Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2021  
         
         
   
1.  RECEPTAREA MARTIRILOR DIN ALGERIA IN ARGENTINA PRIN INTERMEDIUL POEZIEI ȘI AL TEATRULUI / LA RECEPTION EN ARGENTINE DES MARTYRS DE L’ALGERIE À TRAVERS LA POÉSIE ET LE THÉÂTRE.
          Autori: CECILIA AVENATTI DE PALUMBO.


2.  CULTUL SERVILOR LUI DUMNEZEU EPISCOPI MARTIRI ROMÂNI: ÎNTRE DREPT CANONIC ȘI LITURGIE / IL CULTO DEI SERVI DI DIO VESCOVI MARTIRI ROMENI: FRA DIRITTO CANONICO E LITURGIA.
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


3.  BEATIFICAREA EPISCOPILOR ROMÂNI UNIȚI, ÎN LUMINA TEOLOGIEI MARTIRIULUI / LA BEATIFICAZIONE DEI VESCOVI ROMENI UNITI, ALLA LUCE DELLA TEOLOGIA DEL MARTIRIO.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


4.  ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ÎNTRE NICEISM ȘI ARIANISM ÎN SECOLUL AL IV-LEA / L’INCARNATION DU VERBE DE DIEU ENTRE NICEISME ET ARIANISME AU IVe SIECLE.
          Autori: LUCIAN DÎNCĂ.


5.  ULTIMA SCRISOARE. DESPRE CORESPONDENȚA DINTRE VLADIMIR GHICA ȘI JACQUES MARITAIN / THE LAST LETTER. ON THE CORRESPONDENCE BETWEEN VLADIMIR GHIKA AND JACQUES MARITAIN.
          Autori: LIANA GEHL.


6.  VIBRAȚIA CREATIVĂ A CONȘTIINȚEI ÎN CONFORMITATE CU ȘCOALA SPANDA ȘI CREȘTINISMUL / THE CREATIVE VIBRATION OF CONSCIOUSNESS ACCORDING TO THE SPANDA SCHOOL AND CHRISTIANITY.
          Autori: FAUSTO GIANFREDA S.J..


7.  DE LA ENCICLICA LAUDATO SI LA ENCICLICA CU TOȚII FRAȚI. O PERSPECTIVĂ ASUPRA SPIRITUALITĂȚII ȘI ETICII SOCIALE / DALL’ENCICLICA LAUDATO SI ALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI. UNA PROSPETTIVA SULLA SPIRITUALITÀ E L’ETICA SOCIALE.
          Autori: PETER SCHALLENBERG.


8.  RELAȚIILE DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN ROMÂNIA – O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PERIOADEI COMUNISTE ȘI POST-COMUNISTE / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ORTHODOX CHURCH AND THE GREEK CATHOLIC CHURCH IN ROMANIA – AN OVERVIEW OF THE COMMUNIST AND POST-COMMUNIST PERIOD.
          Autori: FLORIN TOADER TOMOIOAGĂ.


9.  DIMENSIUNEA GNOMICĂ A FIINȚEI UMANE ÎN GÂNDIREA LUI MAXIM MĂRTURISITORUL. SCRIERILE DINTRE ANII 628-640 / LA DIMENSIONE GNOMICA DELL’UOMO NEL PENSIERO DI MASSIMO IL CONFESSORE. GLI SCRITTI DAL 628-640.
          Autori: CLAUDIU GEORGE TUȚU.


10.  [OMUL] REBEL SAU COLABORATOR AL LUI DUMNEZEU? HILDEGARD VON BINGEN DESPRE O ABORDARE CONVERTITĂ A CREAȚIEI / REBELL ODER MITARBEITER GOTTES? HILDEGARD VON BINGEN ZU EINEM BEKEHRTEN UMGANG MIT DER SCHÖPFUNG.
          Autori: MAURA ZÁTONYI.


11.  BOOK REVIEW: ALBERTO CASTALDINI, COOPERATORES INIQUITATIS. VOLONTÀ DI DOMINIO E NEGAZIONE DELL’ALTRUITÀ, CLUJ-NAPOCA, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2019.
          Autori: PATRICIA PAGOTO.


12.  BOOK REVIEW: FRANCESCO BAMONTE, IL CRISTIANESIMO CONTEMPORANEO A CONFRONTO CON ESOTERISMO, OCCULTISMO E SATANISMO, PADOVA, EDIZIONI MESSAGGERO, 2020..
          Autori: ALBERTO CASTALDINI.


13.  BOOK REVIEW: WILLIAM A. BLEIZIFFER (COORD.), IUSTITIA ET MISERICORDIA COAMBULANT. OMAGIU PĂRINTELUI PROFESOR MAXIMILIAN PAL, XXV DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR LA CATEDRA DE DREPT CANONIC (1995-2020), CLUJ-NAPOCA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2020..
          Autori: LAVINIA ANELLO.


14.  BOOK REVIEW: ALBERTO CASTALDINI, DOLORE DEL MONDO E MISTERO DI INIQUITÀ. IL MALE IN RM 8,18-39, CANTERANO (ROMA), ARACNE EDITRICE, 2020..
          Autori: GABRIELE CIANFRANI.


15.  BOOK REVIEW: VLADIMIR JANKÉLÉVITCH, FILOSOFIA PRIMA. INTRODUZIONE A UNA FILOSOFIA DEL QUASI, A CURA E CON UN SAGGIO INTRODUTTIVO DI LUCIO SAVIANI, TRAD. IT. DI FRANCESCO FOGLIOTTI, BERGAMO, MORETTI & VITALI EDITORI, 2020..
          Autori: ALBERTO CASTALDINI.


16.  BOOK REVIEW: CĂLIN IOAN DUȘE, IMPERIUL ROMAN ȘI CREȘTINISMUL ÎN TIMPUL SFÂNTULUI CLEMENT ROMANUL. CUVÂNT ÎNAINTE PR. PROF. UNIV. DR. CRISTIAN BARTA, CLUJ-NAPOCA, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2021. [FOREWORD BY REV. PROF. DR. CRISTIAN BARTA, UNIVERSITY OF CLUJ PRESS, CLUJ-NAPOCA, 2021].
          Autori: MARIUS ȚEPELEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă