Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2002  
         
         
   
1.  URCUŞUL SPIRITUAL ÎN VĂDUVIE .
          Autori: FRANCESCO PILLONI.


2.  IMAGINEA "DOGMATICĂ" A MARIEI ÎN TRADIŢIA BISERICII .
          Autori: LIGIA MAN.


3.  SPIRITUL SFÂNT, CONŢINUTUL PRINCIPAL AL TRADIŢIEI DUMNEZEIEŞTI / LO SPIRITO SANTO, IL CONTENUTO PRINCIPALE DELLA DIVINA TRADIZIONE.
          Autori: SABIN FĂGĂRAŞ.


4.  TEOLOGIA MORŢII – FENOMENOLOGIE ŞI TEOLOGIE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


5.  LANŢUL ISTORIC AL TRADIŢIEI DUMNEZEIEŞTI ŞI ÎNDUMNEZEITOARE / LA CATENA STORICA DELLA DIVINA E DIVINIZANTE TRADIZIONE.
          Autori: SABIN FĂGĂRAŞ.


6.  MAGISTERUL ÎN CCEO .
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


7.  PEDEAPSA CU MOARTEA CA ŞI SANCŢIUNE JURIDICĂ ÎN LUMINA CELOR TREI TEORII ALE PEDEPSEI .
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


8.  ASUPRA DIMENSIUNII FENOMENOLOGICE A EXPLI-CAŢIEI ŞTIINŢIFICE (CÂTEVA CONSIDERAŢII EPISTEMOLOGICE). / SUR UNE DIMENSION PHENOMENOLOGIQUE DE L’EXPLICATION SCIENTIFIQUE (QUELQUES CONSIDERATIONS EPISTEMOLOGIQUES) .
          Autori: MARCEL BODEA.


9.  AXIOLOGIA – PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


10.  DURATA – INTUIŢIA ORIGINARĂ A LUI H. BERGSON.
          Autori: GIZELA HORVATH.


11.  METAFIZICĂ ŞI VIOLENŢĂ / METAFISICA E VIOLENZA.
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


12.  TONALITATILE AFECTIVE SI DONATIA SUPRAABUNDENTA A CAMPULUI FENOMENOLOGIC .
          Autori: LIVIA SUCIU.


13.  CREATIVITATE ŞI TIMP ÎN OPERA LUI N. BERDIAEV.
          Autori: IOAN MĂRGINEAN.


14.  SECULARIZAREA ŞI CONŞTIINŢA FRAGMENTATĂ .
          Autori: IONUŢ POPESCU.


15.  RAPORT PRIVIND CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA SUTOR.
          Autori: CONSTANTIN ILIEŞ, FELIX MARCU, DAN TAMBA, ALEXANDRU MATEI.


16.  PASSIO SANCTI PHILIPPI APOSTOLI (BHL 6814) ŞI ÎNCEPUTURILE CREŞTINISMULUI ÎN SCYTHIA MINOR .
          Autori: NICOLAE DĂNILĂ.


17.  DATE NOI DESPRE SOARTA DEŢINUŢILOR ŞI PRIZONIERILOR DE RĂZBOI DIN BIHOR �NTRE ANII 1944 - 1945.
          Autori: ADRIAN APAN.


18.  EVADĂRI ALE MILITARILOR GERMANI PE TERITORIUL ROMÂNIEI (1944-1946).
          Autori: CORNELIU CRĂCIUN.


19.  RECENZII: IOAN VASILE LEB (COORD.), TOLERANŢĂ ŞI CONVIEŢUIRE ÎN TRANSILVANIA SECOLELOR XVII – XIX, LIMES ŞI PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2001 .
          Autori: ADRIAN APAN.


20.  RECENZIE: SUB TRIPLA CRUCE. GRECO-CATOLICII ÎN TRANSCARPATIA DIN TIMPURILE UNIUNII DE LA UJGOROD PÂNĂ ASTĂZI (1646 - 1997), BUDAPESTA, 1997, P. 335 / BOTLIK JÓZSEF, HÁRMAS KERESZT ALATT. GÖRÖGKATOLIKUSOK KÁRPÁTALJÁN AZ UNGVÁRI UNIÓTÓL NAPJAI.
          Autori: GHEORGHE GORUN.


21.  RECENZIE: PAPP IMRE, NAGY KÁROLY ŞI EPOCA LUI, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, P. 197 / PAPP IMRE, NAGY KÁROLY ÉS KORA, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, 197 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă