Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2001  
         
         
   
1.  DIE SEUCHE DER SÄKULARISIERUNG UND DIE SAKRAMENTALE ERFAHRUNG DER KIRCHE / MALADIA SECULARISMULUI ŞI EXPERIENŢA SACRAMENTALĂ A BISERICII.
          Autori: IOAN BIZĂU.


2.  O SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA EVOLUŢIEI ANGLICANISMULUI PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: DORINEL DANI.


3.  PĂTRUNDEREA CREŞTINISMULUI ÎN RUSIA, RODUL MISIUNII BIZANTINE.
          Autori: CRISTIAN ŞTEFAN.


4.  SFÂNTUL VASILE CEL MARE ÎN SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ / LE SAINT BASILE LE GRAND DANS LA SPIRITUALITE ROUMAINE.
          Autori: MARIUS DAN DRĂGOI.


5.  TEME LITURGICE ALE TRIODULUI.
          Autori: MIRCEA OROS.


6.  CAPITOLELE, IMNELE ŞI EPISTOLELE SIMEONIENE - PROBLEMATICA FILOLOGICĂ, ISTORICĂ ŞI SPIRITUALĂ.
          Autori: IOAN ICĂ JR..


7.  PROBLEMA CĂRŢILOR DE CULT ŞI A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEOLOGIC ÎN EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN AMERICA.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


8.  ÎNVĂŢĂTURA DESPRE BISERICĂ ÎN CĂRŢILE SIMBOLICE PROTESTANTE.
          Autori: .


9.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ CA VALOARE INTEGRATIVĂ / L’ÉDUCATION RELIGIEUSE COMME VALEUR D’INTÉGRATION.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


10.  BISERICA ROMÂNEASCĂ SUB DICTATURA COMUNISTĂ.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


11.  IERARHIA BISERICEASCĂ ŞI ACCEPŢIUNILE EI RELEVATE ÎN TRADUCERILE ACTUALE ALE EPISTOLEI I CĂTRE TIMOTEI. NOI PROVOCĂRI ALE TRADUCĂTORULUI MODERN.
          Autori: FLORIN STAN.


12.  PARTICIPAREA MIRENILOR LA MISIUNEA BISERICII / DIE TEILNAHME DER LAIEN AN DER MISSION DER KIRCHE.
          Autori: VALER BEL.


13.  AL DOILEA CONFLICT BALCANIC VĂZUT DE UN VECHI CATHOLIC / DAS ZWEITE BALKANISCHE KONFLIKT VON EINEM ALTKATHOLIKEN DARGESTELLT.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


14.  DOCUMENTUL "QUELLE"( Q ) - SURSĂ A EVANGHELIILOR SINOPTICE?.
          Autori: .


15.  DUHOVNICIE ŞI RESPONSABILITATE SACRAMENTALĂ.
          Autori: DOREL MAN.


16.  DER PERSÖNLICHE UND DER GEMEINSCHAFTLICHE ASPEKT DER SÜNDE. NEGATIVE EINFLÜSSE DES INDIVIDUALISMUS / ASPECTUL PERSONAL ŞI CEL COMUNITAR AL PĂCATULUI. INFLUENŢELE NEGATIVE ALE INDIVIDUALISMULUI.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


17.  FRAGMENTARIUM FILONIAN: PERSOANA – FIINŢĂ DIALOGICĂ ŞI LECŢIE PENTRU POSTERITATE / FRAGMENTARIUM PHILONIEN: LA PERSONNE - ÉTANT DIALOGIQUE ET LEÇON POUR LA POSTÉRITÉ.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


18.  GHEORGHE DIMA (1847-1925) ŞI ROLUL DETERMINANT AL COMPOZITORULUI ÎN AFIRMAREA MUZICII CORALE BISERICEŞTI DIN TRANSILVANIA / GHEORGHE DIMA (1847-1925) UND DIE ENTSCHEIDENDE ROLLE DES KOMPONISTEN IN DER BEHAUPTUNG DER CHORAL KIRCHENMUSIK IN SIEBENBÜRGEN.
          Autori: VASILE STANCIU.


19.  RECENZII - LOGOS. ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE BARTOLOMEU ANANIA LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 80 DE ANI, CLUJ-NAPOCA, 2001, 424 P.+8 ILUSTRAŢII (20,5X29).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


20.  RECENZII - GRAI MARAMURESAN SI MARTURIE ORTODOXA. PREA SFINTITULUI EPISCOP JUSTINIAN CHIRA AL MARAMURESULUI SI SATMARULUI LA IMPLINIREA VARSTEI DE 80 DE ANI, BAIA MARE, 2001, 533 P. + 8 ILUSTRATII (20,5 X 29).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


21.  RECENZII - DOREL MAN, DIDAHIILE, NORME DE EDUCAŢIE ŞI PASTORAŢIE, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2001, 272 P..
          Autori: ONUFRIE VINŢELER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă