Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2002  
         
         
   
1.  TEOLOGIE BIBLICĂ - ELEMENTE DE INTRODUCERE ÎN OPERA EXEGETICĂ A LUI FILON DIN ALEXANDRIA.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  TEOLOGIE BIBLICĂ - PROBLEMA "UCENICULUI IUBIT" ÎNTRE TEZE ŞI ANTITEZE - SOLUŢII ALE PATERNITĂŢII EVANGHELIEI A IV-A? / LA PROBLÈME DE DISCIPLE QUE JESUS L’AIMAIT ENTRE THÈSES ET ANTITHÈSES - SOLUTIONS DE LA PATERNITÉ DE L’ÉVANGILE QUATRIÈM.
          Autori: .


3.  TEOLOGIE ISTORICĂ - BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎNTRE 1990-2000 .
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


4.  TEOLOGIE ISTORICĂ - L’ETAT JURIDIQUE DE L’EGLISE DANS LE DROIT ROUMAIN. APERCU HISTORIQUE / STATUTUL JURIDIC AL BISERICII ÎN DREPTUL ROMÂN. SCURTĂ PREZENTARE ISTORICĂ.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


5.  TEOLOGIE ISTORICĂ - PROCOPIUS DE CEZAREEA ŞI ISTORIA SA SECRETĂ.
          Autori: DORINEL DANI.


6.  TEOLOGIE SISTEMATICĂ - TRANSPARENŢA LUI HRISTOS ÎN VIAŢA CREŞTINULUI.
          Autori: .


7.  TEOLOGIE SISTEMATICĂ - EVANGHELIE ŞI CULTURĂ / EVANGELIUM UND KULTUR .
          Autori: VALER BEL.


8.  TEOLOGIE SISTEMATICĂ - ANTENA BISERICII. PRESA BISERICEASCĂ ÎNTRE PROPOVĂDUIRE ŞI IMAGINE / L’ANTENNE DE L’ÉGLISE. LA PRESSE ECCLÉSIALE ENTRE MISSION ET IMAGE.
          Autori: RADU PREDA.


9.  TEOLOGIE SISTEMATICĂ - GNOZA ŞI GNOSTICISM.
          Autori: STELIAN MANOLACHE.


10.  TEOLOGIE PRACTICĂ - AXIONARUL DE LA CLUJ ÎN TRANSCRIEREA IERODIACONULUI GRIGORIE ŢURCAN.
          Autori: VASILE STANCIU.


11.  TEOLOGIE PRACTICĂ - PREDICA ŞI "IERTĂCIUNILE" ÎN CADRUL RITURILOR FUNERARE / LA PRÉDICATION ET LES "IERTĂCIUNI" DANS LE CADRE DES RITES FUNÉRAIRES.
          Autori: IOAN TOADER.


12.  TEOLOGIE PRACTICĂ - CRUCEA ÎN LITURGHIE / LA CROIX DANS LA LITURGIE.
          Autori: PATRICK PRÉTOT.


13.  TEOLOGIE PRACTICĂ - LE CONCEPT DE RELATION ENTRE L’EGLISE ET L’ETAT DANS L’ORTHODOXIE / CONCEPTUL DE RELAŢIE ÎNTRE BISERICĂ ŞI STAT ÎN ORTODOXIE.
          Autori: PATRICIU DORIN VLAICU.


14.  TEOLOGIE PRACTICĂ - RÂNDUIELI LITURGICE SPECIFICE POSTULUI MARE.
          Autori: MIRCEA OROS.


15.  TEOLOGIE PRACTICĂ - MANUSCRISUL NUMĂRUL 30 DIN BIBLIOTECA "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU - DOCUMENT DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ / LE MANUSCRIT AVEC NR. 30 DANS LA BIBLIOTHÈQUE "ANDREI ŞAGUNA" DE SIBIU.
          Autori: DOREL MAN.


16.  MISCELANEEA - CÂTEVA REFLECŢII ASUPRA ECLESIOLOGIEI LUI KARL BARTH ÎN VOLUMUL L’EGLISE.
          Autori: .


17.  MISCELANEEA - ÎNVĂŢĂTURA TEOLOGICĂ DESPRE ÎNDUMNEZEIRE LA CONCEPŢIA FERICITULUI AUGUSTIN / DIE THEOLOGICHE LEHRE VON THEOSIS IN AUGUSTINS AUFFASSUNG.
          Autori: ADRIAN PAUL.


18.  MISCELANEEA - GRAIUL DOCUMENTELOR: MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ "SF. ELISABETA" DIN CLUJ (1935-1958).
          Autori: MARIUS DAN DRĂGOI.


19.  MISCELANEEA - POLICARP MORUŞCA, PRIMUL EPISCOP AL ROMÂNILOR ORTODOCŞI DIN AMERICA.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


20.  MISCELANEEA - POLITICA DE CONTRAREFORMĂ ÎN UNGARIA, AUSTRIA ŞI TIROL. SCHIŢĂ ISTORICĂ.
          Autori: IVANOV PAUL BOGDAN.


21.  MISCELANEEA - ISRAEL ŞI NEAMURILE ÎN VIZIUNEA PROFEŢILOR BIBLICI / SINTESI DELL’ELABORATO “ISRAELE E LE NAZIONI NELLA VISIONE DEI PROFETI BIBLICI”.
          Autori: MOLDOVAN ALEXANDRU.


22.  RECENZII – STELIANOS PAPADOPULOS, VULTURUL RĂNIT, VIAŢA SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL, TRADUCERE DE PREOT DR. CONSTANTIN COMAN ŞI DIACON CORNEL COMAN, EDITURA BIZANTINĂ, BUCUREŞTI, 2002, 327 P..
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


23.  RECENZII – JEAN BERNARDI, GRIGORIE DIN NAZIANZ, TEOLOGUL ŞI EPOCA SA (330-390), TRADUCERE CRISTIAN POP, CU O SELECŢIE A POEMELOR AUTOBIOGRAFICE, TRADUSE DE DIACON IOAN I. ICĂ JR., EDITURA DEISIS, SIBIU, 2002, 396 P. .
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


24.  PREZENTARE DE CARTE: PR.CONF.DR. VALER BEL, MISIUNEA BISERICII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ, VOL. 2: EXIGENŢE, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2002, 212 P..
          Autori: RADU PREDA.


25.  RECENZII – + PETRONIU FLOREA, VIRTUŢILE LA PĂRINŢII FILOCALICI, EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, 2001, 329 P..
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


26.  RECENZII – PRIVEGHIND ŞI LUCRÂND PENTRU MÂNTUIRE. VOLUM EDITAT LA ANIVERSAREA A 10 ANI DE ARHIPĂSTORIRE A ÎNALT PREA SFINŢITULUI DANIEL, MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, 1 IULIE 1990 - 1 IULIE 2000, EDITURA "TRINITAS", IAŞI, 2000, 373 .
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă