Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIOŞII GRECO-CATOLICI ROMÂNI TRANSILVĂNENI LA FACULTATEA DE TEOLOGIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUDAPESTA (1895/1896 – 1918/1919) / BEMERKÜNGEN HINSICHTLICH DIE GRIECHISCHKATHOLISCHE KATHOLISCHE RUMÄNISCHE STUDIERENDE AUS SIEBEN.
          Autori: STELIAN MÂNDRUŢ.


2.  SEMINARUL GENERAL GRECO-CATOLIC DIN LVIV (LEMBERG) – CENTRU PRINCIPAL AL EDUCAŢIEI CLERULUI DIECEZAN UCRAINEAN DIN GALIŢIA AUSTRIACĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XIX – ÎNCEPUTUL SEC. XX / DAS GRIECHISCH-KATHOLISCHEN PRIESTERLICHE GENERALSEMINAR IN .
          Autori: YAROSLAV HLYSTIUK.


3.  STRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT A FACULTĂŢII DE TEOLOGIE GRECOCATOLICĂ SF. ATANASIU DIN NYÍREGYHAZA ÎN TRECUT ŞI ASTĂZI / DIE UNTERRICHTSSTRUKTUR AN DER HEILIGEN ATHANASIUS GRIECHISCH-KATHOLISCHEN THEOLOGISCHEN HOCHSCHULE VON NYÍREGYHÁZA IN DER VERG.
          Autori: JANKA FERENC.


4.  ISTORIA INSTITUTULUI SFÂNTUL ATANASIU PENTRU TEOLOGIA GRECO-CATOLICĂ / DIE GESCHICHTE DER SANKT-ATHANAS-HOCHSCHULE FÜR GRIECHISCH-KATHOLISCHE THEOLOGIE.
          Autori: JANKA GYÖRGY.


5.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC CLANDESTIN LA CLUJ-NAPOCA ÎNTRE ANII 1969-1990 / L’INSEGNAMENTO TEOLOGICO CLANDESTINO A CLUJ-NAPOCA TRA GLI ANNI 1969-1990.
          Autori: SABIN FĂGĂRAŞ.


6.  ÎNVĂŢĂMÂTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DE LA CATACOMBE LA TIMPURILE ACTUALE / L’INSEGNAMENTO TEOLOGICO GRECO-CATTOLICO DALLE CATACOMBE AI TEMPI ATTUALI.
          Autori: ANTON GOŢIA.


7.  SCURT ISTORIC AL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ A UNIVERSITĂŢII „BABEŞ-BOLYAI” (CLUJ) / ESQUISSE D’UNE HISTOIRE DE LA FACULTE DE THEOLOGIE GRECQUE-CATHOLIQUE DE L’UNIVERSITE BABES-BOLYAI (CLUJ).
          Autori: ALIN SEBASTIAN TAT.


8.  REPERE ÎN DEZVOLTAREA EPARHIEI DE CLUJ-GHERLA PRIN PRISMA EVOLUŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SEMINARIAL (1990 – 2005).
          Autori: .


9.  POSIBILĂ STRATEGIE PENTRU REORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEOLOGIC ÎN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ / POSSIBILE STRATEGIA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO TEOLOGICO NELLA CHIESA ROMENA UNITA CON ROMA, GRECO-CATTOLICA.
          Autori: IOAN MITROFAN.


10.  REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR ROMÂNESC: NOI PROVOCĂRI PENTRU COMUNITATEA ACADEMICĂ FRANCISCANĂ / LA RIFORMA DELL’INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO RUMENO: LE NUOVE SFIDE PER LA COMUNITÀ ACCADEMICA FRANCESCANA.
          Autori: IOSIF BIŞOC.


11.  TEOLOGIA GRECO-CATOLICĂ ROMÂNĂ, PUNTE ÎNTRE TRADIŢIILE BIZANTINĂ ŞI LATINĂ / LA THEOLOGIE GRECO-CATHOLIQUE ROUMAINE, PONT ENTRE LES TRADITIONS BYZANTINE ET LATINE.
          Autori: MARTIN DE LA RONCIÈRE.


12.  SCHIMBUL ÎNTRE EST ŞI VEST, O NECESITATE VITALĂ?.
          Autori: FRANS HOPPENBROUWERS.


13.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC ÎN CONTEXTUL CONSTRUCŢIEI EUROPENE / L’ENSEIGNEMENT THEOLOGIQUE GREC-CATHOLIQUE DANS LE CONTEXTE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE.
          Autori: JEAN-YVES BRACHET.


14.  DE LA ŞCOALA LUI CRISTOS LA ŞCOALA BISERICII.
          Autori: PETRU MAREŞ.


15.  PREOŢII MILENIULUI TREI / SACERDOTI PER IL TERZO MILLENIO.
          Autori: VIORICA LASCU.


16.  CREŞTINISMUL DACO-ROMAN ÎN ISTORIOGRAFIA GRECOCATOLICĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ / IL CRISTIANESIMO DACO-ROMANO NELLA STORIOGRAFIA GRECO-CATTOLICA ROMENA MODERNA E CONTEMPORANEA.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


17.  MITUL LUI VASILE LUCACIU.
          Autori: VALER HOSSU.


18.  ACTIVITATEA CULTURALĂ A BISERICII UNITE A BLAJULUI DINTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE.
          Autori: IOAN MICLEA.


19.  SPIRITUL VIU AL CONCILIULUI VATICAN II ŞI MIŞCAREA ECUMENICĂ – PRIMA CONSULTARE NEOFICIALĂ ORGANIZATĂ DE PRO ORIENTE1: 7– 11 SEPTEMBRIE, VIENA–LAINZ / DER LEBENDIGE GEIST DES II. VATIKANUMS IN DER ÖKUMENISCHE BEWEGUNG – DIE ERSTE INOFFIZIELL.
          Autori: BOGDAN BLAGA.


20.  RECENZII - NIKOLAUS NETZHAMMER, IN VERBO TUO. RAYMUND NETZHAMMEMER O.S.B. ARHIEPISCOP DE BUCUREŞTI. 1905 – 1924. TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE ALINA SOROCEANU (BERLIN). EDITURA ARHIEPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE DE BUCUREŞTI (BUCUREŞTI) 2003, 170 P..
          Autori: NICOLAE GUDEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă