Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2002  
         
         
   
1.  SACRAMENTE, SACRAMENTALITATE ŞI UNITATEA BISERICII.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


2.  PARTICULARITĂŢI ÎN TEOLOGIA PASTORALĂ GRECO-CATOLICĂ CONTEMPORANĂ .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


3.  TAINA OMULUI ŞI/ÎN TAINA LUI DUMNEZEU. ISUS CRISTOS, PREZENŢĂ VIE ŞI DISCRETĂ, DAR CENTRALĂ, ÎN LE MYSTÈRE DU SURNATUREL DE HENRI DE LUBAC .
          Autori: .


4.  CONTINUTUL TRADITIEI DUMNEZEIESTI SI INDUMNEZEITOARE / IL CONTENUTO DELLA DIVINA E DIVINIZZANTE TRADIZIONE.
          Autori: SABIN FĂGĂRAŞ.


5.  SPIRITUALITATEA CREŞTINISMULUI KIEVIAN DE LA APARIŢIE PÂNĂ ÎN SECOLUL XIII / SPIRITUALITATEA CREŞTINISMULUI KIEVIAN / LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIEN KIEVIÉNNE DE DE L’APPARITION JUSQU’AU XIIIE SIÈCLE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


6.  HERMENEUTICA LUI PLATON ÎN OPERA LUI HANS GEORG GADAMER / DIE HERMENEUTIK PLATONS IM WERKE.
          Autori: ALINA NOVEANU.


7.  SPIRITUL AMERICAN – RETROSPECŢIE .
          Autori: ANCA CÂMPIAN.


8.  UNELTE DE FIERARIE IN DACIA ROMANA .
          Autori: CONSTANTIN ILIEŞ.


9.  STRATEGII MISIONARE ÎN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ (SFÂRŞITUL SEC. XVIII – ÎNCEPUTUL SEC. XIX) / MISSIONÄRE STRATEGIEN IN DER RUMÄNISCHEN UNIERTEN KIRCHE (ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS – ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS) .
          Autori: DANIEL DUMITRAN.


10.  „GRECII" DIN BIHOR ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


11.  DOUĂ PERSONALITĂŢI, DOUĂ ATITUDINI DIFERITE FAŢĂ DE UNIREA RELIGIOASĂ: NICOLAE DENSUŞIANU ŞI ŞTEFAN MANCIULEA / DEUX PERSONNALITÉS, DEUX ATTITUDES DIFFÉRENTES ENVERS L’UNION RELIGIEUSE: NICOLAE DENSUŞIANU ET ŞTEFAN MANCIULEA.
          Autori: REMUS CÂMPEANU.


12.  PENTRU CAUZA LIMBII ROMÂNE ÎN COMITATUL MARAMUREŞ. CONTRIBUŢII DOCUMENTARE (1860) .
          Autori: BLAGA MIHOC.


13.  DIN ISTORIA SEMINARULUI TEOLOGIC GRECO-CATOLIC DIN ORADEA / DALLA STORIA DEL SEMINARIO TEOLOGICO GRECO – CATTOLICO DI ORADEA .
          Autori: ADRIAN APAN.


14.  RECENZIE: FIREA ROMÂNILOR, COORD. DANIEL BARBU, EDITURA NEMIRA, 2000 .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


15.  RECENZIE: GENEVIÈVE D`HAUCORT, VIAŢA ÎN EVUL MEDIU, EDITURA CORINT, BUCUREŞTI, 2000, 142 P. .
          Autori: ADRIAN-VASILE TANCHIŞ.


16.  RECENZIE: KLARA PAPP, IOBAGII DIN COMITATUL BIHORULUI. TERENURI PRIVATE ŞI IOBĂGIMEA ÎN XVIII-LEA. SECOL, DEBRECEN, 1998, 175 + [50] P. + 8 HĂRŢI.
          Autori: GHEORGHE GORUN.


17.  RECENZIE: CAIETE DE ANTROPOLOGIE ISTORICĂ, ANUL I, NR. 1, CLUJ – NAPOCA, IANUARIE – IUNIE 2002, 175 P. .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


18.  RECENZIE:PRIMUL MILENIU AL UNGARIEI ÎN EUROPA, COORD. KLÁRA PAPP ŞI JÁNOS BARTA, DEBRECEN, 2002, P. 582..
          Autori: GHEORGHE GORUN.


19.  RECENZIE:CHARLES TILLY, REVOLUŢIILE EUROPENE (1492-1992), POLIROM, IAŞI, 2002, 268 P. .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


20.  RECENZIE: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ LA ZECE ANI DE EXISTENŢĂ, COORD. IOAN TULCAN ŞI MIHAI SĂSĂUJAN, ARAD, 2001, 346 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


21.  RECENZIE: OLIVIER GILLET, RELIGIE ŞI NAŢIONALISM. IDEOLOGIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE SUB REGIMUL COMUNIST, BUCUREŞTI, 2001, 313 P. .
          Autori: ADRIAN APAN.


22.  RECENZIE: BÁRSONY ISTVÁN, PAPP KLÁRA, TAKÁCS PÉTER, IZVOARELE ALE REGLEMENTĂRII URBARIALE DIN COMITATUL BIHOR, VOL. I, VALEA IERULUI ŞI SÁRRÉTI JÁRÁS, DEBRECEN, 2001, 361 P..
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


23.  RECENZII: RÁCZ ISTVÁN, PARASZTOK, HAJDÚK, CIVISEK (TÁRSADALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK), DEBRECEN, 2000, 421 P. .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă