Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
         
   
1.  TEOLOGIE UND HYMNOGRAPHIE IN DER BYZANTINISCHEN LITHURGIE / TEOLOGIE ŞI IMNOGRAŢIE ÎN LITURGHIA BIZANTINĂ.
          Autori: VASILE STANCIU.


2.  WAS IST DER MENSCH DENN DU IHM GEDENCKST? EINFÜHRUNG IN DIE ANTROPOLOGIE (IN DER PERSPEKTIVE DER ORTHODOXEN THEOLOGIE) / CE ESTE OMUL, CA SĂ-ŢI ADUCI AMINTE DE EL? INTRODUCERE ÎN ANTROPOLOGIE (ÎN PERSPECTIVA TEOLOGIEI ORTODOXE).
          Autori: ATHANASIOS VLETSIS.


3.  ÎNTRE CONFLICT ŞI UNITATE - SITUAŢIA ACTUALĂ A ROMÂNILOR ORTODOCŞI DIN AMERICA DE NORD.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


4.  ORTODOXIA TRANSILVANĂ ÎN FAŢA CONTRAREFORMEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVI-LEA.
          Autori: BOGDAN PAUL IVANOV.


5.  IMPLICAREA BISERICII ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA ÎN MIŞCAREA NAŢIONALĂ LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA (1849-1867).
          Autori: MACARIE MARIUS DRĂGOI.


6.  RECAPITULAREA TUTUROR ÎN HRISTOS ÎN TEOLOGIA SF. IRINEU DE LYON.
          Autori: PETRU - IOAN ILEA.


7.  ASPECTE ECLESIOLOGICE ÎN GÂNDIREA TEOLOGILOR RUŞI SERGHEI BULGAKOV ŞI GEORGE FLOROVSKI.
          Autori: .


8.  LITURGIE ET CULTURES / LITURGHIE ŞI CULTURI.
          Autori: PAUL DE CLERCK.


9.  ORTODOXIA ŞI EUROPA. O ABORDARE CRITICĂ BAZATĂ PE ISTORIE ŞI REALITATE.
          Autori: CONSTANTINE B. SCOUTERIS.


10.  HILAIRE DE POITIERS: LA CONVERSION D’UN THEOLOGIEN / ILARIE DE POITIER. CONVERTIREA UNUI TEOLOG.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


11.  LA PLACE DES ENFANTS DANS LES ÉGLISES D’ORIENT (3e-10e SIÈCLES) / LOCUL COPIILOR ÎN BISERICILE ORIENTULUI (SEC. III-X).
          Autori: BEATRICE CASEAU.


12.  DEZVOLTAREA UNEI ÎNŢELEGERI CREŞTINE A CREAŢIEI.
          Autori: HANS SCHWARZ.


13.  LA RECONNAISSANCE ET LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES CULTES EN ROUMANIE / RECUNOAŞTEREA ŞI PERSONALITATEA JURIDICĂ A CULTELOR ÎN ROMÂNIA.
          Autori: PATRICIU DORIN VLAICU.


14.  STRUCTURA PREDICII / LA STRUCTURE DE PREDICATION.
          Autori: IOAN TOADER.


15.  ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU, SCOPUL ŞI FINALITATEA EDUCAŢIEI RELIGIOASE ŞI SPIRITUALE / LE ROYAUME DE DIEU, LE BUT ET LA FIN DE L’EDUCATION RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


16.  ALTARUL EUHARISTIC ÎN MISTICA SACRAMENTALĂ ŞI LITURGICĂ A SFÂNTULUI NICOLAE CABASILA / L’AUTEL EUCHARISTIQUE DANS LA MYSTIQUE SACRAMENTELLE ET LITURGIQUE DE SAINT NICOLAS CABASILAS.
          Autori: IOAN BIZĂU.


17.  ARGUMENTE MISIONARE LA APOLOGEŢII CREŞTINI DIN SECOLUL AL II-LEA.
          Autori: ANA BACIU.


18.  LA SAINTE TRINITE, STRUCTURE DE L’AMOUR SUPREME ET FONDEMENT DE NOTRE SALUT / SFÂNTA TREIME, STRUCTURA SUPREMEI IUBIRI ŞI BAZA MÂNTUIRII NOASTRE.
          Autori: VALER BEL.


19.  ORTHODOXIE ET MULTICULTURALITE. EUROPE. LES FRONTIERES DE L’AUTRUI / ORTODOXIE ŞI MULTICULTURALITATE. EUROPA. GRANIŢELE CELUILALT.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


20.  CLERICI ŞI MONAHI ORTODOCŞI ROMÂNI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


21.  LA CONTRIBUTION DE L’EXÉGÈSE ROUMAINE DANS LES RECHERCHES SUR LE PENTATEUQUE / PRIMELE "TRADIŢII" DESPRE BIBLIE, DESPRE CONSTITUIREA TEXTULUI SFINTEI SCRIPTURI.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


22.  NEUE MISSIONSTHEOLOGISCHE ENTWÜRFE DER ORTHODOXEN KIRCHE IN RUMÄNIEN / PROIECTE NOI ALE TEOLOGIEI MISIONARE ALE BISERICII ORTODOXE ÎN ROMÂNIA.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


23.  RECENZIE - VALER BEL, MISIUNEA BISERICII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ, VOL. 1, PREMISELE TEOLOGICE, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2004, 163 P.; VOL. 2, EXIGENŢE, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 20.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă