Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2003  
         
         
   
1.  TOMA DE AQUINO ŞI QUINQUE VIAE / THOMAS D’AQUIN ET QUINQUE VIAE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  BISERICA KIEVIANĂ ÎNTRE DECĂDERE ŞI RENAŞTERE SPIRITUALĂ. SECOLELE XIII – XVII / L’ÉGLISE KIEVIÉNNE ENTRE DÉCLIN ET RENAISSANCE SPIRITUELLE. XIIIE – XVIIE SIÈCLE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


3.  CONTRIBUŢII DOCUMENTARE PRIVIND SITUAŢIA UNOR INSTITUŢII ECLESIASTICE ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA 1940 – 1944 ÎN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI / CONTRIBUTI DOCUMENTARI RIQUARDANTI LA SITUAZIONE DEGLI INSTITUTI ECCLESIASTICI ROMENI NEL PERIODO 1940 – 1944.
          Autori: ADRIAN APAN.


4.  ION ELIADE RĂDULESCU ŞI MODELUL ROMÂNESC AL FILOSOFULUI – PATRIOT DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA / ION ELIADE RĂDULESCU ET LE MODEL ROUMAIN DU PHILOSOPHE – PATRIOTE DU PREMIER MOITIÉ DU XIX-E SIÈCLE .
          Autori: CONSTANTIN ASLAM.


5.  SURSELE NEOPLATONICIENE ALE ARGUMENTULUI ANSELMIAN / LES SOURCES NÉOPLATONICIENNES DE L’ARGUMENT ANSELMIEN.
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


6.  MITOLOGIE POLITICĂ ŞI LOGICĂ A MITULUI LA PLATON.
          Autori: ANDREI BERESCHI.


7.  LEGILE SOMTUARE SI CURTEZANELE VENETIENE DIN SECOLUL AL XV-LEA / LEGGI SUNTUARIE E CORTIGIANE VENEZIANE NEL CINQUECENTO.
          Autori: LAURA A. BLAJ.


8.  O CERCETARE JUDICIARĂ A „GRECILOR" DIN ORADEA DIN ANUL 1749 / EINE GERICHTLICHE DURCHSICHT DES „GRIECHEN“ AUS GROSSWARDEIN IN JAHRE 1749 .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


9.  CÂTEVA CATEGORII DE UNELTE ŞI INSTRUMENTE DE FIER DIN DACIA ROMANĂ / QUALCHE CATEGORIE DI ARNESI E STRUMENTI DI FERRO NELLA DACIA ROMANA..
          Autori: CONSTANTIN ILIEŞ.


10.  REFLECŢII DIN PERSPECTIVĂ ECUMENICĂ ASUPRA SACRAMENTELOR CA SEMNE SACRE, ÎN SCRIERILE SFÂNTULUI AUGUSTIN / RÉFLEXIONS DE PERSPECTIVE OECUMÉNIQUE SUR LES SACREMENTS COMME SIGNES, DANS LES ÉCRITS DE SAINT AUGUSTIN.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


11.  SACRAMENTALITATEA ÎNTRE NEOPLATONISM ŞI DIALECTICĂ: DE LA ORIGEN LA IOAN SCOT ERIUGENA / LA SACRAMENTALITÉ ENTRE NEOPLATONISME ET DIALECTIQUE: DE ORIGEN À JEAN SCOT ERIUGENA .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


12.  DIFERENŢĂ ŞI PERSOANĂ / DIFERENZA E PERSONA.
          Autori: PAUL PIERRE GILBERT.


13.  ÎN JURUL UNOR CONTRIBUŢII “NOI" LA CONFESIUNEA EPISCOPULUI ARĂDEAN IOANICHIE MARTINOVICI (1710-1721) / UM EINIGE BEITRAGEN ZU DER BEKENNTNIS DES ARADER BISCHOFFS IOANICHIE MARTINOVICI (1710-1721) .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


14.  MIJLOACE DIDACTICE SPECIFICE EDUCAŢIEI RELIGIOASE / MEDIATORI DIDATTICI SPECIFICI NELLA EDUCAZIONE RELIGIOSA .
          Autori: MIHAELA S. GOŢIA.


15.  SENSIBILITATE ŞI IMAGINAŢIE POPULARĂ ÎN LITERATURA APOCALIPTICĂ ŞI ESCATOLOGICĂ. STUDIU DE CAZ .
          Autori: TIMOTEI GRAPĂ.


16.  MEDICINA LUI PLATON / LA MÉDECINE DU PLATON.
          Autori: MARIUS MOTOGNA.


17.  GADAMER, HEIDEGGER SI GRECII / GADAMER, HEIDEGGER UND DIE GRIECHEN.
          Autori: ALINA NOVEANU.


18.  RECENZII: ROBERT MUCHEMBLED, O ISTORIE A DIAVOLULUI. CIVILIZAŢIA OCCIDENTALA ÎN SECOLELE XII-XX, BUCUREŞTI, EDITURA CARTIER, BUCUREŞTI, 2002 .
          Autori: ADRIAN-VASILE TANCHIŞ.


19.  RECENZII: JEAN BERENGER, ISTORIA AUSTRIEI, EDITURA CORINT, BUCUREŞTI, 1999, 160 P. .
          Autori: MĂDĂLINA BOLCAŞ.


20.  RECENZII: FERNAND BRAUDEL, DINAMICA CAPITALISMULUI, BUCUREŞTI, 2002, 90 P. .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


21.  RECENZII: 300 DE ANI DE LA UNIREA BISERICII ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA CU BISERICA ROMEI, COORD. GHEORGHE GORUN ŞI HOREA OVIDIU POP, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ, 2000, 333 P. .
          Autori: ADRIAN APAN.


22.  RECENZII: ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, HISTORICA, 6/II, ALBA IULIA, 2002, 218 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă