Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2018  
         
         
   
1.  MOTOR PERFORMANCE OF AUSTRIAN AND SLOVAK PUPILS – A COMPARATIVE ANALYSIS.
          Autori: ŠIMONEK JAROMÍR.


2.  INFLUENȚA PĂRINȚILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ATITUDINEA ADOLESCENȚILOR FAȚĂ DE ACTIVITATEA FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ÎNTR-O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE: CAZUL TRANSILVANIEI / PARENTS’ INFLUENCE ON ATTITUDES OF ADOLESCENTS TOWARDS SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY IN A CHANGING SOCIETY: THE CASE OF TRANSYLVANIA.
          Autori: SANDOR IOSIF, ISIDORI EMANUELE, TADDEI FRANCESCO, ȘTEFĂNESCU HOREA LEONIDA, KALININ RĂZVAN.


3.  PERFORMANCE-STRUCTURE ANALYSIS OF ELITE JUNIOR BOY TENNIS PLAYERS.
          Autori: DOBOS KÁROLY.


4.  RELATIONSHIP BETWEEN PRE-TREATMENT HABITUAL PHYSICAL ACTIVITY AND SUCCESS OF ASSISTED REPRODUCTION.
          Autori: PRÉMUSZ VIKTÓRIA, MAKAI ALEXANDRA, GÁCS BORÓKA, SIMON-UGRON ÁGNES, ÁCS PONGRÁC, LAMPEK KINGA, VÁRNAGY ÁKOS.


5.  A POSSIBLE RESEARCH METHOD OF IMPROVING PERFORMANCE CAPABLE KNOWLEDGE IN YOUTH BASKETBALL BY APPLYING COMPLEX SPORT CONDITIONING PROGRAM.
          Autori: NAGY BENEDEK ÁGOST.


6.  IMPROVING PERFORMANCE CAPABLE KNOWLEDGE IN YOUTH BASKETBALL BY APPLYING WITH TARGETED SHOOTING PROGRAM.
          Autori: NAGY BOTOND ÁGOSTON.


7.  STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA JOCULUI DE BADMINTON ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE LA NIVELUL CLASELOR A V-A ȘI A VI-A / STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF THE BADMINTON GAME IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN GRADES V. AND VI..
          Autori: PRODEA COSMIN, JOLDEȘ NICOLAE, POP IOAN-NELU.


8.  TIMPUL DE REACȚIE PENTRU SĂRITURĂ ŞI PUTEREA LA BASCHETBALISTELE JUNIOARE / JUMPING REACTION TIME AND POWER OUTPUT OF YOUNG FEMALE BASKETBALL PLAYERS.
          Autori: GHERŢOIU DAN MIHAI, MOCA COSMIN MIHAI.


9.  TIMPUL DE REACŢIE ŞI COORDONAREA LA JUCĂTOARELE DE BASCHET FOLOSIND COVORUL PENTRU SĂRITURI MGM-15 / REACTION TIME AND COORDINATION FOR FEMALE BASKETBALL PLAYERS THROUGH THE USE OF MGM-15 JUMPING CARPET.
          Autori: MOCA COSMIN MIHAI, GHERŢOIU DAN MIHAI.


10.  PROMOVAREA UNOR LOCURI GEOGRAFICE CA DESTINAȚII TURISTICE ȘI AGREMENTALE PRIN INTERMEDIUL UNOR EVENIMENTE SPORTIVE. STUDIU DE CAZ: SEMIMARATONUL BICHIGIU (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, ROMÂNIA) / THE PROMOTION OF SOME GEOGRAPHICAL PLACES AS TOURIST AND LEISURE DESTINATIONS BY SPORTS EVENTS. CASE STUDY: HALF MARATHON BICHIGIU (BISTRIȚA-NĂSĂUD COUNTY, ROMANIA).
          Autori: BÎCA IOAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă