Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
         
   
1.  GLOBALIZAREA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR CATOLIC. ÎN CAUTAREA UNOR CRITERII DE DISCERNAMÂNT / MONDIALISATION ET ÉDUCATION SUPÉRIEURE CATHOLIQUE. À LA RECHERCHE DE CRITÈRES DE DISCERNEMENT .
          Autori: MARC GIRARD.


2.  ROLUL CONŞTIINŢEI ŞI AL ÎNGERULUI PĂZITOR ÎN LEGĂTURĂ CU BOTEZUL ÎN SCRIERILE LUI ORIGENE / A LELKIISMERET ÉS AZ ŐRANGYAL SZEREPE A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN ÓRIGENÉSZ ÍRÁSAIBAN .
          Autori: MIHÁLY KRÁNITZ.


3.  ISTORIA MÂNTUIRII ŞI A REVELAŢIEI LA KARL RAHNER / HEILS - UND OFFENBARUNGSGESCHICHTE BEI KARL RAHNER.
          Autori: LIVIU JITIANU.


4.  CARACTERUL DIALOGIC AL GÂNDIRII. PREMISELE UNEI TEOLOGII A RECIPROCITĂŢII / DIALOGISCH DENKEN. PRÄMISSEN FÜR EINE THEOLOGIE DER GEGENSEITIGKEIT.
          Autori: LIVIU JITIANU.


5.  TAINELE SI COMUNICAREA. IMPULSURI COMUNICAŢIONALE ÎN TEOLOGIA SACRAMENTALĂ / A SZENTSÉGEK ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓS SZENTSÉGTANI IMPULZUSOK .
          Autori: RÓBERT-BÉLA MÁTÉ.


6.  (SĂ) NE SPOVEDIM ÎNCĂ ÎN SEC. 21? SACRAMENTUL RECONCILIERII ÎN PRACTICA PASTORALĂ VEST- ŞI EST-EUROPEANĂ / GYÓN(J)UNK-E MÉG A 21. SZÁZADBAN IS? A KIENGESZTELŐDÉS SZENTSÉGE A NYUGAT- ÉS KELET-EURÓPAI LELKIPÁSZTORI GYAKORLAT FESZÜLTSÉGÉB.
          Autori: LÁSZLÓ HOLLÓ.


7.  CARACTERUL DE JERTFĂ AL EUCHARISTIEI ÎN DIALOGUL CATOLIC-PROTESTANT / AZ EUKARISZTIA ÁLDOZATI JELLEGE A KATOLIKUS-PROTESTÁNS PÁRBESZÉDBEN.
          Autori: ZAMFIR KORINNA.


8.  LITURGHIA: ÎNTÂLNIRE ŞI MISIUNE / A LITURGIA: TALÁLKOZÁS ÉS KÜLDETÉS .
          Autori: MÓZES NÉDA.


9.  UNIREA RELIGIOASĂ DE LA ALBA IULIA (1697-1701). ROLUL LUI APOR ISTVÁN ŞI BARANYI PÁL LÁSZLÓ ÎN REALIZAREA UNIUNII / A GYULAFEHÉRVÁRI VALLÁSI UNIÓ (1697-1701). APOR ISTVÁN ÉS BARANYI PÁL LÁSZLÓ SZEREPE AZ UNIÓ LÉTREJÖTTÉBEN .
          Autori: JÓZSEF MARTON.


10.  ORDINUL FRANCISCAN ÎN TRANSILVANIA / ASSISI SZENT FERENC RENDJE ERDÉLYBEN .
          Autori: MÁRTA BODÓ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă