Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  CONCEPTUL DE “PERSOANĂ" ÎN ISUS HRISTOS CONFORM TEOLOGIEI TRANSCEDENTALE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  : IZVOARE NEOTESTAMENTARE A OFICIULUI PETRIN: CONTROVERSE ŞI DEZBATERI DIN DIVERSE EXPLICAŢII: CATOLICE, ORTODOXE ŞI PROTESTANTE – ASPECTUL ECUMENIC AL MISTERULUI PETRIN / RADICI NEOTESTAMENTARIE DELL’UFFICIO PETRINO: CONTROVERSIE E SVILUPPO DA DI.
          Autori: IOAN ARIEŞAN.


3.  PROBLEMA CURĂŢIRII FEMEII DUPĂ NAŞTERE. DE LA CONSIDERAŢII ANTROPOLOGICO - LITURGICE LA UN POSIBIL STATUT TEOLOGIC AL SITUAŢIEI.
          Autori: MIHAI FRĂŢILĂ.


4.  TREZIREA NATURII: PRIMĂVARA (CT 2, 8-15). EXEGEZA LUI ORIGEN DESPRE CÂNTAREA CÂNTĂRILOR / IL RISVEGLIO DELLA NATURA: LA PRIMAVERA (CT 2, 8-15). ESEGESI DI ORIGENE SUL CANTICO DEI CANTICI.
          Autori: IULIU VASILE MUNTEAN.


5.  CONCEPŢIA ANTROPOLOGICĂ TOMISTĂ - STRUCTURA ONTOLOGICĂ A FIINŢEI UMANE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


6.  CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND ILUMINISMUL GERMAN.
          Autori: VASILE MUSCĂ.


7.  AD HOMINEM.
          Autori: GIZELA HORVATH.


8.  DINCOLO DE METAFIZICĂ / OLTREPASSAMENTO DELLA METAFISICA.
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


9.  IDEALUL “SUFLETULUI FRUMOS" LA SCHILLER / L’IDEALE DELL‘«ANIMA BELLA» IN SCHILLER .
          Autori: ARDIAN NDRECA.


10.  LOCURI DE EXPLOATARE A MINEREURILOR DE FIER ÎN DACIA ROMANĂ .
          Autori: CONSTANTIN ILIEŞ.


11.  CONTRIBUŢII LA ISTORIA TEOLOGIEI UNIRII ECLESIASTICE. DOUĂ OPERE TEOLOGICE ALE PREILUMINISMULUI TRANSILVĂNEAN ŞI SEMNIFICAŢIILE REEDITĂRII LOR LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA .
          Autori: DANIEL DUMITRAN.


12.  INTERZICEREA PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC – 29 IULIE 1947 (DOCUMENTE BIHORENE) .
          Autori: CORNELIU CRĂCIUN.


13.  DESTINUL ÎN DETENŢIE AL PREOTULUI ŞI ISTORICULUI ZENOVIE PÂCLIŞANU (1949-1953, 1957). DOUĂ MĂRTURII DOCUMENTARE .
          Autori: IACOB MÂRZA, CLAUDIU SECAŞIU.


14.  ROLUL RELIGIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII .
          Autori: LIGIA MAN.


15.  UNIREA CU ROMA ÎN ŢARA FĂGĂRAŞULUI ÎN LUMINA UNOR NOI DOCUMENTE.
          Autori: ANA DUMITRAN.


16.  RECENZII: ANTAL LUKÁCS, ŢARA FĂGĂRAŞULUI ÎN EVUL MEDIU (SECOLELE XIII-XIV), EDITURA ENCICLOPEDICĂ, BUCUREŞTI, 1999, 218 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


17.  RECENZII: JUSTIŢIE ŞI MORALITATE, LOGOS ’94, ORADEA, 2000 .
          Autori: ADRIAN APAN.


18.  RECENZII: DOUĂ SECOLE DE MITOLOGIE NAŢIONALĂ, HUMANITAS, BUCUREŞTI, 1999.
          Autori: ADRIAN APAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă