Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.2 din 2022  
         
         
   
1.  TRANSLATION TECHNIQUES IN THE SEPTUAGINT: SABBATH COMMANDMENTS AND THEIR POSSIBLE THEOLOGICAL MESSAGE AND BACKGROUND.
          Autori: OTTILIA LUKÁCS.


2.  BIBLICAL PERFORMANCE CRITICISM UND DAS MARKUSEVANGELIUM * BIBLICAL PERFORMANCE CRITICISM AND THE GOSPEL OF MARK.
          Autori: MARTIN MEISER.


3.  “WHEN HE ARRIVED IN ROME, HE EAGERLY SEARCHED FOR ME!” (2 TIM 1,17). FRIENDS, FOES, AND NETWORKS IN 2 TIMOTHY.
          Autori: KORINNA ZAMFIR.


4.  EIN BISCHOF WIRD ABT UND ERHÄLT ERST DAMIT EINE HERDE (SC 41). EINIGE BESONDERHEITEN DER WAHL VON ASZT RIK VÁ RSZEGI OSB ZUM ERZABT VON PANNONHALMA AUS LITURGIE-EKKLESIOLOGISCHER SICHT * A BISHOP BECOMES AN ABBOT AND ONLY THEN RECEIVES A FLOCK (SC 41). SOME PARTICULARITIES OF THE ELECTION OF ASZTRIK VÁRSZEGI OSB AS ARCHABBOT OF PANNONHALMA FROM A LITURGICAL-ECLESIOLOGICAL PERSPECTIVE.
          Autori: NORBERT NAGY.


5.  SOME ASPECTS OF THE INTEGRATION OF THE ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF ALBA IULIA IN THE ROMANIAN ECCLESIAL STRUCTURES IN THE INTERWAR PERIOD.
          Autori: SZABOLCS ANDRÁS.


6.  BOOK REVIEW: GUSZTÁV KOVÁCS, THOUGHT EXPERIMENTS IN ETHICS, PÉCS: EPISCOPAL THEOLOGICAL COLLEGE OF PÉCS, 2021, 291 PP., ISBN 978-615-5579-28-8.
          Autori: KORINNA ZAMFIR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă