Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  LA THEOLOGIE TRINITAIRE D’HILAIRE DE POITIERS. QUATRE REMARQUES PREALABLES / TEOLOGIA TRINITARĂ A LUI ILARIE DE POITIERS. PATRU REPERE PRELIMINARE.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


2.  TEOLOGIE ŞI IMNOGRAFIE ÎN LITURGHIILE BIZANTINE (I). SCHIŢĂ BIBLIOGRAFICĂ / THEOLOGIE UND HYMNOGRAPHIE IN DER BYZANTINISCHEN LITURGIEN.
          Autori: VASILE STANCIU.


3.  MISIUNEA PRIN ACTIVITATEA DIDACTICĂ RELIGIOASĂ / LA MISSION PAR L’ACTIVITÉ DIDACTIQUE RELIGIEUSE.
          Autori: VALER BEL, VASILE TIMIŞ.


4.  BISERICILE UNGARIEI ŞI MOLDOVEI ÎN CEA DE A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XV. O PERSPECTIVĂ TRANSILVANĂ / LES ÉGLISES DE HONGRIE ET DE TRANSYLVANIE DANS LA SECONDE MOITIE DU XVE SIECLE. UNE PERSPECTIVE TRANSYLVAINE.
          Autori: ALEXANDRU SIMON.


5.  TRADUCEREA LUI DUMNEZEU: A GÂNDI DIVINUL ÎN ÎNTÂLNIREA INTERRELIGIOASĂ.
          Autori: CRISTIAN SUCIU.


6.  DOCUMENTUL “DIALOGUL CU NECREDINCIOŞII” ÎN ARHIVA DIPLOMATICĂ A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE A ROMÂNIEI.
          Autori: NICOLAE CEUCA.


7.  ORTODOXIA ÎN AMERICA. RADIOGRAFIA UNEI PROBLEME COMPLEXE.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


8.  ASPECTE FILOSOFICE PRIVITOARE LA MIŞCAREA NEW AGE.
          Autori: IOAN-GHEORGHE ROTARU.


9.  ADEVĂR EVANGHELIC ŞI TERMINOLOGIE FILOSOFICĂ ÎN COMBATEREA ARIANISMULUI / VÉRITÉ ÉVANGÉLIQUE ET TERMINOLOGIE PHILOSOPHIQUE DANS LE COMBAT CONTRE L’ARIANISME.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.


10.  SFINŢENIA CREŞTINĂ ÎN RAPORT CU INIŢIEREA EZOTERICĂ. STUDIU COMPARATIV / LA SAINTETÉ CHRÉTIENNE EN PARALLÈLE AVEC L’INITIATION ESOTERIQUE. L’ÉTUDE COMPARÂTIF.
          Autori: CĂLIN MATEI POPOVICI.


11.  ECLESIA NOULUI TESTAMENT ŞI BISERICA INSTITUŢIONALĂ LA EMIL BRUNNER.
          Autori: .


12.  LE MOUVEMENT LITURGIQUE / MIŞCAREA LITURGICĂ.
          Autori: PAUL DE CLERCK.


13.  LUAREA IN DERADERE A RELIGIEI INSTITUTIONALIZATE: A RADE DE ZEI, A RADE DE CRESTINI.
          Autori: BEATRICE CASEAU.


14.  DAS SEUFZEN DER NATUR UND DIE GEWALT DES BÖSEN. EINFÜHRUNG IN DIE CHÖPFUNGSTHEOLOGIE / SUSPINUL NATURII ŞI PUTEREA MALEFICULUI. INTRODUCERE ÎN TEOLOGIA CREAŢIEI.
          Autori: ATHANASIOS VLETSIS.


15.  CERCETĂRI DE PARAMENT ŞI RECUPERAREA ORNAMENTELOR PICTATE ÎN FRESCĂ DE LA BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE DIN ŞERBEŞTI, JUD. NEAMŢ / DES RECHERCHES DE PAREMENT ET LA RÉCUPÉRATION DES ORNEMENTS PEINTS EN FRESQUE À L’ÉGLISE SAINT GEORGE DE ŞERBEŞT.
          Autori: ANAMARIA BACIU.


16.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ, COMPONENTĂ A MISIUNII BISERICII ÎN LUME / L’ÉDUCATION RELIGIEUSE, ÉLÉMENT COMPOSANT DE LA MISSION DE L’EGLISE DANS LE MONDE.
          Autori: VASILE TIMIŞ.


17.  ÉLABORATION ET RECEPTION DE LA PREDICATION / ELABORAREA ŞI RECEPTAREA PREDICII.
          Autori: IOAN TOADER.


18.  REVELAŢIA DIVINĂ - CONŢINUT AL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ŞI NORMĂ PERMANENTĂ.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


19.  ARHITECTURA LITURGICĂ ŞI SPIRITUL TRADIŢIEI / L’ARCHITECTURE LITURGIQUE ET L’ESPRIT DE LA TRADITION.
          Autori: IOAN BIZĂU.


20.  ÎMPLINIREA RESPONSABILITĂŢII COMUNITARE DE CĂTRE GENERAŢIE / DIE ERFÜLLUNG DER GEMEINSCHFTLICHEN VERANTWORTUNG VON DER GENERATION.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


21.  ÎNVIEREA MORŢILOR ŞI CONTEXTUL RELIGIOS IUDAIC DIN ZORII EPOCII MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS / LA RESURRECTION DES MORTS ET LE CONTEXTE RELIGIEUX JUIF A L’AUBE DE L’EPOQUE DU SAUVEUR JESUS CHRIST.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


22.  CLERICI ORTODOCŞI ROMÂNI CARE AU SUFERIT ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


23.  BISERICĂ ŞI MIŞCARE NAŢIONALĂ LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA DUALISMULUI AUSTRO-UNGAR. CONTRIBUŢII DOCUMENTARE / EGLISE ET MOUVEMENT NATIONAL CHEZ LES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE PENDANT LA PERIODE DU DUALISME AUTRICHIEN-HONGROIS. CONTRIBUTI.
          Autori: MACARIE MARIUS DRĂGOI.


24.  GOTTES BEWAHRUNG DURCH DIE SPEZIELLE VORSEHUNG / LUCRAREA LUI DUMNEZEU DE CONSERVARE A LUMII PRIN PROVIDENŢA SPECIALĂ.
          Autori: HANS SCHWARZ.


25.  RECENZII - ALEXANDRU MORARU, IERARHII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – 2005 - BIOBIBLIOGRAFII SELECTIVE, ALBA IULIA, EDITURA REÎNTREGIREA, 2005, 220 P. (21,5X28,5).
          Autori: VASILE STANCIU.


26.  RECENZII - EMANUIL RUS, SILVIU DRAGOMIR ŞI RAPORTURILE ROMÂNO-SLAVE, CLUJ-NAPOCA, EDITURA EIKON, 2004, 326 P. (13 X 20).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă