Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2019  
         
         
   
1.  THERME VARADIENSES... ANNO DOMINI 1892 / THERME VARADIENSES... AFTER THE YEARS 1892 .
          Autori: NICOLAE SABĂU.


2.  LORENZO LOTTO VS. GEORG LEMBERGER. ICOANA LOR / LORENZO LOTTO VS. GEORG LEMBERGER. L’ICONA.
          Autori: GIULIO ANGELUCCI.


3.  CADRUL ARHITECTURAL ÎN PICTURA FLAMANDĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XV-LEA / THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT IN THE FLEMISH PAINTING OF THE 15TH CENTURY.
          Autori: LEONARD VARTIC.


4.  VEDUTE VENEȚIENE ÎN COLECȚII MUZEALE / VENETIAN LANDSCAPES IN MUSEUM COLLECTIONS.
          Autori: CLAUDIA M. BONȚA.


5.  COMPOZIȚIILE ICONOGRAFICE PE TEMA APOCALIPSEI ALE PICTORULUI ȘTEFAN DIN ȘIȘEȘTI / THE ICONOGRAPHIC COMPOSITIONS ON THE APOCALYPSE THEME REALIZED BY PAINTER ȘTEFAN FROM ȘIȘEȘTI.
          Autori: COSMINA-MARIA BERINDEI.


6.  METODOLOGIA ȘI ISTORIOGRAFIA ORNAMENTULUI ARHITECTURAL DIN CLUJ-NAPOCA / METHODOLOGY AND HISTORIOGRAPHY OF ARCHITECTURAL ORNAMENTS FROM CLUJ-NAPOCA.
          Autori: EMILIA MĂȚAN DRAGOSTE.


7.  EREDITATE ȘI SUCCESIUNE ÎN FENOMENUL BALNEAR ROMÂNESC. SÂNGEORZ-BĂI ȘI SITUAȚIA PREZENTĂ A UNUI PATRIMONIU NEGLIJAT / HEREDITY AND SUCCESSION IN THE ROMANIAN SPA PHENOMENON. SÂNGEORZ-BĂI AND THE PRESENT-DAY SITUATION OF A NEGLECTED HERITAGE.
          Autori: SILVIU-CLAUDIU BORȘ.


8.  ASOCIAŢIA SEBASTIAN HANN PENTRU ARTĂ AUTOHTONĂ – PĂSTRĂTOARE A MOȘTENIRII CULTURALE ȘI PROMOTOARE A ARTEI MODERNE (1904-1946) / SEBASTIAN HANN – VEREIN FÜR HEIMISCHE KUNSTBESTREBUNGEN – BEWAHRER DES ALTHERGEBRACHTEN UND FÖRDERER DES NEUEN (1904-1946).
          Autori: GUDRUN-LIANE ITTU.


9.  CRONICĂ – CHRONICLE: ALMA MATER NAPOCENSIS, SUB SEMNUL TIMPULUI / ALMA MATER NAPOCENSIS INTO THE PASSAGE OF TIME.
          Autori: NICOLAE SABĂU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă