Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2000  
         
         
   
1.  ANALIZA CRITERIILOR DE CLASIFICARE A ELEMENTELOR ACROBATICE / ANALYSING CURRICULUM AND CLASSIFYING AACROBATIC ELEMENT.
          Autori: IOANA POPA.


2.  ANTRENAMENT SPECIFIC ASUPRA "SIMŢULUI APEI". / COACHING THE FEEL OF THE WATER.
          Autori: LÁSZLÓ LEVENTE.


3.  MODEL DE PREGĂTIRE ŞI PARTICIPARE LA MARILE COMPETIŢII ÎN PROBELE DE SEMIFOND-FEMEI. / PATTERN OF TRAINING AND PARTICIPATION IN IMPORTANT MIDDLE DISTANCE RUNNING COMPETIONS FOR WOMEN.
          Autori: CORINA G. BARBU.


4.  STUDIU PRIVIND UTILIZAREA MIJLOACELOR DE REFACERE LA CLUBURILE DE NATAŢIE DIN ROMÂNIA. / STUDY ON THE USE OF RECOVERY METHODS AT SWIMMING CLUBS IN ROMANIA.
          Autori: DENISA T.I. POPOVICI.


5.  SISTEMUL CAPACITĂŢILOR ŞI COMPONENTELE SALE. / THE SKILLS SYSTEM AND ITS COMPONENTS.
          Autori: EMILIA FLORINA GROSU.


6.  DESPRE REPREZENTAREA SOCIALĂ A SPORTIVULUI DE PERFORMANŢĂ. / ABOUT SOCIAL REPRESENTATION OF THE HIGH PERFORMANCE SPORTSMAN.
          Autori: ADRIAN POPESCU.


7.  PARTICULARITĂŢI PSIHOLOGICE NECESARE ŞI UNELE LIMITE PSIHOPATOLOGICE CONTRAINDICATE ÎN ACTIVITATEA MANAGERULUI SPORTIV / NECESSARY PSYCHOLOGICAL PARTICULARITIES AND SOME PSYCHOPATOLOGICAL LIMITS COUNTER-INDICATED IN THE ACTIVITY OF THE ATHLETICS MANAGER.
          Autori: IOAN JUDE.


8.  FACTORI EREDITARI ŞI DE MEDIU GEOGRAFIC CE POT INFLUENŢA ŞI DIRIJA ÎNALTA PERFORMANŢĂ ÎN ATLETISMUL FEMININ. / ENVIRONMENTAL AND HEREDITARY FACTORS THAT CAN INFLUENCE AND CONTROL TOP PERFORMANCE IN FEMININE ATHLETICS.
          Autori: MIRCEA NEAMŢU, ANA-MĂDĂLINA MARCU.


9.  INDICAŢII PRACTICE PENTRU SELECTAREA MIJLOACELOR ŞI METODELOR DE INIŢIERE ÎN GIMNASTICĂ. / PRACTICE INDICATION TO SELECT METHODS AND PREPERE FOR A ENTERY IN A ACROBATIC ELEMENTS.
          Autori: IOANA POPA.


10.  PROFILUL PSIHOAFECTIV AL STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT "GEORGE BARIŢIU". / THE PSYCHOAFFECTIVE PROFILE OF STUDENTS OF THE ATHLETICS COLLEGE .
          Autori: IOAN JUDE.


11.  REPREZENTAREA SOCIALĂ A SPORTIVULUI. / THE SOCIAL REPRESENTATION OF SPORTSMAN.
          Autori: ADRIAN POPESCU.


12.  ASPECTE ALE INTEGRĂRII SOCIALE A SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ. / ASPECTS OF SOCIAL INTEGRATION OF PERFORMANCED SPORTSMEN.
          Autori: BERARU VLAD.


13.  COMPETENȚE PSIHOMOTORICE NECESARE PENTRU ÎNSUȘIREA DE EXERCIȚII ACROBATICE ÎN GIMNASTICA ȘCOLARĂ / PSICHOMOTOR SKILLS NECESSARY FOR APPROPRIATING THE ACROBATIC EXERCISES IN SCHOOL GYMNASTYCS.
          Autori: IOAN PAŞCAN.


14.  STUDIU ASUPRA IMPORTANŢEI GENERĂRII DE FONDURI ADIŢIONALE PENTRU ECHIPELE SPORTIVE. / NOTICE ABOUT THE FOUND RAISER IMPORTANCE FOR THE SPORT TEAM SUCCESS.
          Autori: MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.


15.  OLIMPISMUL - O FILOSOFIE CLASICĂ PENTRU O NOUĂ GENERAŢIE ÎNTR-UN NOU SECOL. / OLYMPISM - A CLASSIC PHILOSOPHY FOR A NEW GENERATION IN A NEW CENTURY.
          Autori: FLAVIA RUSU.


16.  ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI GIMNAŞTILOR PRIN INTER-MEDIUL ANTRENAMENTULUI MENTAL. / IMPROVING GYMNAST - PERFORMANCE BY MEANS OF MENTAL TRAINING.
          Autori: EMILIA FLORINA GROSU.


17.  CREŞTEREA REZISTENŢEI PSIHICE ŞI ROLUL ANTRENORULUI ÎN PREGĂTIREA PSIHICĂ A SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ / THE GROWTH OF PSYCHIC RESISTANCE AND THE ROLE OF THE TRAINER IN THE MENTAL TRAINING OF THE PERFORMANCE SPORTSMEN.
          Autori: .


18.  PRINCIPIUL LUCRULUI BINE FĂCUT ŞI IMPLICAŢIILE PRAXEOLOGIEI ASUPRA PREGĂTIRII PENTRU COMPETIŢIE / THE PRINCIPLE OF THE .
          Autori: .


19.  PARALELĂ ÎNTRE OBICEIURILE ALIMENTARE ALE SPORTIVILOR MAROCANI ÎN FRANŢA ŞI MAROC / PARALLELE ENTRE LES HABITUBES ALIMENTAIRES DES SPORTIFS MAROCAINS EN FRANCE ET AU MAROC.
          Autori: FABIEN DEBEURRE, IOANA ANDRADA CÂMPEANU.


20.  ROLUL RECUPERĂRII MERSULUI LA PACIENŢII HEMIPLEGICI ADULŢI. / THE ROLE OF REHABILITATION OF WALK IN HEMIPLEGIC ADULT PATIENTS.
          Autori: ELENA ZAMORA, MARILENA KORY-MERCEA, MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă