Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2017  
         
         
   
1.  ELEMENTE ESCATOLOGICE PREZENTE ÎN RITUL BIZANTIN AL ÎNMORMÂNTĂRII / ELEMENTI ESCATOLOGICI PRESENTI NEL RITO BIZANTINO DELLE ESEQUIE.
          Autori: AUREL RUS.


2.  PE CĂRĂRILE VEGHERII CU GABRIEL MARCEL / SUR LE SENTIER DE LA VEILLE AVEC GABRIEL MARCEL.
          Autori: PAUL MERCIER.


3.  PREMISE PENTRU O ABORDARE LINGVISTICĂ A TEXTULUI SFINTEI SCRIPTURI. VALENŢELE LIMBAJULUI CREDINŢEI CA ACT CREATOR / PREMESSE PER UN APPROCCIO LINGUISTICO AL TESTO DELLA SACRA SCRITTURA. LE VALENZE DEL LINGUAGGIO DELLA FEDE VISTO COME ATTO CREATORE.
          Autori: MIRONA BENCE-MUK.


4.  SENTIRE IN ECCLESIA ET CUM ECCLESIA. LITURGHIA, CULME ȘI IZVOR AL VIEȚII SPIRITUALE A SFÂNTULUI IGNAȚIU DE LOYOLA / SENTIRE IN ECCLESIA ET CUM ECCLESIA LA LITURGIA, CUMBRE Y FUENTE DE LA VIDA ESPIRITUAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA.
          Autori: JAIME EMILIO GONZÁLEZ MAGAÑA.


5.  CONCEPŢIA FUNDAMENTATĂ CRISTOLOGIC A LUI KARL BARTH DESPRE ANGAJAREA ECUMENICĂ / KARL BARTH’S CHRISTOLOGICALLY-GROUNDED UNDERSTANDING OF THE ECUMENICAL TASK.
          Autori: BRUCE L. MCCORMACK.


6.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: INTRODUCERE ÎN STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT. PENTATEUHUL ȘI CĂRȚILE ISTORICE.
          Autori: ȘTEFAN ȘUTEU.


7.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: WILLIAM A. BLEIZIFFER, DISCIPLINA SACRAMENTELOR ŞI CULTUL DIVIN.CONSIDERAŢII CANONICE REFERITOARE LA SACRAMENTUL BOTEZULUI.
          Autori: TRAIAN-RADU COSTE-DEAK.


8.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: SIMION RETEGAN, LUPTÂND PE DOUĂ FRONTURI. MEMORANDISTUL VASILE LUCACIU (FIGHTING ON TWO FRONTS. THE MEMORANDIST VASILE LUCACIU).
          Autori: ION CÂRJA.


9.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: CĂLIN-DANIEL PATULEA, STORIA DI UN INCONTRO: GESU E LA SAMARITANA. TENTATIVO DI LETTURA ANCHE CON AGGANCI PSICOPEDAGOGICI (GV 4, 1-42).
          Autori: WILLIAM BLEIZIFFER.


10.  RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: ANA TATAI – CORNEL TATAI-BALTA, ANUARUL LICEULUI DE BAIETI GRECO-CATOLIC DIN BLAJ, 1853-1945.
          Autori: WILLIAM BLEIZIFFER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă