Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2016  
         
         
   
1.  LOCUL NIHILISMULUI FILOSOFIC ȘI TEOLOGIC ÎN EVOLUȚIA ISTORICĂ A CULTURII / THE PLACE OF PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL NIHILISM IN THE HISTORICAL EVOLUTION OF CULTURE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  DEMNITATEA UMANĂ ȘI AFECTAREA EI ÎN ERA GLOBALIZĂRII / HUMAN DIGNITY AND ITS IMPAIRMENT IN THE GLOBALIZATION ERA.
          Autori: CĂLIN IOAN DUȘE.


3.  OMILIA CĂTRE TINERI A SFÂNTULUI VASILE CEL MARE – UN MODEL DE EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ / SAINT BASIL THE GREAT’S SERMON TO THE YOUTH, A MODEL OF EDUCATION AND CULTURE.
          Autori: CĂLIN IOAN DUȘE.


4.  BISERICA – SACRAMENT AL MÂNTUIRII: CONTRIBUȚIA LUI KARL RAHNER / THE CHURCH – SACRAMENT OF SALVATION: KARL RAHNER’S CONTRIBUTION.
          Autori: JEAN NEDELEA.


5.  PĂRINȚII RĂSĂRITENI AI BISERICII ÎN HRISTOLOGIA PAPEI BENEDICT AL XVI-LEA (JOSEPH RATZINGER) / THE EASTERN CHURCH FATHERS IN POPE BENEDICT XVI’S (JOSEPH RATZINGER) CHRISTOLOGY.
          Autori: FLORIN TOADER TOMOIOAGĂ.


6.  CONCEPTUL DE PERSOANĂ ȘI PERSONALITATE DIN PERSPECTIVA DREPTULUI CANONIC / THE CONCEPT OF PERSON AND INDIVIDUALITY FROM THE CANON LAW PERSPECTIVE.
          Autori: RĂZVAN IACOB VASILE.


7.  PARTICULELE FIZICE ELEMENTARE ÎN ACCELERATORUL GÂNDIRII METAFIZICE TOMISTE / THE ELEMENTARY PARTICLES IN THE ACCELERATOR OF THOMISTIC METAPHYSICAL THOUGHT.
          Autori: CRISTIAN BĂLĂNEAN.


8.  BIOETICA ȘI DREPTURILE OMULUI – ÎNTRE ETICĂ ȘI DREPT / BIOÉTICA Y LOS DERECHOS HUMANOS – ENTRE LA ÉTICA Y EL DERECHO.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


9.  CONCEPȚIA MARITAINIANĂ A DINAMISMULUI INTERIOR AL PERSOANEI PRIN INTERMEDIUL ÎNCLINAȚIILOR NATURALE, ALE ASPIRAȚIILOR TRANSNATURALE ȘI A DORINȚEI NATURALE DE A-L VEDEA PE DUMNEZEU / LA CONCEPTION MARITAINIENNE DU DYNAMISME INTERIEUR DE LA PERSONNE A TRAVERS LES INCLINATIONS NATURELLES, LES ASPIRATIONS TRANSNATURELLES ET LE DESIR NATUREL DE VOIR DIEU.
          Autori: CRISTIAN TISELIȚĂ.


10.  CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA SECULARIZARE ȘI ANTICLERICALISM III ROMANUL ROȘU ȘI NEGRU DE STENDHAL / CONSIDERATIONS REGARDING SECULARISATION AND ANTICLERICALISM III – STENDHAL’S NOVEL THE RED AND THE BLACK.
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


11.  BOOK REVIEW - ANDREI MARGA, RECONSTRUCȚIA PRAGMATICĂ A FILOSOFIEI. PROFILUL AMERICII CLASICE, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, 2016.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


12.  BOOK REVIEW - LIGIA ISTRATE, FRĂȚIA PARADOXALĂ – EVREI ȘI EGIPTENI. O ABORDARE ISTORICĂ ȘI TEOLOGICĂ, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, CLUJ-NAPOCA, 2016, 364 P..
          Autori: ION CÂRJA.


13.  BOOK REVIEW - IULIU HOSSU, LA NOSTRA FEDE È LA NOSTRA VITA. MEMORIE, EDIȚIE ÎNGRIJITĂ DE MARCO DALLA TORRE. TRADUCERE ÎN LIMBA ITALIANĂ DE GIUSEPPE MUNARINI, CRISTIAN FLORIN SABĂU ȘI IOAN MĂRGINEAN-COCIȘ. NOTE LA EDIȚIA ITALIANĂ DE GIUSEPPE MUNARINI, EDITURA DEHONIANE, COLECȚIA „FEDE E STORIA”/„CREDINȚĂ ȘI ISTORIE”, 519 P..
          Autori: ION CÂRJA.


14.  BOOK REVIEW - ALEXANDRU BUZALIC, MIGRAȚIE ȘI RELIGIE, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, EBOOK 2016. (ISBN 978-973-595-989-0), 211 P..
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă