Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2003  
         
         
   
1.  ANTROPOLOGIA TRANZIŢIEI / L’ANTHROPOLOGIE DE LA TRANZITION.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  BISERICA LOCUS THEOLOGIAE. CAZUL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA ÎN PERIOADA 1700 – 1763 / CHIESA "LOCUS THEOLOGIAE". IL CASO DELLA CHIESA ROMENA UNITA DAL 1700 AL 1763.
          Autori: CRISTIAN BARTA.


3.  REVOLUŢIA ÎNAINTE DE REVOLUŢIE / LA RÉVOLUTION AVANT LA RÉVOLUTION.
          Autori: CRISTIAN BARTA.


4.  TEORIA DISCREPANŢEI SINELUI – O MODALITATE DE ABORDARE A STIMEI DE SINE .
          Autori: KARLA BARTH.


5.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ŞI CATEHETICĂ – DREPT SAU OBLIGAŢIE? UN PUNCT DE VEDERE CANONIC / L’EDUCAZIONE RELIGIOSA E CATECHETICA, DIRITTO OPPURE OBBLIGO? UN PUNTO DI VISTA CANONICO.
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


6.  SPIRITUALITATEA CREŞTINISMULUI KIEVIAN ÎNTRE SECOLELE XVIII – XIX. ÎNTRE EVOLUŢIE ŞI PĂSTRAREA IDENTITĂŢII / LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIEN KIEVIÉNNE ENTRE XVIIIE – XIXE SIÈCLE. ENTRE EVOLUTION ET IDENTITÉ SPIRITUEL.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


7.  TRANSCENDENŢA PLOTINIANĂ ŞI NATURA SA EXEGETICĂ / LA TRANSCENDANCE PLOTINIENE ET SA ESSÈNCE EXÉGÈTIQUE .
          Autori: GABRIEL CHINDEA.


8.  REFORMA PROTESTANTĂ ŞI LITERATURA RELIGIOASĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ TIPĂRITĂ ÎN TRANSILVANIA ÎN SECOLELE XVI – XVII .
          Autori: ANA DUMITRAN.


9.  CONSECINŢELE CANONICE ALE UNEI ECLEZIOLOGII EUHARISTICE / CONSEQUENCES CANONIQUES D’UNE ECCLESIOLOGIE EUCHARISTIQUE.
          Autori: PÉTER ERDŐ.


10.  ISUS HRISTOS CAPUL UNIVERSULUI SIMBOLIC AL REVELAŢIEI DUMNEZEIEŞTI / GESÙ CRISTO LA TESTA DELL’UNIVERSO SIMBOLICO DELLA RIVELAZIONE DIVINA .
          Autori: SABIN FĂGĂRAŞ.


11.  O MĂRTURIE DESPRE ACTIVITATEA DIN TIMPUL REVOLUŢIEI DE LA 1848 – 1849 A EPISCOPULUI ORĂDEAN VASILE ERDELI / EIN BEWEIS ÜBER DAS TÄTIGKEIT IN ZEIT DES 1848 – 1849-ER REVOLUTION DES GROSSWARDEINER BISCHOFF VASILE ERDELI .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


12.  PERSPECTIVE EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL RELIGIOS / PROSPETTIVE EDUCATIVE NELL’INSEGNAMENTO RELIGIOSO .
          Autori: MIHAELA S. GOŢIA.


13.  TRUPUL ŞI EGO-UL PUR ÎN EXPERIENŢA ALTERITĂŢII DIN FENOMENOLOGIA HUSSERLIANĂ / LE CORPS DE CAHIR ET L’EGO PUR DANS L’EXPERIENCE DE L’ALTÉRITÉ .
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


14.  DREPTURILE BOLNAVULUI ŞI DEONTOLOGIA PESONALULUI SANITAR / DIRITTO DEL MALATO E DEONTOLOGIA DELLE PERSONALE SANITARIO.
          Autori: IOAN MITROFAN.


15.  UN DOCUMENT INEDIT DIN ANUL 1750 DESPRE BISERICA DIN ORADEA -VELENŢA / EIN UNBEKANNT DOKUMENT VON 1750 JAHRE ÜBER DIE GROSSWARDEINISCHE – WELENTZA KIRCHE .
          Autori: KLÁRA PAP, BLANKA GORUN-KOVÁCS.


16.  IMMANUEL KANT ŞI FRIEDRICH SCHLEIERMACHER DESPRE HERMENEUTICA TEOLOGICĂ.
          Autori: CORNELIU C. SIMUŢ.


17.  CRITERII DE ECLEZIALITATE: O CONFRUNTARE ÎNTRE ORTODOCŞI ŞI CATOLICI / I CRITERI DELL’ECCLESIALITÀ: DIVERSI PUNTI DI VISTA TRA ORTODOSSI E CATTOLICI .
          Autori: YANNIS SPITERIS.


18.  ANTIMODERNISM ÎN RUSIA DE ASTĂZI? / ANTIMODERNISMUS IM RUSSLAND VON HEUTE? .
          Autori: ERICH CHRISTIAN SUTTNER.


19.  RECENZII: SFÂNTUL AUGUSTIN, DE DOCTRINA CHRISTIANA, INTRODUCERE ÎN EXEGEZA BIBLICĂ, EDIŢIE BILINGVĂ, STABILIREA TEXTULUI LATIN, TRADUCERE, NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI ŞI INDICI DE MARIAN CIUCĂ, INTRODUCERE, NOTE ŞI BIBLIOGRAFIE DE LUCIA WALD, HUMANITAS,.
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


20.  RECENZII: DANIEL CHIROT, SCHIMBAREA SOCIALĂ ÎNTR-O SOCIETATE PERIFERICĂ. FORMAREA UNEI COLONII BALCANICE, BUCUREŞTI, 2002, 310 P. .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


21.  RECENZII: OVIDIU GHITTA, NAŞTEREA UNEI BISERICI. BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN SĂTMAR ÎN PRIMUL EI SECOL DE EXISTENŢĂ (1667 – 1761), PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ – NAPOCA, 2001, 411 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


22.  RECENZII: ALEXANDRU BUZALIC, VIANNEY IOAN ABADI OSBM, CREŞTINISM SAU NEOPĂGÂNISM!?, CASA DE EDITURĂ UNITAS, CLUJ-NAPOCA, 2002, 101 P. .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


23.  RECENZII: IOAN-MARIUS BUCUR, LAVINIA STAN, "PERSECUŢIA BISERICII CATOLICE DIN ROMÂNIA. DOCUMENTE DIN ARHIVA EUROPEI LIBERE 1948-1960", EDITURA NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA, 2002 .
          Autori: ALEXANDRU DRAGOŞ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă