Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2018  
         
         
   
1.  EVANGHELIILE SINOPTICE / A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOK.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


2.  DE LA ALTARUL DIN MITTENWALD LA MATTHÄUSPASSION. IMPLICAȚIILE TEOLOGICE ALE IMNULUI LUI PAUL GERHARDT: „O HAUPT VOLL BLUT UND WUNDEN” / A MITTENWALDI OLTÁRKÉPTŐL A MÁTÉ-PASSIÓIG TEOLÓGIAI IMPLIKÁCIÓK PAUL GERHARDT „Ó, KRISZTUSFŐ, TE ZÚZOTT” ÉNEKÉBEN.
          Autori: KOVÁCS KRISZTIÁN.


3.  IMPORTANȚA DOCTRINEI SFÂNTEI TREIMI ÎN TEOLOGIA REFORMATĂ / THE IMPORTANCE OF THE DOCTRINE OF THE TRINITY IN REFORMED THEOLOGY.
          Autori: DINU MOGA.


4.  RELAȚIA DINTRE FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE / TEOLÓGIA ÉS FILOZÓFIA.
          Autori: NÉMETH TAMÁS.


5.  PROTOPPIATUL GRECO-CATOLIC MAGHIAR INDEPENDENT DIN SLOVACIA / A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS ESPERESI KERÜLET SZLOVÁKIÁBAN.
          Autori: BOHÁCS BÉLA.


6.  ORIGINILE ȘI NATURA TEOLOGIEI POLITICE ALE LUI WOLFGANG MUSCULUS DUSANUS (1497–1563) / THE ORIGINS AND NATURE OF WOLFGANG MUSCULUS DUSANUS’ (1497–1563) POLITICAL THEOLOGY.
          Autori: GABOR J. LANYI.


7.  INFLUENȚA IRENICĂ A LUI DAVID PAREUS ASUPRA BISERICILOR PROTESTANTE / DAVID PAREUS IRÉNIKUS HATÁSA A MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZAKRA.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


8.  CARACTERISTICILE EDUCAȚIEI ȘI RELAȚIILOR SOCIALE ARMONIOASE CONFORM VALORILOR REFORMATE / CHARACTERISTICS OF EDUCATION AND HARMONIC SOCIAL RELATIONS ACCORDING TO CALVINIST VALUES.
          Autori: JUDIT BOGNÁRNÉ KOCSIS.


9.  INTERACȚIUNILE DINTRE MUZICĂ ȘI FUNCȚIILE CREIERULUI / A ZENE ÉS AZ AGYMŰKÖDÉS KÖLCSÖNHATÁSAI.
          Autori: KIRÁLY LAJOS.


10.  ABORDAREA UNITĂȚII PRIN GOLICIUNE (AUTO-GOLIRE): DIALOGUL DINTRE FIZICA CUANTICĂ, RELIGII ȘI NOI ÎNȘINE / AZ EGYSÉG MEGKÖZELÍTÉSE AZ ÜRESSÉGEN (ÖNKIÜRESÍTÉSEN) KERESZTÜL: PÁRBESZÉDBEN A KVANTUMFIZIKÁVAL, A VALLÁSOKKAL ÉS EGYMÁSSAL.
          Autori: KRASZNAY MÓNIKA.


11.  EDUCAȚIA RELIGIOASĂ PENTRU GENERAȚIA AMUZAMENTULUI / CHRISTIAN EDUCATION FOR A GENERATION OF AMUSEMENT.
          Autori: SIBA BALÁZS.


12.  SZENCZI MOLNÁR ALBERT: PSALTERIUM UNGARICUM – CUVÂNTUL CÂNTAT AL LUI DUMNEZEU ÎN LIMBA MAGHIARĂ? / SZENCZI MOLNÁR ALBERT: PSALTERIUM UNGARICUM – ISTEN ÉNEKELT IGÉJE MAGYARUL?.
          Autori: BENKŐ TIMEA.


13.  RECENZIE DE CARTE - LÁNYI GÁBOR: A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGÉBEN ÉLVE. A REFORMÁCIÓ HATÁSA A TEOLÓGIAI OKTATÁSRA..
          Autori: LUKÁCS OLGA.


14.  RECENZIE DE CARTE - VISKY S. BÉLA: MEGTARTÓ ISMERET.
          Autori: NAGY ALPÁR CSABA.


15.  RECENZIE DE CARTE - JOACHIM BAUER: „A TESTÜNK NEM FELEJT – KAPCSOLATAINK ÉS ÉLETMÓDUNK HATÁSAI GÉNJEINK ÉS IDEGRENDSZERÜNK MŰKÖDÉSÉRE”.
          Autori: SZABÓ TÜNDE.


16.  REFORMATIONSTAG 500. INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN BUCHAREST: “THE PROTESTANT REFORMATION. HISTORY, RECEPTION, AND INFLUENCES”.
          Autori: FĂNEL ȘUTEU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă