Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2019  
         
         
   
1.  THE CONTRIBUTION OF THE EFFECTIVENESS OF HIGH-LEVEL GOALKEEPERS HANDBALL TO THE FINAL TEAM RANKING IN A CHAMPIONSHIP.
          Autori: YANNAKOS A., ANTONOPOULOS CH., RAIDU CH..


2.  EVALUATION OF ELITE JU-JITSU ATHLETES’ PHYSICAL FITNESS USING THE JMG TEST.
          Autori: ZAGGELIDIS GEORGIOS, ZAGGELIDIS CHRISTOS, MALKOGEORGOS ALEXANDROS.


3.  EFECTUL UNUI PROGRAM SUPLIMENTAR DE ACTIVITĂȚI FIZICE ASUPRA COMPONENTELOR MOTRICE ȘI DE SĂNĂTATE ALE ELEVILOR DIN CLASA A VI-A. / THE EFFECTS OF ADDITIONAL PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMMES ON MOTOR AND HEALTH RELATED COMPONENTS IN CASE OF STUDENTS IN 6TH GRADE.
          Autori: LUKÁCS NORBERT CSABA, HANȚIU IACOB.


4.  EXPERIENȚA DIDACTICĂ LA CURSURILE PROPRII CU STUDENȚII DE LA PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR. / DIDACTIC EXPERIENCE IN MY CLASSES WITH STUDENTS OF PRIMARY AND PRE-SCHOOL EDUCATION PEDAGOGY.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.


5.  INFLUENȚA UNUI SPORT COMPLEMENTAR ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE ASUPRA TIMPULUI DE REACȚIE ȘI AL COORDONĂRII LA JUCĂTOARELE DE BASCHET. / INFLUENCE OF COMPLEMENTARY SPORT TRAINING DURING THE TRANSITION PERIOD OVER THE REACTION TIME AND COORDINATION FOR FEMALE BASKETBALL PLAYERS.
          Autori: GHERŢOIU DAN MIHAI, MOCA COSMIN MIHAI.


6.  PHYSICAL ACTIVITY LEVELS, MOTOR PERFORMANCE AND RELATED FACTORS IN ADOLESCENCE. THE UNIVERSITY OF FOGGIA REGIONAL OBSERVATORY IN ITALY.
          Autori: COLELLA DARIO, BELLANTONIO SERGIO.


7.  FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ ARUNCAREA LA COȘ ÎN JOCUL DE BASCHET. / FACTORS INFLUENCING BASKETBALL SHOOTING.
          Autori: VIZI SÁNDOR, BALOGA ISTVÁN.


8.  PARCURILE DE AVENTURĂ DIN ROMÂNIA: NOI POSIBILITĂȚI PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII MOTRICE A OMULUI / FOREST ADVENTURE PARKS OF ROMANIA: NEW POSSIBILITIES TO DEVELOP THE HUMAN PHYSICAL CAPACITY.
          Autori: BALLA BÉLA JÓZSEF, BOROȘ-BALINT IULIANA.


9.  PROEMINENȚA VÂRFURILOR DIN MUNȚII RODNEI, CU RELEVANȚĂ PENTRU MUNTENĂRIE. ASPECTE METODOLOGICE ȘI PRACTICE. / THE PROMINENCE OF THE PEAKS FROM RODNEI MOUNTAINS (ROMANIA) WITH RELEVANCE FOR MOUNTAINEERING. METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS.
          Autori: BÎCA IOAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă