Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
         
   
1.  ISUS – REVELAŢIA ULTIMĂ A LUI DUMNEZEU ÎN TEOLOGIA LUI KARL RAHNER / JESUS – GOTTES ENDGÜLTIGE ZUSAGE IN DER SICHT KARL RAHNERS .
          Autori: LIVIU JITIANU.


2.  UNIUNEA EUROPEANĂ – APUSUL IDENTITĂŢII CREŞTINE EUROPENE? / AZ EURÓPAI UNIÓ, AZ EURÓPAI KERESZTÉNY IDENTITÁS ALKONYA?.
          Autori: LÁSZLÓ HOLLÓ.


3.  RESPONSABILITATE CREŞTINĂ ÎN EUROPA / KERESZTÉNY FELELŐSSÉG EURÓPÁBAN .
          Autori: LÁSZLÓ VENCSER.


4.  PLURALISM LITURGIC ÎN EUROPA UNITĂ / LITURGIKUS SOKSZÍNŰSÉG AZ EGYSÉGES EURÓPÁBAN.
          Autori: MÓZES NÉDA.


5.  ERASMUS ŞI IDENTITATEA RENASCENTISTĂ .
          Autori: JAMES MCMAHON.


6.  CONTRIBUŢIA SURORILOR FRANCISCANE DE LA MALLERSDORF LA FORMAREA IDENTITĂŢII CATOLICE ÎN TRANSILVANIA / A MALLERSDORFI FERENCES NŐVÉREK SZEREPE AZ ERDÉLYI KATOLIKUS IDENTITÁS FORMÁLÁSÁBAN .
          Autori: JÓZSEF MARTON.


7.  ATELIER CULTURAL ÎN PERIOADA INTERBELICĂ: SEMINARUL STUDENŢILOR MAGHIARI DIN CLUJ / MŰVELŐDÉSI MŰHELY A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐBEN: A KOLOZSVÁRI MAGYAR EGYETEMI HALLGATÓK SZEMINÁRIUMA .
          Autori: JUDIT OZSVÁTH.


8.  DISCIPLINA ECLEZIASTICĂ DUPĂ SINODUL DIECEZAN DIN TRANSILVANIA / PAPI ÉS SZERZETESI FEGYELEM AZ 1848-AS EGYHÁZMEGYEI ZSINAT TÜKRÉBEN .
          Autori: ZSOLT TAMÁSI.


9.  ARTA DRAMATICĂ ÎN ŞCOLILE FRANCISCANE DIN TRANSILVANIA ÎN SEC. 18–19 / SZÍNJÁTÉK A FERENCESEK ERDÉLYI ISKOLÁIBAN A 18–19. SZÁZADBAN .
          Autori: MÁRTA BODÓ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă