Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2003  
         
         
   
1.  ASPECTE METODOLOGICE ALE RESTAURĂRII ANSAMBLULUI DE PICTURĂ MURALĂ "ISTORIA CULTURALĂ A TRANSILVANIEI" DE LA CASA UNIVERSITARILOR DIN CLUJ-NAPOCA / DES ASPECTES MÉTHODOLOGIQUES DE LA RESTAURATION DE LA FRESQUE “L’HISTOIRE CULTURELLE DE LA TRANSYL.
          Autori: ANAMARIA BACIU.


2.  ISTORIA OMENIRII CA ISTORIE A MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII ÎN HRISTOS / DIE MENSCHHEITGESCHICHTE ALS HEILS- UND ERFÜLLUNGSGESCHICHTE IN JESUS CHRISTUS.
          Autori: VALER BEL.


3.  SFÂNTUL TEODOR STUDITUL ŞI PUTEREA IMPERIALĂ / LE SAINT THEODORE LE STUDITE ET LE POUVOIR IMPERIAL.
          Autori: MIRCEA BIDIAN.


4.  PATIMILE LUI HRISTOS ÎN MISTICA SACRAMENTALĂ A RĂSĂRITULUI CREŞTIN / LA PASSION DU CHRIST DANS LA MYSTIQUE SACRAMENTELLE DE L’ORIENT CHRÉTIEN.
          Autori: IOAN BIZĂU.


5.  ESTE NEVOIE DE O BIOETICĂ CREŞTIN ORTODOXĂ?.
          Autori: LILIANA BUTA.


6.  ECLESIOLOGIA PROTESTANTĂ DIN PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ ÎN SCRIERILE PR. PROF. DR. ISIDOR TODOR.
          Autori: .


7.  DISCURSUL MESIANIC AL APOCRIFELOR VECHIULUI TESTAMENT / LE DISCOURS MESSIANIQUE DE LA LITTÉRATURE APOCRYPHE DE L’ANCIEN TESTAMENT.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


8.  MANUSCRISUL "CUVÂNTARE" DIN FONDUL ŞAGUNA / LE MANUSCRIT «CUVANTARE» /«DISCOURS» DU FONDS ŞAGUNA.
          Autori: DOREL MAN.


9.  ROLUL PREOŢIMII ROMÂNIEI DIN NORDUL TRANSILVANIEI ÎN VIAŢA EDUCAŢIONALĂ ŞI CULTURALĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: MARIUS DAN DRĂGOI.


10.  RECONSTITUIREA UNUI ADEVĂR CONTROVERSAT: ULTIMELE CLIPE ALE VIEŢII MITROPOLITULUI VASILE MANGRA / DIE REKONSTRUKTION EINER KONTROVERSIELLEN WAHRHEIT: DIE LETZTEN AUGENBLICHE AUS DEM LEBEN DES METROPOLIZEN VASILE MANGRA.
          Autori: MARIUS EPPEL.


11.  ARHIEPISCOPUL VALERIAN D. TRIFA, O PERSONALITATE CONTROVERSATĂ A DIASPOREI ORTODOXE ROMÂNE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


12.  CARTAGINA CREŞTINĂ ÎNTRE ORTODOXIE ŞI NONCONFORMISM.
          Autori: IVANOV PAUL BOGDAN.


13.  PRIMATUL ÎN BISERICĂ.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


14.  SFÂNTUL IOAN CASIAN - APĂRĂTOR AL DREPTEI CREDINŢE - ASPECTE GENERALE.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


15.  IMNOGRAFI CREŞTINI, AUTORI DE IMNE LITURGICE DIN CARTEA TRIODULUI / HYMNOGRAPHES CHRÉTIENS, AUTEURS D’HYMNES LITURGIQUES DANS LE LIVRE DU TRIODE.
          Autori: MIRCEA OROS.


16.  CULTURA DIALOGULUI SAU DESPRE O ALTĂ RELAŢIE BISERICĂ-STAT.
          Autori: RADU PREDA.


17.  AXIOLOGIA - DOMINANTĂ VALORICĂ ŞI CULTURALĂ ÎN EDUCAŢIE.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


18.  TIPURI DE DISCURS OMILETIC / TYPES DE DISCOURS HOMILÉTIQUES.
          Autori: IOAN TOADER.


19.  CIRCULAŢIA MANUSCRISELOR MUZICALE BIZANTINE ÎN TRANSILVANIA SEC. AL XVIII-LEA / DER UMLAUF DER BYZANTINISCH-MUZIKALISCHEN MANUSKRIPTEN IN SIEBENBÜRGEN, IM 18. JAHRHUNDERT.
          Autori: GAVRIL VÂRVA.


20.  ITINIERARIUL REVELĂRII LUI IISUS, ÎN DIALOGUL CU FEMEIA SAMARINEANCĂ, DIN PERSPECTIVĂ IOANEICĂ (IN. 4, 1-42) / L’ITINÉRAIRE DE LA RÉVÉLATION DE JÉSUS DANS LE DIALOGUE AVEC LA FEMME SAMARITAINE DU PERSPECTIVE THÉOLOGIQUE DU QUATRIÈME ÉVANGILE.
          Autori: .


21.  PERSOANĂ ŞI COMUNITATE. RESPONSABILITATEA MORALĂ COMUNITARĂ / PERSON UND GEMEINSCHAFT. DER GEMEINSCHAFT MORALISCHER VERANTWORTUNG.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


22.  ELEMENTE DE EXEGEZĂ IMNOGRAFICĂ ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ CONTEMPORANĂ.
          Autori: VASILE STANCIU.


23.  MANUSCRISE ROMÂNEŞTI ÎN BIBLIOTECA APOSTOLICĂ VATICANĂ.
          Autori: ANA BACIU.


24.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN COPILĂRIE. IMPACTUL EXPERIENŢEI RELIGIUOASE ASUPRA MODELĂRII PERSONALITĂŢII.
          Autori: VASILE TIMIŞ.


25.  RECENZII - PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI, ED. A II-A, BUCUREŞTI, EDITURA ENCICLOPEDICĂ, 2002, 550 P..
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


26.  RECENZII - SINODUL DE LA IAŞI ŞI SF. PETRU MOVILĂ, 1642-2002, IAŞI, ED. TRINITAS, 2002, 596 P. (30,2X21,5).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


27.  RECENZII - JOHN MEYENDORFF, ORTODOXIE ŞI CATOLICITATE, TRADUCERE DIN LIMBA FRANCEZĂ DE CĂLIN POPESCU, EDITURA SOPHIA, BUCUREŞTI, 2003, 174 PP..
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


28.  RECENZII - "CREDINŢA NOASTRĂ ESTE VIAŢA NOASTRĂ". MEMORIILE CARDINALULUI DR. IULIU HOSSU, EDITURA VIAŢA CREŞTINĂ, CLUJ-NAPOCA, 2003, 496 P..
          Autori: BOGDAN PAUL IVANOV.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă