIN TUEBINGEN. DEPARTAMENTUL DE STUDII RELIGIOASE. 2005, 108P. + O HARTĂ + STATISTICA ETNIILOR ŞI RELIGIILOR PE ANUL 2002 / RECENZII - NICOLAI STAAB,.
          Autori: NICOLAI STAAB.


13.  IN MEMORIAM MARTIN LULEY.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă