Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2022  
         
         
   
1.  QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH SEVERE KNEE OSTEOARTHRITIS IN HUNGARY: CROSS-SECTIONAL STUDY.
          Autori: HUDA ALFATAFTA, MAHMOUD ALFATAFTA, FATEN AMER, SAHAR HAMMOUD, LU ZHANG, BÁLINT MOLICS, IMRE BONCZ.


2.  TESTELE DE ECHILIBRARE DINAMICĂ SEBT ȘI YBT / SEBT AND YBT DYNAMIC BALANCE TESTS.
          Autori: MARIANA CORDUN, BOGDAN ROȘU.


3.  EFECTELE ANTRENAMENTULUI ASUPRA COMPOZIȚIEI CORPORALE ȘI PUTERII LA JUCĂTORII JUNIORI DE HANDBAL / TRAINING EFFECTS ON BODY COMPOSITION AND STRENGTH OF JUNIOR HANDBALL PLAYERS.
          Autori: CRISTIAN FENICI, BOGDAN ALMĂJAN-GUȚĂ, GHEORGHE MONEA.


4.  PROCEDEE DE ARUNCARE LA POARTĂ FOLOSITE LA CAMPIONATELE EUROPENE U17 DE BEACH HANDBALL – ANALIZĂ STATISTICĂ / THROWING PROCEDURES USED AT THE EUROPEAN U17 BEACH HANDBALL CHAMPIONSHIPS – STATISTICAL ANALYSIS.
          Autori: PAUL OVIDIU RADU, ADRIAN PĂTRAȘCU, IACOB HANȚIU.


5.  DINAMICA RELAȚIILOR SOCIO-AFECTIVE ÎNTR-O ECHIPĂ DE HANDBAL DE LA O ȘCOALĂ RURALĂ ROMÂNEASCĂ / THE DYNAMIC OF THE SOCIO-AFFECTIVE RELATIONS IN A ROMANIAN RURAL HANDBALL SCHOOL TEAM.
          Autori: OANA RUSU, RITA-MARGIT HRIȘCĂ, RENATO-GABRIEL PETREA.


6.  GRADUL DE SATISFACȚIE AL ELEVELOR DE LICEU DUPĂ PRACTICAREA PROGRAMELOR SPECIFICE DE AQUAGYM CA ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ / HIGH SCHOOL FEMALE STUDENTS’ SATISFACTION DEGREE AFTER PRACTICING SPECIFIC AQUAGYM PROGRAMS AS AN EXTRACURRICULAR ACTIVITY.
          Autori: CARMEN-MARIANA GEORGESCU (BĂRȚĂGUI-GEORGESCU), DORINA ORȚĂNESCU, MARINA IORDĂCHESCU (ELENA), MARIA OANA JURCA.


7.  SISTEMUL DIDACTIC UNIVERSITAR ONLINE, CU 7 MODULE, CUANTIFICAT CU PUNCTE DE EXPERIENȚĂ (XP), LA INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR, MODUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ / ONLINE UNIVERSITY TEACHING SYSTEM, WITH 7 MODULES, QUANTIFIED WITH EXPERIENCE POINTS (XP), IN COMPUTER-ASSISTED TRAINING, PSYCHO-PEDAGOGICAL TRAINING MODULE.
          Autori: REMUS VĂIDĂHĂZAN, IULIA JULEAN, ADINA MOHOLEA.


8.  PROBLEMATICA SOCIALĂ A INCLUZIUNII ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN CADRUL LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – O ANALIZĂ SISTEMATICĂ A LITERATURII DE SPE¬CIALITATE / THE SOCIAL MATTER OF INCLUDING PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES.
          Autori: ALEXANDRU MARIUS MEZO, BOGDAN ALMĂJAN-GUȚĂ, SIMONA PETRACOVSCHI.


9.  O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA OPORTUNITĂȚILOR OFERITE DE AVANSUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI / AN OVERVIEW OF THE OPPORTUNITIES OFFERED BY THE ADVANCEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS.
          Autori: RADU-TIBERIU ȘERBAN, ALIN MARIUS BACIU.


10.  POTENȚIALUL NIVOLOGIC AL MUNȚILOR BÂRGĂU, CU RELEVANȚĂ PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE IARNĂ ȘI A ACTI-VITĂȚILOR RECREATIVE / THE NIVOLOGICAL POTENTIAL OF THE BÂRGĂU MOUNTAINS WITH RELEVANCE FOR THE PRACTICE OF WINTER SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES.
          Autori: IOAN BÎCA, RAOUL ZANCA, MIHAI BĂLAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă