Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2018  
         
         
   
1.  A CREDE CU INIMA / CREDERE CON IL CUORE.
          Autori: MIHÁLY SZENTMÁRTONI.


2.  CONFIGURAȚIA PREOȚIEI DUPĂ CHRISTOS – CAP, PĂSTOR ȘI SOȚ AL BISERICII / LA CONFIGURAZIONE DEL PRESBITERO A CRISTO – CAPO, PASTORE E SPOSO DELLA CHIESA.
          Autori: RUGGERO POLIERO.


3.  FAMILIA CREȘTINĂ – FUNDAMENTUL VOCAȚIEI / LA FAMIGLIA CRISTIANA – IL FONDAMENTO DELLA VOCAZIONE.
          Autori: IVAN HLOVA.


4.  RESURSELE PRESOCRATICE ALE UNUI CONCEPT ANTROPOLOGIC AL SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL: γνωμη / LE RISORSE PRESOCRATICHE DI UN CONCETTO ANTROPOLOGICO DI MASSIMO IL CONFESSORE: γνωμη.
          Autori: CLAUDIU GEORGE TUȚU.


5.  DEMITOLOGIZAREA ȘI DEMISTIFICAREA LIMBAJELOR ÎN TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE RELIGIEI / LA DÉMYTHOLOGISATION ET LA DÉMYSTIFICATION DES LANGAGES DANS LA THÉOLOGIE ET LES SCIENCES DES RELIGIONS.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


6.  BUNAVESTIRE CU SIMBOLURILE PROFETICE. UȘILE ÎMPĂRĂTEȘTI ALE ICONOSTASULUI CATEDRALEI GRECO-CATOLICE SFÂNTA TREIME DIN BLAJ / L’ANNUNCIAZIONE CON SIMBOLI PROFETICI PORTE REGALI DELL’ICONOSTASI DELLA CATTEDRALE DELLA SANTISSIMA TRINITÀ DI BLAJ, ROMANIA.
          Autori: IOAN GOŢIA.


7.  BISERICA GRECO-CATOLICĂ ROMÂNĂ ȘI EPISCOPUL IULIU HIRȚEA ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST / LA CHIESA GRECO-CATTOLICA ROMENA E IL VESCOVO IULIU HIRȚEA SOTTO IL REGIME COMUNISTA.
          Autori: SILVIU SANA.


8.  RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE: BIBLIA SACRA VULGATA, EDIŢIE BILINGVĂ, EVANGHELIILE. FAPTELE APOSTOLILOR / EVANGELIA. ACTUS APOSTOLORUM, A. MURARU – W.TAUWINKL (EDS.), VOL. VII, BUCUREȘTI & IAȘI, EDITURA UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” & EDITURA HUMANITAS, 2015..
          Autori: ȘTEFAN ȘUTEU.


9.  RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE: AUGUSTO BARBI, SE QUALCUNO VUOLE SEGUIRMI MC 8,22-10,52. IL LETTORE E I PARADOSSI DELLA CROCE, ED. MESSAGGERO – FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO, PADOVA 2017, COLLANA SOPHIA. DIDACHĒ. PERCORSI..
          Autori: ALBERTO CASTALDINI.


10.  RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ, OMUL TUTUROR. MONSENIORUL OCTAVIAN BÂRLEA ŞI PĂTIMIRILE EXILULUI ROMÂNESC 1946-1978, EDITURA VREMEA, BUCUREŞTI, 2017..
          Autori: GIUSEPPE MUNARINI.


11.  RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE: VASILE ALEXANDRU BARBOLOVICI, IL CONCILIO DI FERRARA – FIRENZE (1438-1439). STORIA ED ECCLESIOLOGIA DELLE UNIONI (STUDI E RICERCHE) BOLOGNA, EDB, 2018..
          Autori: ROBERTO GIRALDO.


12.  RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE: CORRESPONDANCE VLADIMIR GHIKA – JACQUES MARITAIN, ARCHEVECHE CATHOLIQUE DE RITE LATIN DE BUCAREST, 2018..
          Autori: LIANA GEHL.


13.  RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE: È POSSIBILE RINNOVARE LA TEOLOGIA? UNA PROPOSTA BENEDETTINA.DON MASSIMO LAPPONI, PER UNA TEOLOGIA RINNOVATA, EDIZIONI SANT’ANTONIO 2018..
          Autori: ALBERTO CASTALDINI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă