Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2020  
         
         
   
1.  PROVIDENȚA LUI DUMNEZEU: CUNOAȘTEREA DIVINĂ A LUCRURILOR CONTINGENTE VIITOARE / GOD’S PROVIDENCE: DIVINE KNOWLEDGE OF FUTURE CONTINGENTS / PROVVIDENZA DI DIO: CONOSCENZA DIVINA DELLE COSE CONTINGENTI FUTURE.
          Autori: LUCIAN PĂULEȚ.


2.  PUNCTE CRITICE PRIVIND IDEILE ANTROPOLOGICE DIN SCRIERILE LUI YUVAL NOAH HARARI. / CRITICAL POINTS ON ANTHROPOLOGICAL IDEAS IN YUVAL NOAH HARARI’S WRITINGS.
          Autori: CRISTIAN BĂLĂNEAN.


3.  APARIȚIA ȘI RĂSPÂNDIREA CREȘTINISMULUI LA ROMA. / L’APARIZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO A ROMA / THE BEGINNING AND SPREAD OF CHRISTIANITY IN ROME.
          Autori: CĂLIN IOAN DUȘE.


4.  CREDINȚĂ ȘI RAȚIUNE LA THOMAS MERTON: «UNIFICAREA INIMII» – SOLUȚIA UNUI MONAH? / FAITH AND REASON IN THOMAS MERTON: THE “UNIFIED HEART” – A MONK’S SOLUTION?.
          Autori: LIANA GEHL.


5.  FORMAREA SPIRITUALĂ IGNAȚIANĂ LA PREOȚIE. DE LA COLEGIUL ROMAN LA INSTITUTUL DE SPIRITUALITATE AL UNIVERSITĂȚII PONTIFICALE GREGORIANA DIN ROMA / LA FORMAZIONE SPIRITUALE IGNAZIANA AL SACERDOZIO DAL COLLEGIO ROMANO ALL’ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA DI ROMA / THE IGNATIAN SPIRITUAL FORMATION IN THE PRIESTHOOD. FROM THE ROMAN COLLEGE TO THE INSTITUTE OF SPIRITUALITY OF THE PONTIFICAL GREGORIAN UNIVERSITY OF ROME.
          Autori: JAIME EMILIO GONZÁLEZ MAGAÑA.


6.  CHESTIUNILE SOCIALE ACTUALE ȘI POZIȚIA PERSOANEI ÎN DREPTUL CANONIC. / CURRENT SOCIAL ISSUES AND STATUS OF A PERSON IN CANON LAW / LES QUESTIONS SOCIALES ACTUELLES ET LA POSITION DE LA PERSONNE EN DROIT CANONIQUE.
          Autori: JURIJ POPOVIČ.


7.  OBIECTIVITATEA ȘI SUBIECTIVITATEA ÎN HERMENEUTICA FENOMENOLOGICĂ A LUI PAUL RICŒUR: CHESTIUNEA METODOLOGIEI CERCETĂRII TEOLOGICE INTERDISCIPLINARE / OBJECTIVITY AND SUBJECTIVITY IN THE PHENOMENOLOGICAL HERMENEUTICS OF PAUL RICŒUR: THE QUESTION OF THE METHODOLOGY OF INTERDISCIPLINARY THEOLOGICAL RESEARCH / L’OBJECTIVITE ET LA SUBJECTIVITE DANS L’HERMENEUTIQUE PHENOMENOLOGIQUE DE PAUL RICŒUR : LA QUESTION DE LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE THEOLOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE.
          Autori: YULIIA VINTONIV.


8.  TEMA JUDECĂŢII (ÎNFRICOŞĂTOARE) ÎN LITURGIA UNEI BISERICI CATOLICE ORIENTALE. ÎNCERCARE DE LECTURĂ A IMNOGRAFIEI PROPRII DUMINICII LĂSATULUI SEC DE CARNE DIN PERSPECTIVA RECEPTĂRII CONCILIULUI VATICAN II ÎN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ. / IL TEMA DEL (TEMIBILE) GIUDIZIO NELLA LITURGIA DI UNA CHIESA CATTOLICA ORIENTALE. UN TENTATIVO DI LETTURA DELL’INNOGRAFIA PROPRIA ALLA DOMENICA DI CARNEVALE NELLA PROSPETTIVA DELLA RICEZIONE DEL CONCILIO VATICANO II NELLA CHIESA RUMENA UNITA / LE THEME DU (TERRIBLE) JUGEMENT DANS LA LITURGIE D’UNE EGLISE CATHOLIQUE ORIENTALE. ESSAI D’UNE LECTURE DE L’IMNOGRAPHIE PROPRE AU DIMANCHE GRAS DANS LA PROSPECTIVE DE LA RECEPTION DU CONCILE VATICAN II DANS L’ÉGLISE ROUMAINE UNIE..
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


9.  BOOK REVIEW: ALEXANDRU BUZALIC, ANATOMIA UNEI CRIZE: 2019 2020. DE LA MUTAȚIILE UNEI CULTURI ÎN CRIZĂ SPRE BISERICA DE MÂINE.
          Autori: MARIUS TELEA.


10.  BOOK REVIEW: CĂLIN IOAN DUȘE, IMPERIUL ROMAN ȘI CREȘTINISMUL ÎN TIMPUL PĂRINȚILOR APOSTOLICI..
          Autori: MARIUS ȚEPELEA.


11.  BOOK REVIEW: CONFERINŢELE CENTENARULUI.
          Autori: SILVIU SANA.


12.  BOOK REVIEW: LOUIS PAILLOUX, LETTRE SUR L’AMOUR HUMAINE.
          Autori: PAUL MERCIER.


13.  BOOK FREVIEW: MICHEL REMAUD, CREŞTINI ÎN FAŢA LUI ISRAEL SLUJITOR AL LUI DUMNEZEU.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă