Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  ŞANSELE DE CONVERGENŢĂ A REGIUNII DE NORD A UNGARIEI / CHANCES OF CONVERGENCE OF THE REGION OF NORTHERN HUNGARY.
          Autori: GYÖRGY KOCZISZKY.


2.  COMPORTAMENTUL PIEŢEI AUTO ÎN ASCENSIUNE. ESTIMAREA UNUI MODEL LOGIT IMBRICATE / LE COMPORTEMENT D’UN MARCHE AUTOMOBILE EMERGENT. ESTIMATION PAR UN MODELE NESTED LOGIT.
          Autori: .


3.  CE ASTEAPTA INTREPRINZATORII DIN ROMÂNIA DE LA ADERAREA LA UE? REZULTATELE EXPERŢILOR DINTR-UN SONDAJ INTERVIU / WHAT DO ENTREPRENEURS EXPECT FROM ROMANIA’S EU ACCESSION? RESULTS FROM AN EXPERT INTERVIEW SURVEY.
          Autori: FRANK KUPFERSCHMIDT, ANDREEA GOZMAN.


4.  O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CAUZELOR, FACTORILOR ŞI AVANTAJELOR ALIANŢEI STRATEGICE DINTRE COMPANII ŞI UNIVERSITĂŢI. CAZUL DIN ROMÂNIA / AN OVERVIEW OF THE CAUSES, FACTORS AND ADVANTAGES OF STRATEGIC ALLIANCES BETWEEN COMPANIES AND UNIVERSITIES. THE CASE OF ROMANIA.
          Autori: MIHAI FLORIN BǍCILǍ, OANA ADRIANA GICĂ.


5.  PROBLEMA REVENIRII FENOMENULUI RELUĂRII ŞI RITMULUI PE BURSA DE VALORI BUCUREŞTI / THE ISSUE OF RETURN REVERSALS AND MOMENTUM ON THE BUCHAREST STOCK EXCHANGE.
          Autori: BALINT ZSOLT NAGY.


6.  PROVOCĂRI STRATEGICE ALE INDUSTRIEI FARMACEUTICE ROMÂNEŞTI / STRATEGIC CHALLENGES OF ROMANIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY.
          Autori: DRAGAN KESIČ, ANDREJ BERTONCELJ.


7.  IMPLEMENTAREA CONTABILITĂŢII DE ANGAJAMENT ÎN SECTORUL PUBLIC - EXPERIENŢA ŢĂRILOR EST EUROPENE / IMPLEMENTING THE ACCRUAL ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR-EAST EUROPEAN COUNTRIES EXPERIENCE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă