Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2005  
         
         
   
1.  O SCRISOARE INEDITĂ A ISTORICULUI BLĂJEAN AUGUSTIN BUNEA.
          Autori: BLAGA MIHOC.


2.  ZECE TIGRI MITITEI.
          Autori: GIZELA HORVATH.


3.  NECESITATEA NOII EVANGHELIZĂRI – SITUAŢIA PARTICULARĂ A FRANŢEI / LA NÉCESSITÉ DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION – SITUATION PARTICULIÈRE DU FRANCE .
          Autori: CLAUDIU AUREL SFERLE.


4.  INCULTURAREA MESAJULUI EVANGHELIC. TEHNICI PSIHO-PEDAGOGICE / L’INCULTURATION DU MESSAGE ÉVANGHÉLIC. DES TEHNIQUES PSIHO-PEDAGOGIQUES .
          Autori: MIHAELA S. GOŢIA.


5.  ULTIMUL MISIONAR DIN PAŞALÂCUL DE TIMIŞOARA: FRANCISCANUL OBSERVANT LUDOVIC DIN RAGUZA .
          Autori: ISTVÁN GYÖRGY TÓTH.


6.  ETICA ÎN CONCEPŢIA LUI KAROL WOJTYŁA / L’ÉTHIQUE DANS LA CONCEPTION DE KAROL WOJTYŁA .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


7.  UNITATEA ŞI UNICITATEA BISERICII / L’UNITÉ ET L’UNICITÉ DE L’ÉGLISE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


8.  CĂRŢILE BISERICEŞTI LITURGICE TIPĂRITE ÎN TIPOGRAFIA DE LA BLAJ (1747-1948) / LIBRI LITURGICI STAMPATI NELLA TIPOGRAFIA DI BLAJ (1747-1948) .
          Autori: ANTON RUS.


9.  DOUĂ OBIECTIVE SOCIAL – ECONOMICE ÎNTEMEIATE DE EPISCOPIA GRECO- CATOLICĂ DE ORADEA: FABRICA DE SPIRT DIN BEIUŞ ŞI STAŢIUNEA BALNEARĂ FÂNTÂNA POPII DIN FINIŞ .
          Autori: BLAGA MIHOC.


10.  TIPURI DE INDIVIDUALISM ŞI NIVELURI ALE SECULARIZĂRII.
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


11.  ONIROLOGIE ŞI AUTOBIOGRAFIE ONIRICĂ / L’ONIROLOGIE ET AUTO-BIOGRAPHIE ONIRIQUE .
          Autori: ANTON ADĂMUŢ.


12.  REVELAREA TRINITĂŢII LUI DUMNEZEU ÎN EVANGHELIA DUPĂ IOAN / LA RIVELAZIONE RELLA TRINITÀ DI DIO NEL VANGELO SECONDO GIOVANNI .
          Autori: CRISTIAN BARTA.


13.  CHESTIUNEA MUNCITOREASCĂ ÎN DOCUMENTELE MAGISTERIALE ALE BISERICII / LA QUESTIONE OPERAIA NEI DOCUMENTI MAGISTERIALI DELLA CHIESA .
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


14.  CÂTEVA CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA RUGĂCIUNII LA SFÂNTA TEREZA DE AVILA / ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA PREGHIERA IN SANTA TERESA DI GES�.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


15.  STRUCTURILE ECLESIASTICE CA PARTE A BISERICII CATOLICE / LES STRUCTURES ECCLESIASTIQUE PARTE CONSTITUTIVES À L’ÉGLISE CATHOLIQUE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


16.  CARACTERISTICILE REVELAŢIEI DUMNEZEIEŞTI ÎN EVANGHELIA DUPĂ IOAN / LE CARATTERISTICHE DELLA DIVINA RIVELAZIONE NEL VANGELO SECONDO GIOVANNI .
          Autori: CRISTIAN BARTA.


17.  DE LA TAINA ÎMPĂRTĂŞIRII LA COMUNIUNEA BISERICII / DAL MISTERO DELLA COMUNIONE EUCARISTICA ALLA COMUNIONE DELLA CHIESA .
          Autori: CRISTIAN BARTA, ZAHARIE PINTEA.


18.  TEOLOGIA MORALĂ – ŞTIINŢĂ TEOLOGICĂ. SPRE O ÎNŢELEGERE A TEOLOGIEI MORALE CA ŞTIINŢĂ CU ADEVĂRAT TEOLOGICĂ / TEOLOGIA MORALE – SCIENZA TEOLOGICA. VERSO UNA COMPRENSIONE DELLA TEOLOGIA MORALE IN QUANTO SCIENZA GENUINAMENTE TEOLOGICA .
          Autori: VIRGIL CREŢU.


19.  RECENZII: ANA DUMITRAN, RELIGIE ORTODOXĂ – RELIGIE REFORMATĂ. IPOSTAZE ALE IDENTITĂŢII CONFESIONALE A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLELE XVI – XVII, CLUJ – NAPOCA, 2004, 408 P. .
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


20.  RECENZII: DEMETER A. ATTILA, REVOLUŢIA CĂRTURARILOR (ÍRÁSTUDÓK FORRADALMA), MIERCUREA CIUC, 2004, 167 P. .
          Autori: GIZELA HORVATH.


21.  RECENZII: LIDIA GROSS, CONFRERIILE MEDIEVALE ÎN TRANSILVANIA (SECOLELE XIV-XVI), CLUJ – NAPOCA, 2004 .
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă