Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2000  
         
         
   
1.  VIAŢA OMULUI CUPRINS DE PATIMI ŞI ASCEZA/ LA VIE DE L’HOMME ENVAHI PAR LES PÉCHÉS ET L’ASCÈSE.
          Autori: .


2.  CONTRIBUŢII ALE PATRIARHULUI MIRON CRISTEA LA SUSŢINEREA CULTURII ŞI A ŞCOLII ROMÂNEŞTI.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


3.  LE GRAND SCHISME ET SES IMPLICATIONS SUR LES RELATIONS ECCLÉSIASTIQUES ENTRE L’ORIENT ET L’OCCIDENT. UN POINT DE VUE ORTHODOXE / MAREA SCHISMA SI IMPLICATIILE EI ASUPRA RELATIILOR BISERICESTI DINTRE ORIENT SI OCCIDENT. UN PUNCT DE VEDERE ORTODOX.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


4.  DESTINUL DOCTRINEI SOCIALE ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ. RADIOGRAFIA UNEI DILEME / LE DESTIN DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE. LA RADIOGRAPHIE D’UN DILEMME.
          Autori: IOAN ICĂ JR..


5.  CUVÂNTAREA DESPRE IISUS "PÂINEA VIEŢII" (IN CAP. 6). REPERE ÎN TEOLOGIA IOANEICĂ SACRAMENTALĂ / LE DISCOURS "JÉSUS - PAIN DE VIE" (IN CAP. 6). REPÉRÉS DANS LA THÉOLOGIE SACRAMENTEL JOHANNIQUE .
          Autori: .


6.  DDESPRE "ARMONIOASA INTERDEPENDENŢĂ".
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


7.  CONTRIBUŢII ALE SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA LA DEFINIREA COSMOLOGIEI ORTODOXE / DER BEITRAG DES HEILIGEN GREGORIOS PALAMAS ZUR PREZISIERUNG DER CHRISTLICHEN KOSMOLOGIE.
          Autori: ŞTEFAN BUCHIU.


8.  PARTICULARITĂŢI ALE GENULUI CROMATIC ÎN MUZICA BISERICEASCĂ DE PROVENIENŢĂ BIZANTINĂ DIN TRANSILVANIA.
          Autori: VASILE STANCIU.


9.  LIMBAJUL CA INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A NATURII UMANE / LE LANGAGE EN TANT QU’INSTITUTION FONDAMENTALE DE LA NATURE HUMAINE.
          Autori: IOAN BIZĂU.


10.  ÎNNOIRE ŞI TOLERANŢĂ, 1846-1873 / RENOUVEAU ET TOLÉRANCE, 1846-1873.
          Autori: IOAN TOADER.


11.  VIRTUTEA ÎN FILOSOFIA STOICĂ / TUGEND IN STOISCHE PHILOSOPHIE.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


12.  ETAPELE FORMĂRII TRIODULUI.
          Autori: MIRCEA OROS.


13.  SOBORNICITATEA BISERICII - UNIVERSALITATE ŞI COMUNIUNE.
          Autori: .


14.  JUDECATA DE APOI. STUDIU COMPARATIV: VORONEŢ / CAPELA SIXTINĂ / LE JUGEMENT DERNIER. ÉTUDE COMPARATIVE : L’ÉGLISE DU MONASTÈRE DE VORONEŢ / LA CHAPELLE SIXTINE.
          Autori: SIMONA TEODORA ROŞCA.


15.  LA RECONCILIATION ET SES IMPLICATIONS ECCLESIOLOGIQUES / ÎMPĂCAREA ŞI IMPLICAŢIILE SALE ECLESIOLOGICE.
          Autori: VASILE TIMIŞ.


16.  SLUJBELE DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR DUPĂ JURNALUL DE CĂLĂTORIE AL PEREGRINEI EGERIA.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


17.  ASPECTE LINGVISTICE ALE UNOR TERMENI TIPICONALI DIN MANUSCRISUL "VATICAN ROMENO 6".
          Autori: ANA BACIU.


18.  DUMITRU STĂNILOARE ALS LEITFIGUR ORTHODOXER THEOLOGIE IM 20. JAHRHUNDERT / DUMITRU STĂNILOAE CA FIGURĂ CONDUCĂTOARE A TEOLOGIEI ORTODOXE ÎN SECOLUL XX.
          Autori: VALER BEL.


19.  RECENZIE - GHEORGHE MIHĂILĂ, ÎNTRE ORIENT ŞI OCCIDENT : STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ÎN SECOLELE AL XV-LEA - AL XVIII-LEA, BUCUREŞTI : ROZA VÂNTURILOR, 1999, 399 PAG..
          Autori: ONUFRIE VINŢELER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă