Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
         
   
1.  SCHIMBAREA LA FAȚĂ ÎN TESTAMENTUL VECHI: OBSERVAȚII FILOLOGICE ȘI ANTROPOLOGICE / AZ ARCSZÍN ELVÁLTOZÁSÁNAK FILOLÓGIAI ÉS ANTROPOLÓGIAI KÉRDÉSEI AZ ÓSZÖVETSÉGBEN.
          Autori: NÉMETH ÁRON.


2.  MODELUL DE PERMETAFORĂ AL LUI WALTER BRUEGGEMANN ÎN PRISMA UNOR CRITICI / WALTER BRUEGGEMANN PERMETAFORA-MODELLJE, NÉHÁNY KRITIKA FÉNYÉBEN.
          Autori: MÁTHÉ-FARKAS ZOLTÁN.


3.  SERVICIUL DE EXORCIZARE ȘI REÎNVIEREA MORȚILOR: MISIUNEA ȘI SUFERINȚA APOSTOLILOR / A TANÍTVÁNYOK ÖRDÖGŰZÉSI, HALOTTFELTÁMASZTÁSI SZOLGÁLATA ÉS SZENVEDÉSE.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


4.  SPECTRUL INFAILIBILITĂȚII: EXPLORAREA CONTRIBUȚIEI TIPOLOGIEI LUI DAVID S. DOCKERY LA DEZBATEREA EVANGHELICĂ ASUPRA NOȚIUNII INFAILIBILITĂȚII / THE SPECTRUM OF INERRANCY: AN EXPLORATION OF DAVID S. DOCKERY’S TYPOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO THE INERRANCY DEBATE IN EVANGELICALISM.
          Autori: DESJARDINS GABRIEL A..


5.  IMAGO DEI CA O POSIBILĂ INTERPRETARE A ANALOGIEI EXISTENȚEI / AZ EMBER ISTENKÉPŰSÉGE, MINT LÉTANALÓGIA.
          Autori: TÓDOR CSABA.


6.  ROLUL LUI ZWINGLI ÎN REFORMA ORAȘULUI BERNA / ZWINGLI’S ROLE IN THE REFORMATION OF BERNE.
          Autori: LÁNYI GÁBOR.


7.  O PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU ASUPRA MIȘCĂRII EVANGHELIEI SOCIALE (SOCIAL GOSPEL) / THE SOCIAL GOSPEL MOVEMENT. AN OVERVIEW.
          Autori: SIMUȚ CIPRIAN.


8.  “CONSIDER CĂ AȚI FOST PREZENȚI…” O NOTĂ MARGINALĂ LA O VIZITĂ EPISCOPALĂ ANULATĂ / „ÚGY VESZEM, HOGY ITT JÁRTAK…” EGY ELMARADT PÜSPÖKI LÁTOGATÁS MARGÓJÁRA.
          Autori: SOMOGYI ALFRÉD.


9.  CHRIST LAG IN TODESBANDEN (HRISTOS ISUS ZĂCEA ÎN TRUPELE PUTERNICE ALE MORȚII) PARCURSUL UNEI CORALE DIN EVUL MEDIU, PRIN MARTIN LUTHER PÂNĂ LA JOHANN SEBASTIAN BACH / CHRIST LAG IN TODESBANDEN. EGY KORÁL ÚTJA A KÖZÉPKORTÓL LUTHER MÁRTONON ÁT JOHANN SEBASTIAN BACHIG.
          Autori: KOVÁCS KRISZTIÁN.


10.  TRECUTUL CU SPERANȚĂ ȘI MOȘTENIREA ALEASĂ / A REMÉNYTELJES MÚLT ÉS A VÁLASZTOTT ÖRÖKSÉG.
          Autori: SIBA BALÁZS.


11.  IMAGINEA LUI DUMNEZEU REGÂNDITĂ / ÚJRAGONDOLT ISTENKÉP.
          Autori: FERENCZI ANDREA.


12.  SPIRITUALITATE LA ORIZONTUL FENOMENOLOGIEI RELIGIEI ȘI AL PSIHOLOGIEI PASTORALE / SPIRITUALITÁS A VALLÁSFENOMENOLÓGIA ÉS PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA HORIZONTJÁN.
          Autori: KOVÁCS SZABOLCS.


13.  RECEPȚIA CONTEMPORANĂ A CREAȚIILOR VASTE ALE LUI LAJOS CSIKY / CSIKY LAJOS HOSSZABB TERJEDELMŰ MŰVEINEK KORABELI FOGADTATÁSA.
          Autori: TÁRKÁNYI ISTVÁN-ATTILA.


14.  RECENZII DE CARTE - FAZAKAS SÁNDOR: A REFORMATIO VITAE JEGYÉBEN. TANULMÁNYOK A REFORMÁTORI TEOLÓGIATÖRTÉNET, EGYHÁZTAN ÉS POLITIKAI ETIKA TÁRGYKÖRÉBEN, EGYETEMI MŰHELY KIADÓ, BOLYAI TÁRSASÁG, KOLOZSVÁR, 2020, ISBN: 978-606-8886-54-1., 232 OLDAL.
          Autori: VISKY S. BÉLA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă