Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2006  
         
         
   
1.  STRUCTURAREA INCONŞTIENTĂ A SUBIECTULUI UMAN DIN PERSPECTIVA TRUPULUI ŞI IMAGINII / LA STRUCTURATION INCONSCIENTE DU SUJET HUMAIN DANS LA PERSPECTIVE DU CORPS ET DE L’IMAGE.
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


2.  LIMBAJ ŞI „FRONTIERĂ” / LANGAGE ET „FRONTIÈRE”.
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


3.  ANALIZA RETORICĂ, O METODĂ ÎN INTERPRETAREA TEXTELOR SFINTEI SCRIPTURI.
          Autori: MARIUS GRIGORE FURTUNĂ.


4.  PROFETISM ŞI SIMBOLISM ÎN APOCALIPSĂ / PROPHÉTISME ET SYMBOLISME DANS L’APOCALYPSE.
          Autori: .


5.  MARIA ANUNŢATĂ ŞI PREFIGURATĂ ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ.
          Autori: REMUS FLORIN BOZÂNTAN.


6.  MARIA, SLUJITOAREA DOMNULUI.
          Autori: REMUS FLORIN BOZÂNTAN.


7.  SPIRITUALITATE TRINITARĂ PREASFÂNTA TREIME OGLINDITĂ ÎN RUGĂCIUNEA ÎNĂLŢARE CĂTRE PREASFÂNTA TREIME A FERICITEI ELISABETA A SF. TREIMI.
          Autori: CĂLIN BOT.


8.  SPIRITUALITATE - RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI EFREM SIRUL.
          Autori: MIHAI NAVROŢCHI.


9.  SACRALITATEA IUBIRII CONJUGALE.
          Autori: TRAIAN-RADU COSTE.


10.  VOCAŢIA LA MOARTE, CHEMARE LA VIAŢĂ.
          Autori: .


11.  SFÂNTUL ŞTEFAN SAU CUNUNA MARTIRIULUI.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


12.  EDUCAŢIE RELIGIOASĂ: PROVOCĂRI ÎN EUROPA MODERNĂ A ESEUL AL DOILEA CU PRIVIRE LA SITUAŢIA ÎNVĂŢĂRII RELIGIEI / RELIGIÖSE ERZIEHUNG: PROVOKATIONEN IM EUROPA DER ZWEITEN MODERNE ESSAY ZUR SITUATION DES RELIGIÖSEN LERNENS.
          Autori: ENGELBERT GROSS.


13.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ: PROVOCĂRI PENTRU EUROPA POSTMODERNĂ. ESEU DESPRE SITUAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI RELIGIOS.
          Autori: ENGELBERT GROSS.


14.  ISUS ÎNVIAT APARE DISCIPOLILOR DE LA EMAUS – (LC 24,13-35) – SECVENŢĂ DIDACTICĂ / L’APPARITION AUX DISCIPLES D’EMMAÜS (LC 24,13-35) PROPOSITION D’UNE SEQUENCE DIDACTIQUE.
          Autori: NICOLETA SIMONA MARŢIAN.


15.  DEZVOLTAREA ISTORICĂ A CONCEPTULUI DE SOLIDARITATE / DIE GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DES SOLIDARITÄTSBEGRIFFES.
          Autori: BOGDAN BLAGA.


16.  INDIFERENTISMUL RELIGIOS, O REALITATE CARE NE PRIVEŞTE. SEMNALE DE ALARMĂ ASUPRA STĂRII CREDINŢEI ÎN ROMÂNIA.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


17.  CULTURA MORŢII. AVORTUL.
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.


18.  TINERII FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU BISERICA.
          Autori: DIANA RUSU.


19.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI - YVES-MARIE BLANCHARD, SFÂNTUL IOAN, TÂRGU LĂPUŞ, EDITURA GALAXIA GUTENBERG 2006, 124 P..
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


20.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI - E.G. FARRUGIA SJ (COORD.), DICŢIONARUL ENCICLOPEDIC AL RĂSĂRITULUI CREŞTIN, TRAD. A. POPESCU, V. RUS, I. MUNTEAN, A. MĂRCUŞ, TÂRGU LĂPUŞ, ED. GALAXIA GUTENBERG 2005, 840 P. + 22 HĂRŢI.
          Autori: DAN RUSCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă