Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2019  
         
         
   
1.  PREMESSA DEI CURATORI / FOREWORD / CUVÂNT ÎNAINTE.
          Autori: ALBERTO CASTALDINI, WILLIAM BLEIZIFFER.


2.  LA VERGINE MARIA E IL DIAVOLO NEGLI ESORCISMI / VIRGIN MARY AND THE DEVIL IN EXORCISMS / FECIOARA MARIA ȘI DIAVOLUL ÎN EXORCISME.
          Autori: FRANCESCO BAMONTE.


3.  L’ANTICRISTO, LA SUA PERSONALITÀ, L’ATTIVITÀ E IL SUO GRANDE POTERE DI SEDUZIONE / THE ANTICHRIST, HIS PERSONALITY, HIS ACTIVITY AND HIS GREAT POWER OF SEDUCTION / ANTICRISTUL, PERSONALITATEA SA, ACTIVITATEA ȘI MAREA SA PUTERE DE SEDUCȚIE.
          Autori: CĂLIN-DANIEL PAȚULEA.


4.  IL SATANA E IL DIAVOLO NELLA TRADIZIONE SAPIENZIALE / THE SATAN AND DEVIL IN THE SAPIENTIAL WRITINGS OF ISRAEL / SATAN ȘI DIAVOLUL ÎN TEXTELE SAPIENȚIALE ALE LUI ISRAEL.
          Autori: LUCA MAZZINGHI.


5.  CREDENZE DEMONOLOGICHE NEL MONDO EBRAICO IN ETÀ MEDIEVALE E MODERNA / DEMONOLOGICAL BELIEFS IN THE JEWISH WORLD DURING MEDIEVAL AND MODERN AGES / CREDINȚE DEMONOLOGICE ÎN LUMEA EBRAICĂ ÎN PERIOADA MEDIEVALĂ ȘI MODERNĂ.
          Autori: ALBERTO CASTALDINI.


6.  “DE PUGNA DAEMONUM” NELLA “VITA ANTONII” DI ATANASIO DI ALESSANDRIA / “DE PUGNA DAEMONUM” IN THE “LIFE OF ANTONY” OF ATHANASIUS OF ALEXANDRIA / “DE PUGNA DAEMONUM” ÎN „VIAȚA LUI ANTONIE” DE ATANASIE AL ALEXANDRIEI.
          Autori: CECILIA FLUERAȘ.


7.  L’ESORCISMO NEL RITO LATINO: TEOLOGIA, DISCERNIMENTO E PRASSI / EXORCISM IN THE LATIN RITE: THEOLOGY, DISCERNMENT AND PRACTICE / EXORCISMUL ÎN RITUL LATIN: TEOLOGIE, DISCERNĂMÂNT ȘI PRACTICĂ.
          Autori: MATTEO DE MEO.


8.  ESORCISTA ED ESORCISMO NELLA DISCIPLINA CANONICA DELLA CHIESA / EXORCISM AND EXORCIST IN THE CANONICAL DISCIPLINE OF THE CATHOLIC CHURCH / EXORCISM ȘI EXORCIST ÎN DISCIPLINA CANONICĂ A BISERICII CATOLICE.
          Autori: WILLIAM BLEIZIFFER.


9.  “LOGISMOI”, VISIONE, ALLUCINAZIONE: UN FONDAMENTO TEOLOGICO / “LOGISMOI”, VISION, HALLUCINATION: THEOLOGICAL FOUNDATIONS / „LOGISMOI”, VIZIUNE, HALUCINAȚIE: UN FUNDAMENT TEOLOGIC.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


10.  IL SATANISMO: SFIDA PER LA PASTORALE GIOVANILE / SATANISM – A CHALLENGE FOR THE PASTORAL OF THE YOUTH / SATANISMUL – PROVOCARE PENTRU PASTORAȚIA TINERETULUI.
          Autori: ANTON VASILE CIOBA.


11.  RAPPRESENTAZIONI DIABOLICHE NEI LIBRI ROMENI ANTICHI (SECOLI XVI-XIX) / DIABOLICAL REPRESENTATIONS IN THE EARLY ROMANIAN BOOKS (16TH-19TH CENTURIES) / REPREZENTĂRI DIABOLICE ÎN CĂRŢILE ROMÂNEŞTI VECHI (SEC. XVI-XIX).
          Autori: CORNEL TATAI-BALTĂ.


12.  BOOK REVIEW: JAN MIKRUT [A CURA DI-], LA CHIESA CATTOLICA E IL COMUNISMO. IN EUROPA CENTRO-ORIENTALE E IN UNIONE SOVIETICA..
          Autori: GIUSEPPE MUNARINI.


13.  BOOK REVIEW: GELU HOSSU, SUS INIMILE! ACȚIUNEA GRECO-CATOLICĂ PENTRU REPUNEREA ÎN DREPTURI A BISERICII 1955/1956. DUMNEZEIASCA LITURGHIE DIN 12 AUGUST 1956.
          Autori: GIUSEPPE MUNARINI.


14.  BOOK REVIEW: CĂLIN-DANIEL PAȚULEA, UN MAESTRU, UN UCENIC ŞI O COMUNITATE ECLEZIALĂ. COMENTARIU BIBLIC LA ÎNTÂIA SCRISOARE CĂTRE TIMOTEI.
          Autori: WILLIAM BLEIZIFFER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă