Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2020  
         
         
   
1.  SCIPIONE BORGHESE: ACTOR PROTAGONIST ÎN ȚINUTURILE TUSCOLANE / SCIPIONE BORGHESE: LEADING ACTOR ON TUSCAN LANDS.
          Autori: MARGHERITA FRATARCANGELI.


2.  PORTRETUL LIBRARULUI NÉMETH – O LUCRARE INEDITĂ DIN CREAȚIA TIMPURIE A LUI SZÉKELY BERTALAN / THE PORTRAIT OF THE BOOKSELLER NÉMETH – AN UNKNOWN ARTWORK FROM THE EARLY CREATION OF SZÉKELY BERTALAN.
          Autori: RADU POPICA.


3.  „MAESTRI MURATORI” ȘI CONSTRUCTORI TRANSILVĂNENI, ÎN CADRUL PROGRAMULUI ARHITECTURAL AL „EPISCOPIEI GRECO-CATOLICE GHERLA”, ÎN PERIOADA 1853-1918 / “MAESTRI MURATORI” AND TRANSYLVANIAN BUILDERS, WITHIN THE ARCHITECTURAL PROGRAM OF THE “GREEK CATHOLIC EPISCOPATE GHERLA” BETWEEN 1853 AND 1918.
          Autori: INA VĂDEANU.


4.  ȘCOLI PROFESIONALE ȘI INFLUENȚE ALE ARTS&CRAFTS ÎN TRANSILVANIA DE LA EXPOZIȚIA UNIVERSALĂ LA BAUHAUS / VOCATIONAL SCHOOLS AND ARTS & CRAFTS INFLUENCES IN TRANSYLVANIA FROM THE GREAT EXHIBITION TO BAUHAUS.
          Autori: MIKLÓS SZÉKELY.


5.  IPOSTAZE PORTRETISTICE. STUDIU DE CAZ: ÎMPĂRATUL FRANZ JOSEPH I / PORTRAIT SEQUENCES. CASE STUDY: EMPEROR FRANZ JOSEPH I.
          Autori: CLAUDIA M. BONȚA.


6.  „SOK SZÍVES ÜDVÖZLETTEL RÉGI BARÁTOD...” („CU MULTE SALUTĂRI DRAGI, VECHIUL TĂU PRIETEN...”. LEGĂTURILE PRIETENEȘTI ALE LUI CORIOLAN PETRANU CU ISTORICI MAGHIARI / „SOK SZÍVES ÜDVÖZLETTEL RÉGI BARÁTOS…”.COLEGAMENTI DI AMICIZIA DI CORIOLAN PETRANU CON STORICI MAGIARI.
          Autori: NICOLAE SABĂU.


7.  ARTISTE PLASTICE GERMANE DIN TRANSILVANIA DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX / SIEBENBÜRGISCH-DEUTSCHE KÜNSTLERINNEN VOM ENDE DES 19. UND ANFANG DES 20. JAHRHUNDERTS.
          Autori: GUDRUN-LIANE ITTU.


8.  CONFERINȚA ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE A CRITICILOR DE ARTĂ DIN 1984. PREȘEDINȚIA LUI DAN HĂULICĂ ȘI CHESTIUNEA SCULPTURILOR DE LA PARTHENON / IL CONVEGNO AICA DEL 1984. LA PRESIDENZA HĂULICĂ E LA QUESTIONE DEI MARMI DEL PARTENONE.
          Autori: ALEXANDROS DIAMANTIS.


9.  REFLECȚII ASUPRA CONCEPTULUI DE ARTĂ OBIECTIVĂ ÎN CONTEXTUL ARTEI CONTEMPORANE / REFLECTIONS ON THE CONCEPT OF OBJECTIVE ART IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ART.
          Autori: CARMEN BELEAN.


10.  ARMONIA SPAȚIALITĂȚII POZITIVE ȘI NEGATIVE ÎN SCULPTURA ARTISTULUI INGO GLASS / HARMONY OF POSITIVE AND NEGATIVE SPACIOUSNESS IN INGO GLASS SCULPTURE.
          Autori: VASILE DUDA.


11.  BOOK REVIEW: MARIA ZINTZ, ARTIȘTI PLASTICI LA ORADEA 1950-2000, EDITURA LOGOS 94, ORADEA 2018, 424 P. + 384 DE ILUSTRAȚII COLOR CU LUCRĂRI ALE ARTIȘTILOR PREZENTAȚI.
          Autori: VASILE DUDA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă