Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ASUPRA IDENŢITĂŢII RITUALE A EPARHIEI ROMÂNE UNITE DE ORADEA REFLECTATĂ ÎN PAGINILE REVISTEI „VESTITORUL” (1926 – 1936). / UNA PROSPETTIVA STORICA DELL’IDENTITÀ RITUALE DELL’EPARCHIA RUMENA UNITA DI ORADEA, RISPECCHIATA SULLE PAGINE DELLA RIVISTA “VESTITORUL”(1926 – 1936) .
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


2.  DISCURSUL FUNEBRU ÎNTRE JOC ŞI SERIOZITATE. DIALOGUL MENEXENOS .
          Autori: CLAUDIU SFIRSCHI-LĂUDAT.


3.  IMPLICAREA INSTITUŢIEI ECCLESIALE GRECO-CATOLICE DE LA ORADEA ÎN ACTIVITĂŢI SOCIALE ŞI ECONOMICE..
          Autori: BLAGA MIHOC.


4.  DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA ŞI CCEO, ÎN MATERIE CULTURAL-SACRAMENTALĂ. PREMISE TEOLOGICO-ISTORICE (SECOLELE XVII-XVIII).
          Autori: CORNEL DÂRLE.


5.  SENSUL TERMENULUI NOERON LA PLOTIN ŞI IDEEA LUI UNU-MULTIPLU.
          Autori: ANDREI BERESCHI.


6.  ASPECTE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL BISERICESC ROMÂNESC DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA. / ASPECTS DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL RELIGIEUX ROUMAIN EN TRANSYLVANIE AU XVIII-ÈME SIÈCLE.
          Autori: ALEXANDRU SUCIU.


7.  RITUL BIZANTIN ROMÂN ÎN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA. / LE RITE BYZANTINO-ROUMAIN DANS L''ÉGLISE ROUMAINE UNIE À ROME.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


8.  POSIBILITATE ŞI PASIVITATE ÎN TEORIA ARISTOTELICĂ A INTELECTULUI. / POSSIBILITE ET PASSIVITE DANS LA THEORIE ARISTOTELICIENNE DE L’INTELLECT .
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


9.  RECENZIE: CORNEL DÎRLE, ADOLF MARTIN RITTER, "BISERICA ŞI STATUL": PUNCTUL DE VEDERE AL CREŞTINISMULUI TIMPURIU. RELIGIA ŞI POLITICA DIN ANTICHITATE - TEXTE ŞI COMENTARII, [COL. TRADITIO CHRISTIANA, XIII; VERSIUNE FRANCEZĂ DE ROBERT TOLCK], EDITURA PETER LANG, BERNA-BERLIN-BRUXELLES-FRANKFURT/MAIN-NEW YORK-OXFORD-VIENA 2005, 279 P. / CORNEL DÎRLE, ADOLF MARTIN RITTER, «L’EGLISE ET L’ETAT»: POINTS DE VUE DU CHRISTIANISME ANCIEN. RELIGION ET POLITIQUE DANS L’ANTIQUITÉ - TEXTES ET COMMENTAIRES .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă