Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  LA “CONVERSIONE” DI COSTANTINO: RIFLESSIONI A PARTIRE DAI CRITERI DI LETTURA DELLE FONTI ANTICHE.
          Autori: FRANCESCO BRASCHI.


2.  PERSPECTIVĂ MARIOLOGICĂ PATRISTICĂ. NAŞTEREA CONCEPTULUI DE THEOTOKOS.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


3.  L’OCTOECHOS DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA ROMENA SECONDO IL MODO DI CANTARE DELLA CATTEDRALE DI BLAJ.
          Autori: RADU IOAN MUREŞAN.


4.  ORIGINEA PATERNITĂŢII APOSTOLICE PRIN PRISMA AFIRMAŢIILOR PAULINE CU PRIVIRE LA PATERNITATEA DATORATĂ NAŞTERII PRIN INTERMEDIUL SUFERINŢEI ŞI A EVANGHELIEI ÎN 1 COR 4, 14-16; GAL 4, 19; FM 10.
          Autori: CĂLIN-DANIEL PAȚULEA.


5.  PENTRU O DEFINIŢIE NEUTRĂ A SECULARIZĂRII (I) SECULARIZAREA CA EMANICPARE şI CA REGRES.
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


6.  PROBLEMA LUCRULUI ÎN SINE LA KANT ASPECTE GENERALE îN CADRUL FILOSOFIEI CRITICE.
          Autori: ANDREI TODOCA.


7.  GIANNI VATTIMO IN DIALOGO CON LA CRISTIANITÀ.
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


8.  INFORMAŢII DOCUMENTARE PRIVIND LOCALITATEA, ŞCOALA ŞI BISERICA DE RIT CALVIN DIN VALEA LUI MIHAI.
          Autori: ADRIAN APAN.


9.  BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ ÎN PERIOADA 1940-1944. CAZUL PREOTULUI ROMÂN UNIT PAVEL PORDEA..
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


10.  PROTOPOP ŞI PROTOPOPIAT ÎN BISERICA ROMÂNILOR DIN PARTIUM PÂNĂ LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


11.  R E C E N Z I I.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă