Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEƞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 1999  
         
         
   
1.  HRISTOLOGIA SINODULUI DE LA CALCEDON ŞI IMPLICAŢIA EI ECLESIOLOGICĂ.
          Autori: .


2.  RĂSPUNSURILE LUI MITROFAN KRITOPULOS CĂTRE THOMAS GOAD.
          Autori: IOAN ICĂ SR..


3.  ROMANIAN ORTHODOX CHURCH IN DIALOGUE AND COOPERATION WITH THE MINORITIES CHURCHES.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


4.  DER HEILIGE GEIST, APOSTOLISCHER AMT UND EINHEIT DER KIRCHE - EINE ORTHODOXE PERSPEKTIVE.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


5.  CUVÂNTUL ADEVĂRULUI SAU TRANSMITEREA DREPTEI CREDINŢE.
          Autori: VALER BEL.


6.  FAŢA ESHATOLOGIC-APOCALIPTICĂ A LUI HRISTOS ÎN TRADIŢIA RĂSĂRITEANĂ.
          Autori: IOAN ICĂ JR..


7.  DINAMICA CHIPULUI ÎN CADRUL LUCRĂRII ASEMĂNĂRII CU DUMNEZEU.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


8.  ASPECTE ANTROPOLOGICE ÎN APOLOGETICA ORTODOXĂ.
          Autori: ĆžTEFAN BUCHIU.


9.  BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ DE MUZICOLOGIE BIZANTINĂ.
          Autori: VASILE STANCIU.


10.  IMNOGRAFIA ŞI CÂNTAREA LITURGICĂ ÎN MISTICA SACRAMENTALĂ A SFÂNTULUI NICOLAE CABASILA.
          Autori: IOAN BIZĂU.


11.  EPISCOPUL NICOLAE IVAN, ÎNTEMEIETOR DE INSTITUŢII BISERICEŞTI ŞI ECONOMICE.
          Autori: DOREL MAN.


12.  COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ ŞI CONŢINUTUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN CARTEA PSALMILOR – PSALMUL 62.
          Autori: GHEORGHE ƞANTA.


13.  CONCEPTUL DE RESPONSABILITATE LA FILOSOFII ROMANTICI.
          Autori: È˜TEFAN ILOAIE.


14.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN DIFERITE ETAPE DE VÂRSTĂ (PSIHOGENETICE) PARTICULARITĂŢI ŞI CARACTERISTICI.
          Autori: VASILE TIMIŞ.


15.  ECUMENISMUL INTELECTUAL ŞI NOUA EUROPĂ.
          Autori: ALEXANDRU MORARU, ANTON GOŢIA, ZOLTÁN GÁLFY.


16.  PAROLE ET PRÉDICATION DANS LE CONTEXTE LITURGIQUE ORTHODOXE.
          Autori: IOAN TOADER.


17.  RECENZIE - MOHAMED PROFETUL. INTRODUCERE îN SPIRITUALITATEA LUMII ISLAMICE.
          Autori: CĂLIN FELEZEU.


18.  MINUNI CARE AU CONTRIBUIT LA RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI ŞI ÎNCREŞTINAREA UNOR POPOARE.
          Autori: IOAN ROMAN.


19.  HRISTOLOGIE, SACRAMENTALITATE ȘI MARIOLOGIE ÎN EVANGHELIA A IV-A, CU SPECIALĂ PRIVIRE LA EPISODUL CANA (IN.2,1-11).
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă